South Africa: Traditional leaders

Mandela and De Klerk received their "peace" prize during 1993 to "dismantle the so-called apartheid" (segregation) and to do away with "homelands" etc.  BUT what are the real facts about segregation in South Africa and what price do we, as tax payers still pay for that fake "peace prize" of De Klerk and Mandela?   Question: … Continue reading South Africa: Traditional leaders

Segregasie – “Apartheid”

Daar was nog altyd segregasie ("apartheid") in Afrika - dis nie nuut in Afrika lande nie en nog minder op ander kontinente.   Dr Verwoerd het die konsep net meer verfyn, maar dit stem 100% ooreen met internasionale reg en dat volke hulself regeer in hul eie gebiede.   Verwoerd het reservate ge-erf - dit was reeds… Continue reading Segregasie – “Apartheid”

Internasionale reg tot onafhanklikheid

Elke volk het internasionale reg tot selfbeskikking.       Dis egter ook nie goedkoop nie, omdat daar gebruik gemaak moet word van kenners op die gebied op internasionale vlak om ons saak te stel.  Eksterne selfbeskikking is onafhanklikheid soos wat die twee Boere republieke was en soos Botswana is. .  Ons sal nooit dit plaaslik… Continue reading Internasionale reg tot onafhanklikheid

Bophuthatswana Homeland (SA)

Daar is heelwat inligting oor Tuislande en Trustgebiede oor die besonderse en verskillende area in ons land, wat bygevoeg sal word.   Die kommuniste en liberales wil natuurlik al hierdie geskiedenis totaal en al ontken en dooddruk.  Daarom verander hulle name soos byvoorbeeld Anglo Boere Oorlog na Suid-Afrikaanse oorloë, terwyl daar geen Suid-Afrika was wat 'n… Continue reading Bophuthatswana Homeland (SA)

Zoeloes (Ingonyama Trust) > Ramaphosa

Die Zoeloekoning, Goodwill Zwelithini is al jare in beheer en Trustee van die Ingonyama Trust, wat slegs vir Zoeloes is.  Hy  hou gereeld en soms jaarliks samesprekings wanneer hy sy zoeloe volkslede bymekaar wil kry of soms as daar kommervrae is - normaalweg sal hy ook sy hoofmanne inlig en raad vra.   Sy jaarlikse 'indaba',… Continue reading Zoeloes (Ingonyama Trust) > Ramaphosa

Grondwet beskerm niemand

Geen kommunistiese grondwet kan ons beskerm nie.  Kodesa is deur kommunis George Soros finansier en die aanloop daartoe, Idasa in Dakar was ook deur Soros befonds.  Die hele grondwet word deur 3 groot organisasies befonds, waarvan Soros een is.  Lees op oor Bolshevisme.  Sover is niks van ons menseregte beskerm nie en word dit al… Continue reading Grondwet beskerm niemand

Lewenserosie lei tot Selfbeskikking

Die Afrikaners en Boere, dit wil sê, alle blankes wat dieselfde onderdruk en teikens is vir barbaarse aanvalle om uitvermoor te word, se lewens word weggekalwe soos erosie.  Daaraan word ons daagliks blootgestel.  Die erosie van die lewe vernietig lewenspatrone en raak die hele families.   Wanneer iemand vermoor word is dit die hele familie wat… Continue reading Lewenserosie lei tot Selfbeskikking

Trustgebiede>Tuislande>Reservate

Meer as 'n eeu gelede,  was daar rekord gehou van al hierdie Reservaat/Lokasie gebiede en hul presiese liggings, voorwaardes aan hoofmanne (chiefdoms).    Dit was na Mfecane oorloë aan swart etniese groepe deur die Britse kroon toegeken en beheer.      Die Shepstone Beleid (1848-1854) was van toepassing in hierdie gebiede.    Dit is die… Continue reading Trustgebiede>Tuislande>Reservate

Suid-Afrika Landbou – South Africa Agriculture

Nie alle grond in Suid-Afrika is geskik vir landbou doeleindes nie.   Wat baie burgers of selfs buitelanders nie (wil) weet nie, is dat Suid-Afrika ryk neerslae het aan alle tipes minerale.  Die artikel is nog nie heeltemal volledig nie, en heelwat inligting sal bykomend toegevoeg word of in aparte artikels geplaas word, weens die grote… Continue reading Suid-Afrika Landbou – South Africa Agriculture

RASSISME – RACISM

Die doel van Swart bemagtiging is om ons blanke volk totaal en al ekonomies te ontmagtig en te vernietig.  Die ANC regering se hele beleid en al hul wetgewings, selfs die grondwet is gevul met rassisme en diskriminasie teenoor alle blankes in Suid-Afrika.  Dit opsigself is 'n Internasionale misdaad om teen ander volke se velkleur… Continue reading RASSISME – RACISM

Radikale onteiening en GEWELD

Dreigemente is nie altyd noodwendig net dreigemente nie, nie as daar soveel martelings en moorde onder ons blankes is nie.  NIE as daar soveel haat en radikale geweld gepreek en uitgespreek word nie.   NIE as ons sien dat daar niks deur owerhede gedoen word nie.   Hulle gaan niks doen om ons te beskerm nie.  Daar… Continue reading Radikale onteiening en GEWELD

Grondwet #KoosMalan

South Africa is Ruled by Ideology, Not by Law Suid-Afrika word deur 'n Ideologie beheer. (KOMMUNISME) Wat Prof Malan nie genoem het nie, is dat die Britte in 1902 die Kamer van Handel in Engeland gestig het hoofsaaklik om minerale in die nuwe gebiede te beheer.   Daar was ook 'n ander been waarop gefokus is:… Continue reading Grondwet #KoosMalan

Grond in Suid-Afrika Privaat/kommunaal

Land in South Africa - Private and communal land (CPA).  Reserves and British Crownlands were implemented long before 1900.   Since 1840's by the British Empire and colonial rules.   They also annexed all minerals and mines, ruled from London since 1902. Suid-Afrikaners, veral die huidige regering en politici,  wat hul soms uitlaat oor Blankes die meerderheid… Continue reading Grond in Suid-Afrika Privaat/kommunaal

Internasionale reg tot Selfbeskikking

Enige volk het 'n internasionale reg om selfbeskikking (volle onafhanklikheid) te verkry. People do have an international right to self-determination to rule themselves in their own country. There are various reasons why multi-cultural societies can not form one government and each of those people do need their own leaders, legislations - there are too many… Continue reading Internasionale reg tot Selfbeskikking

The 7.5 million black ownership in SA

There are 7.5 million blacks with private ownership in South Africa and they are not landless as their leaders declared, while complaining about white land ownership or white privileges.    Other properties or farm land that was not mentioned, is the registered land claims (CPA - 8840 traditional leaders) and Trustlands (like Ingonyama trust) that… Continue reading The 7.5 million black ownership in SA

Onafhanklikheid – Independence – British empire

British South Africa Company (BSAC, BSACO, or BSA Company), mercantile company based in London that was incorporated in October 1889 under a royal charter at the instigation of Cecil Rhodes, with the object of acquiring and exercising commercial and administrative rights in south-central Africa. The charter was initially granted for 25 years, and it was extended… Continue reading Onafhanklikheid – Independence – British empire

Grondhervorming -besetting: Suid-Afrika

  Video en artikel is beskikbaar rakende Grondhervorming en grondbesettings.  Vrae word gevra oor hoe 'n klein blanke minderheid soveel grond kan besit, terwyl daar meer as 60 miljoen burgers in die land is met bykans netsoveel immigrante wat rondom ons stede is.  Daar word nooit sensus gedoen nie en met oop grense stroom immigrante… Continue reading Grondhervorming -besetting: Suid-Afrika

Tuislande en Trustgebiede in Suid-Afrika

  Wat is apartheid regtig – dit was niks anders dan segregasie – aparte gebiede wat reeds bestaan het in die vorm van reservate sedert 1840’s.     Dus kom reservate uit die Britse koloniale tydperk en nie uit die 1948 regering wat dit geskep het nie.  Toe wyle Dr Verwoerd regering hierdie gebiede gekry het,… Continue reading Tuislande en Trustgebiede in Suid-Afrika

Afrika Tuislande “so-called apartheid” – Homelands

Afrika het voor 1900 uit meer as 2000 verskillende etniese "tuislande" bestaan waarvolgens elke volk hul eie leiers saamgestel en hul eie sake bestuur het, waarvan heelwat voorbeelde aangehaal word.   In Suid-Afrika het die Shepstone beleid van 1854 na die Mfecane oorloë gevolg wat steeds aparte kommunale gebiede aangetoon het.  Na 1990 het heelwat minderhede… Continue reading Afrika Tuislande “so-called apartheid” – Homelands