Lewenserosie lei tot Selfbeskikking

Die Afrikaners en Boere, dit wil sê, alle blankes wat dieselfde onderdruk en teikens is vir barbaarse aanvalle om uitvermoor te word, se lewens word weggekalwe soos erosie.  Daaraan word ons daagliks blootgestel.  Die erosie van die lewe vernietig lewenspatrone en raak die hele families.   Wanneer iemand vermoor word is dit die hele familie wat in rou gedompel is.  Wanneer ‘n besigheid sy deure moet sluit en armoede sluip in, is dit die hele familie wat geraak word.  Wanneer ‘n volk verarm word, is dit moeilik om weer daaruit te kom – maar ons kan, mits ons volkseie besighede steun en fokus op ons eie beveiligingsmaatreëls.

Related image


In die natuur, word bome ontwortel en misbruik (besighede en maatskappye) vind plaas, tot daar niks van  oor is nie.  Kleiner plantegroei (besighede) word nes die res aan korrupsie blootgestel en swart bemagtiging word verlang deur die wat die land regeer en wette maak.  Natuurlik sal alle bogrond wegspoel as daar nie genoeg voorsorg getref word nie.   Dit het weer ‘n invloed in die groter omgewing en geestesgesondheid.  Traumas volg.  Heelwat van ons bevolking kan geen werk vind nie of weens veiligheidsredes, moet hulle in ander lande gaan vestig.

So verloor ons op ‘n daaglikse pad.  Ons verloor volkslede.  Ons moet geliefdes afstaan weens die aanvalle en moorde wat ons uitgewis word.  Ons mense vlug oorsee en word opgebreek.  So word ons volk met erosie opgebreek, weens omstandighede buite hul beheer, maar daardie beheer moet vasgepen word in ‘n staat van onafhanklike gebiede. Ons het ‘n reg, nes enige ander volk daardie reg het.

What happens in nature? when trees are rooted and abused (in real life it is a businesses and companies), corruption took place until there is nothing left of it.   The lesser vegetation (businesses) is being exposed to corruption and black empowerment is required by those who govern the country and make super racist laws and bylaws to ruin everything .    Of course, at the end, all topsoil will flush away if enough precautions are taken to survival.  Same with any company or business.   It has an influence in the larger environment and/ or mental health of those who are working there. Traumas follow soon and everybody need to look out for another job.   Then you lost everything.   Many of our population can not find work or because of security reasons, they have to settle in other countries.  Accept another countries’ culture and language.   END.

Hoekom die internasionale reg tot soewereine onafhanklikheid uitoefen as volk?  Dis noodsaaklik.  Dis ons enigste uittog weg van kommunisme.   

Waarom nie?   Waarom mag diegene, wat ‘n groot deel van die onderdruktes uitmaak, nie ook ‘n reg uitoefen om in veiligheid te mag leef, hul eie besighede te bestuur, hul eie leiers en wetgewing daarstel.    Om vry en onafhanklik te wees.

Waarom moet ander etniese volke oor ons konserwatiewe blanke Afrikaner en Boere,  besluite maak, terwyl daar geen piep uit ons mag kom oor hulle nie?  Sou ons dit durf waag om ons uit te spreek, is ons rassisties en word afgekraak uit vele kante.

Is dit nie ironies, ons blanke volke word vir 25 jaar onderdruk en daar was nog GEEN swart tradisionele leier wat ons in hulle Trustgebiede verwelkom het nie.   Inteendeel word ons erger as honde behandel.   Daar is al hofsake aangeteken hieroor.   Al wat hulle of hul leiers maandeliks smaak is hoe die belastingbetalers hulle salarisse en byvoordele groter maak en paleise word onderhou en selfone is gratis.

Al hoe die lede in parlement oor waghou is om besluite oor ons ook te maak soos swart bemagtiging en dat ons ekonomies tot niet gemaak moet word.  Word al hierdie dinge in opdrag uitgevoer.  Natuurlik word daar opdragte oorhandig deur die finansiers van die parlement, grondwet en ander sake soos wetgewings.  Heelwat lande, tot Duitsland, finansier ook swart bemagtiging.

Waar het EEN lid van parlement al ooit versoek dat swart bemagtiging afgeskaf moet word en dat ons volk wat onderdruk word, dieselfde regte het as die res – selfs die van Afrika en immigrante het beter regte as ons wat al vir geslagte in die land is?

Lede van parlement sit lekker sag op die groen stoele, maar sit tjoepstil sonder ‘n boe of baa oor ons menseregte wat geskend word waar dit by Afrikaans kom.   Dat ons kinders ‘n reg tot universiteite het, maar daar word eerder voorsiening gemaak vir immigrante as vir ons kinders.

~

Die volke in Suid-Sudan wat in 2011 onafhanklikheid verkry het, het nie gedink hulle is beter as ander volke in Sudan nie.  Hulle is en was onderdruk deur meerderhede.    Dit gebeur ook met ons volk.    Is dieselfde wat al vir jare aan die gang is dat volke die reg het om onafhanklikheid te verkry, veral omdat hulle onderdruk word, nie omdat hulle dink hulle is beter nie en  het niks met apartheid te doen nie.   Meeste volke in Afrika is swart of bruin, maar ons is hier in Suid-Afrika vir geslagte en ons is blanke volke.

Inteendeel as die onderdruktes beter behandel was, sou daar geen behoefte gewees het om te skei nie.   Meerderhede het die hef in die hand en onderdruk minderhede en vermoor minderhede as daar teenkanting is.  Dit het in Zimbabwe en Kongo ook gebeur.

~

Die teenvraag is wat die alternatief is indien geweld en oorlog seëvier en vir meer as eeue nie uitwerk nie, dat ons volk by ‘n doodloopstraat gekom het of eerder ‘n afgrond?    Daar is nie, ons is reeds ‘n verarmde volk.

Dat die sogenaamde reënboognasie gesneuwel het nog voor dit begin is.

Enige probleem het ook ‘n uitkoms.

Oplossings is altyd daar vir enige probleem, maar wat vir een volk ‘n oplossing is, is nie noodwendig aanvaarbaar vir ‘n ander volk wat ‘n land deel nie.

Wanneer dit onuithoudbaar is, waar volkere mekaar geweldadig aanrand en uiteindelik uitwis, daardie minderheidsvolk se menseregte so onmenslik skend, dat daar slegs een pad is.

Volke het die reg tot identiteit en onafhanklike voortbestaan.

Sommige kenners reken dat daar ‘n onderskeid is tussen Selfbeskikking en Onafhanklikheid.

Heelwat definisies word altyd aangehaal as moontlike oplossings.

Daar is ook in die Afrikaanse woordeskat, Eksterne en Interne Selfbeskikking.

Selfbestuur is nie vryheid nie.   Vryheid beteken ‘n volk verkry vryheid deur hulself te regeer.  Dis volle onafhanklikheid.

~

Voor en na 1994

Voor 1994 was daar Selfregerende Tuislande (die sogenaamde “apartheid” waarna almal verwys) , wat almal apart gefunksioneer het, en waar etniese volke hul eie leiers gekies het.  Daar was selfs stemreg en hul eie nasionale simbole van eenheid: ‘n volkslied en vlag.

Na 1994 ontvang dieselfde gebiede, wat ‘n ander benaming , naamlik Trustgebiede, en dieselfde tradisionele  leiers nog meer voordele, terwyl ondersteuners op grondvlak onrusbarend geweld uitoefen weens leiers se korrupsie en manipulasie.

Hulle kies steeds hul eie leiers, maar ook in die landwye “demokrasie” is hulle teenwoordig – dus het hulle TWEE aparte stelsels, en die eersgenoemde met Trustgebiede.

Een volk het geen seggenskap oor ‘n ander se Trustgebied of grondeis of geregistreerde kommunale “cpa” nie.

Volke

Hoekom wil ‘n volk wegbreek in ‘n land, soos wat ons wil doen?   

Dis logies:   Die skending van ‘n volk se reg tot voortbestaan is vir elke persoon in so ‘n volk, ‘n skending van haar of sy menseregte. 

Wanneer daar gediskrimineer word teen hul taal, kultuur, onderrig en selfs velkleur, is dit skending van menseregte. 

Waneer daar volkslede aangeval en uitgewis word weens hul velkleur is dit menseregteskending.   

Poitieke leiers propageer dit in Suid-Afrika om ons uit te wis op ‘n daaglikse basis.  Dit het by Mandela begin, oorgegaan na Zuma en ook Malema.  Selfs ander sing dit as deel van hul “struggle”.  Hulle beheer die land, maar met wie “struggle” hulle as hulle ons wil uitwis?  Dit vorm later genocide en dis skending van menseregte.

Wanneer minderhede se menseregte geskend word, kan  selfbeskikking (volle soewereine gebiede) gebruik word om dit heeltemal te herstel. 

Die volkswil en veral mandaat, is egter belangriker – en om ‘n mandaat te verkry. 

Selfbeskikking kan slegs verkry  word binne die internasionale vereistes – en daar is meer as een vereiste.   

Dis nie vereistes wat minderhede opgestel het om aan te voldoen nie.   Selfskikking kan slegs op grond van etnisiteit verkry word.

In Suid-Afrika sal dit ook nie anders kan voortgaan as daar “raskleur” aan gekoppel word nie. 

Van dag een af was daar konflikte tussen stamme en volke.

Daar is voorbeelde in Afrika dat daar etniese skeidings was – dit was ook tuislande genoem.  Selfs etniese volke het onderlinge verskille.  Daar is heelwat lande in Afrika met verskeie taal en kultuurgroepe wat ook in Suid-Afrika die geval is.

Die Khoikhoi, San verskil onderling met die Nguni volkere en reken hulself as aparte volke.   Trustgebiede word geskei nes Tuislande en voor dit was dit as Reservate bekend.

Die Afrikaner, Boere en blanke volksgroepe verskil hemelsbreed met die ander etniese volke in Suid-Afrika.

Wanneer daar na konfliksituasies gekyk word, kan daar vinnig agtergekom word dat daar kultuur en selfs taalkommunkasie ontbreek.

Dus is dit noodsaaklik om die artikels te lees wat handel oor Trustgebiede en Tuislande, om by die begrip van soewereine onafhanklikheid uit te kom, waarop elke volk geregtig is.

Heelwat noem dit eerder eksterne selfbeskikking, terwyl dit beteken daardie volk regeer hulself.

Met interne selfbeskikking is dit slegs selfregerings met beperkte magte, soos wat kantons en emirate het.

Die Federale regering of die in beheer bepaal en beheer die belangrike funksies, veral veiligheid.   Nie die gebiede onder so ‘n federale regering nie.

Minderhede wat tenagekom word, word gewoonlik uitgebuit en ook ongesiens minder regte as ander en daar is ook meer moorde en aanvalle wat op minderhede plaasvind.

Minderheidsvolke se menseregte word regdeur die wêreld ontken en geskend.

In meeste gevalle word verwag dat so ‘n minderheidsvolk hul volkskap en identiteit op die altaar moet plaas en sodoende word hul nageslagte vervreem van hul eie regte as volk se voortbestaan.

`

While there is a difference between independence and self-determination, it is one of degree, not kind. Given self-determination, Hong Kong people may well choose to remain under Chinese rule. Alternatively, self-determination may be a prelude to independence, which seems to be the intention of radical localists, if not now, then after 2047. But to make such a determination, you would have to hold a citywide referendum, and there is no such provision under the existing constitutional arrangements. This is not by accident: Hong Kong doesn’t have a choice to opt out of China, in whatever manner, any more than Shanghai, Shenzhen or Hangzhou does.

Independence of people

 

Article 3 of the UN’s “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples” of 1960 stated: “Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for delaying independence”.

The principle of self-determination was conceived as a notion of global governance to guarantee those nations who did not have the power themselves to become independent. The other is the nature of self-determination as a social contract

Self-determination is act of a particular people or an ethnic group to exercise its sovereign right to become an independent state and to decide on the form of state (including the system of government). The former, regarding independence, is called external self-determination and the latter regarding choices of the form of the state system internal self-determination.

Many conflicts around the world today are between the central government of a given state and ethnic groups within that state. The ethnic groups demand independence or autonomous rule, while the central government refuses to concede to such demand. How should the international community treat this kind of ethnic conflict? That is, by which standard should the central government’s position and a particular ethnic group’s demand for independence or autonomy be evaluated? How absolute is the central government’s claim to preserve territorial integrity? Moreover, do ethnic groups inherently have the right to claim independence or self-rule to begin with?

Ethnic rights to people

 

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s