Education Homeschooling – Bela Bill

Hierdie gaan oor die voorgestelde wetgewing om ontslae te raak van tuisonderrig.  Hoe laag kan daar nog gedaal word?  Om so teen leerders en kinders te diskrimineer.   Dis kinders se reg om te kies hoe hul onderrig wil word en ouers is verantwoordelik, nie die regering nie.  Daar is verskeie dokumentasie inligtingstukke, wat hieronder na… Continue reading Education Homeschooling – Bela Bill

SA Education failed

Min of geen verantwoordelikheid bestaan op die vlak in Suid-Afrika, terwyl dit belastingpligtiges is wat aan die kortste end trek.  Dit is baie duidelik dat die onderwys en veral die polisie owerhede nie die nodige reëlings getref het om skole meer te beveilig nie, hetsy dit nou vakansie is of in die tyd waar daar… Continue reading SA Education failed

Constitution – Grondwet (SA)

Deur wie word die Grondwet en Opvoeding befonds - hulle is en bly begunstigdes. - Who are the founding members of the South African Constitution.  Who are the funders of Education Atlantic Philanthropies, Open Society Foundation and Ford foundation. *** Atlantic Philanthropies, Open Society Foundation and Ford foundation. http://www.constitutionalismfund.co.za/ * https://www.osf.org.za/announcement-on-2019-grant-cycle-calls-for-osf-sa/ The Joint Fund to… Continue reading Constitution – Grondwet (SA)

Onafhanklikheid – Independence – British empire

British South Africa Company (BSAC, BSACO, or BSA Company), mercantile company based in London that was incorporated in October 1889 under a royal charter at the instigation of Cecil Rhodes, with the object of acquiring and exercising commercial and administrative rights in south-central Africa. The charter was initially granted for 25 years, and it was extended… Continue reading Onafhanklikheid – Independence – British empire

Afrikaans en Overvaal

Die uitspraak is in die guns van Overvaal hoërskool op Vereeniging uitgespreek.  Al gaan daar moontik ge-appelleer word deur owerhede, is dit nog geen uitgemaakte saak nie.   Dit is ook nie uitgesluit dat amptenare vervolg mag word nie.  Dis sommer nonsens dat daar so teen Afrikaans, Afrikaanse onderrig en universiteite gediskrimineer word.  Puik regspan. Vorige… Continue reading Afrikaans en Overvaal

Vereeniging Overvaal

Overvaal Hoërskool hofsaak het vroeg in Januarie 2018 in Noord Gauteng Hooggeregshof begin  oor 55 Engelse leerders wat nie toegelaat kan word weens onvoldoende ruimte in Engelse onderrig - die saak is verder uitgestel. Overvaal Skool gebruik Afrikaans as medium en nie Engels nie, terwyl daar omliggende skole reeds aangedui het dat daar voldoende ruimte… Continue reading Vereeniging Overvaal