San people in SA

The San are the oldest inhabitants of Southern Africa, where they have lived for at least 20 000 years. The term San is commonly used to refer to a diverse group of hunter-gatherers living in Southern Africa who share historical and linguistic connections. The San were also referred to as Bushmen, but this term has since… Continue reading San people in SA

Cave camp bedding in Lebombo, South Africa

The Border Cave is a deep gash in a cliff face, high in the Lebombo Mountains of South Africa. Sheltered from the elements, the spot has yielded bones, tools, and preserved plant material that paint a detailed picture of the lives of human inhabitants for more than 200,000 years. Now, there’s a new sketch emerging:… Continue reading Cave camp bedding in Lebombo, South Africa

Kalahari desert

The San - Khoikhoi ("people people" or "real people") or Khoi are a division of the Khoisan ethnic group of south-western Africa, closely related to the Bushmen (San). They have lived in this area for about 30,000 years.   Khoikhoi is sometimes spelt KhoeKhoe.   * The Khoikhoi who live in Africa and in Namibia have… Continue reading Kalahari desert

Rooibostee ~ Rooibos tea (Cederberge)

  Rooibostee is lankal nie net meer "kruietee" nie, dit het tot 'n groter industrie ontwikkel soos wat enige ander plant of selfs mineraal ontwikkel het - selfs skoonheidsmiddels word hiervan vervaardig.  Platinum, mangaan, goud en diamante is ook nie net 'n paar stukke kosbare mineraal of rotse uit die aarde nie, maar het elkeen… Continue reading Rooibostee ~ Rooibos tea (Cederberge)

Rooibos tea – Rooibostee

Rooibostee is 'n handelsnaam verwant aan Suid-Afrika, spesifiek die Cederberge in die Wes-Kaap provinsie.   'n Unieke tee wat slegs hier voorkom in die Cederberge in Wes-Kaap.  The Cederberg is the only place in the world where rooibos tea can be grown. To this remark, you'll either say "Amazing, the only place in the world?" Or… Continue reading Rooibos tea – Rooibostee

Wet op tradisionele Khoi San-leierskap en volke

Die nuwe wetgewing (2019) oor die Khoi- en San-gemeenskappe erken hul bestaansreg, tradisies, kultuur en lewe in die Republiek van Suid-Afrika.   Die sogenaamde grondwet van 1996 maak voorsiening vir meeste minderheidsvolke.   Die konserwatiewe Boere en Afrikaners, die blanke minderheidsvolk in Suid-Afrika word totaal geignoreer.   Blankes het nog nooit soos enige van die ander volke geleef… Continue reading Wet op tradisionele Khoi San-leierskap en volke

Proposed Traditional Khoisan Leadership Bill (TKLB)

  The Khoisan leaders have rejected the proposed Traditional and Khoisan Leadership Bill (TKLB) once more.   This follows a protest by the Alliance for Rural Democracy (ARD) a few weeks ago.   The protesters called on President Cyril Ramaphosa not to sign the Traditional and Khoisan Leadership and Traditional Courts bills calling them “Bantustan bills”.     We all… Continue reading Proposed Traditional Khoisan Leadership Bill (TKLB)

Richtersveld – Diamonds

There are various kinds of minerals in South Africa - we all know that and we all know that there were different WARS about this minerals and there are still today the same WARS, between the people and those "elites" that wanted everything for themselves.  Richtersveld area was also a land claim from the Khoi… Continue reading Richtersveld – Diamonds

Legislation only for black and khoisan

There are more B-BBEE legislation against white population of South Africa as well as policies Legislation Assigned to the Provincial Premiers - some from the old area as well.  The following lists are the most important pieces of legislation assigned to the provincial Premiers and traditional leaders. The following are the main pieces of legislation governing the regulation… Continue reading Legislation only for black and khoisan

South Africa: Traditional leaders

Mandela and De Klerk received their "peace" prize during 1993 to "dismantle the so-called apartheid" (segregation) and to do away with "homelands" etc.  BUT what are the real facts about segregation in South Africa and what price do we, as tax payers still pay for that fake "peace prize" of De Klerk and Mandela?   Question: … Continue reading South Africa: Traditional leaders

Etnisiteit: Konserwatiewe blankes

Net soos wat die Zoeloevolk deel is van verskillende Nguni volke in suidelike Afrika, verskil hulle elkeen onderling van mekaar -  taal, kultuur en tradiosioneel.  Daarom was daar sedert 1854 verskillende stamgebiede, reserwes, kroongebiede en later tuislande.  Na 1994 het dit alles steeds apart gebly, onder nuwe benamings soos CPA en Trustgebiede.   Hul verskil ook… Continue reading Etnisiteit: Konserwatiewe blankes

Dr H F Verwoerd, Tuislande en Reservate

Is dit nie ironies hoe word Wyle Hendrik Verwoerd se eie woorde verdraai en vervorm.   Dit word as leuens verkondig dat hy die vader is van "apartheid" of segregasie is, terwyl die Shepstone beleid reeds in 1854 aparte gebiede beleid van Engeland gemaak het - hulle het die gebied geannekseer as hulle sin.   Alles behalwe… Continue reading Dr H F Verwoerd, Tuislande en Reservate