Internasionale reg tot Selfbeskikking

Enige volk het ‘n internasionale reg om selfbeskikking (volle onafhanklikheid) te verkry.
People do have an international right to self-determination to rule themselves in their own country.

Related image


There are various reasons why multi-cultural societies can not form one government and each of those people do need their own leaders, legislations – there are too many differences between us, Afrikaners, Boer and the Khoisan and all Nguni tribes in South Africa.

>
Daar is verskeie redes hoekom sake in ‘n multi-kultuur opset nie uitwerk nie.  Ons in Suid-Afrika het verskillende kulture en ook daarom word daar teen ons blankes gediskrimineer, met swart bemagtiging, ons Afrikaanse taal en ons kultuur.  Dis menseregteskendings.  Niemand kan namens ander volke besluite neem nie.

Die Zoeloevolk het steeds hul eie gebied – na 1994 het hul Tuislande net eenvoudig na Trustgebiede verander.  Daarmee is niks fout nie, maar moenie lieg dat dit nie bestaan nie.  Ingonyama Trust bestaan en so ook Khoisan Trustgebiede – daar is tans 6 wat reeds aan die Khoi en San volke toegeken is.

Wie lieg?   FW de Klerk wat ‘n prys ontvang het dat segregasie verby is – wat ‘n spul twak.  Dit is toe nie.  Hy is ook nie al een wat daaroor openlik lieg nie.  Sy kollegas by Kodesa en Idasa is alte bewus van die Trustgebiede.  Die hele Parlement se Hansards loop oor van Trustgebiede.  CPA (kommunale regte van grondeise) word ook net toegeken aan ‘n sekere volk.  Die Khoi en San volke deel nie hulle grond met Zoeloes of Xhosas nie, of visa versa.

.

Selfbeskikking
235. Die Suid-Afrikaanse bevolking as geheel se reg op selfbeskikking, soos in hierdie Grondwet vergestalt, belet nie, binne die raamwerk van dié reg, die erkenning nie van die konsep van die reg van enige gemeenskap wat ʼn gemeenskaplike kultuur- en taalerfenis deel, op selfbeskikking binne ʼn territoriale entiteit in die Republiek of op enige ander wyse, soos deur nasionale wetgewing bepaal.

Handveste van Regte
234. Ten einde die kultuur van demokrasie deur die Grondwet ingestel, te versterk, kan die Parlement Handveste van Regte aanneem wat met die bepalings van die Grondwet
bestaanbaar is.

.

Self-determination
235. The right of the South African people as a whole to self-determination, as manifested in this Constitution, does not preclude, within the framework of this right, recognition of the notion of the right of self-determination of any community sharing a common cultural and language heritage, within a territorial entity in the Republic or in any other way, determined by national legislation.

Charters of Rights
234. In order to deepen the culture of democracy established by the Constitution, Parliament may adopt Charters of Rights consistent with the provisions of the Constitution.

Grondwet in Afrikaans (SA)

Constitution in English (SA)

Die feite bly staan dat Ingonyama Trust bestaan, salarisse aan al hierdie verskillende  tradisionele leiers bestaan en Ingonyama Trust is slegs vir die Zoeloevolk.   Wetgewing is sedert 1994 geimplementeer om dit realiteit en werklikheid te maak.

Ingonyama Trust ‘n werklikheid – Ingonyama Support

Informasie rakende Ingonyama Trust WHAT IS?

<>
ANC en ander Kodesa onderhandelaars vergeet gou waaroor daar onderhandel was in 1994.  Daar was nog ‘n Akkoord wat onderteken was om ons Afrikaner en Boere se selfbeskikking te ondersoek.  Die ondersoek is ook afgehandel en verskeie navorsingswerk is gedoen.
Die Zoeloes en hul leiers is 100% reg dat Ingonyama Trust hul gebied is, al is dit vandag slegs kommunale reg, is dit hulle sin en nie die ANC of NP of Engeland sin nie. Hoekom moet ‘n ooreenkoms tersyde gestel word waarop ooreengekom is.  Dit geld ook vir ander grondgebiede.  Heelwat Tuislande het slegs oorgeskakel na verskeie Trustgebiede of CPA gebiede.

<>

The Ingonyama Trust was the outcome of a deal between the National Party and the
Inkatha Freedom Party during the dying days of apartheid just before the transition in
1994. The Trust was established to manage land owned by the government of
KwaZulu, and is currently responsible for managing some 2.8 million hectares of land
in KwaZulu-Natal. The land vests in the Ingonyama (or king) as trustee, to be
administered on behalf of members of specific communities.
While the Trust has wide powers to manage the land, the law also provides that the
land rights of individuals and communities under the Trust must be respected by the
Trust. This fact sheet seeks to examine the Ingonyama Trust Act, which created the
Trust, to consider the nature of individual and community land rights under the Trust.
The Ingonyama Trust was established in 1994 to manage land owned by the
government of KwaZulu immediately prior to the Act’s commencement. The Trust
was established by the KwaZulu-Natal Ingonyama Trust Act, which was enacted by
the KwaZulu Legislative Assembly and came into effect on 24 April 1994.
The trust land vests in the Ingonyama, King Zwelithini, as trustee on behalf of
members of communities defined in the Act.  read more:
Ooreenkoms / Agreement 1994 Ingonyama Trustland

3 gedagtes oor “Internasionale reg tot Selfbeskikking”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s