South Africa – Revolution – Ongoing

  In political and social sciences, communism (from Latin communis, “common, universal")  is the philosophical, social, political, and economic ideology  and  movement  whose ultimate goal is the establishment of the communist society, which is a  socio- economic order structured upon the common ownership of the means of production and the absence of social classes, money, and the state. At Marikana  - 2012  - This is all part of the revolution.   Communism includes a variety of… Continue reading South Africa – Revolution – Ongoing

Reports to EU leaders and governments – and reactions

Daar word al vir etlike jare berigte aan ander lande uitgestuur, voorleggings is en word gehou, wat nie gratis is nie.   Besoeke is gebring deur verskeie organisasies en persone, veral in EU lande en regerings.  Hoeveel klagtes moet nog gelê word voor die Internasionale regerings en howe regtig optree, sover kom dit voor hulle wil… Continue reading Reports to EU leaders and governments – and reactions