Farm attacks, tortures and killings in South Africa

Plaasaanvalle, martelings en moorde op plase vind gedurig plaas, feitlik daagliks.  Elke Boer moet verseker hul eie veiligheid en beveiligingsisteme in plek hê, tog word hul gereeld aangeval en selfs vir dood agtergelaat.  Soms sterf ons blankes 'n maand of wat later aan wonde wat nie genees nie en trauma deurgemaak.  Daar is ook aanvalle… Continue reading Farm attacks, tortures and killings in South Africa

Eco Villages or farms- Selfonderhoudend

This concept is not new.  Most of them are self-sufficient villages and farms.  On the one farm is nice photos and between the tree crops, the grassy alleys are often grazed by cows, pigs, turkeys, sheep, pigs or chickens. These systems are building soil, retaining water, sequestering carbon, diversifying habitat, and cultivating the human being… Continue reading Eco Villages or farms- Selfonderhoudend