Grond eienaars: ANC regeringsplase

SUID-AFRIKA – South Africa

5 000 PLUS regeringsplase –
Government bought more than 5000 farms since 1994 with tax money.   Wie besit die grootste gedeeltes grondgebiede in Suid-Afrika – wie is die wettige eienaars. The Government of South Africa do have various farmlands and properties.    Daar is slegs ‘n paar van die 5000 plase, aan armes toegeken, die res, wat eens voedselvoorsieners was, is nou in verwaarlosing.

Government relief for small-scale farmers on land of one hectare or less


SOUTH AFRICA

We do have a radical revolution and protest actions on a daily basis.  Furthermore, they tell the world there is a lack of progress regarding land distribution and restitution and always accused the whites or “apartheid”, while it is not the case.

Most landclaims fall under certain legislation like the Trustlands (old homelands too).  Both are only communal lands.  Title deeds are with government in terms of certain legislations.  Whites (Afrikaners and Boers) did not compiled those legislations at all.  It is so easy to blame the whites for all the faults that Government made.

If government do not want to give the people their title deeds, the faults are with them or the legislations and not by us.  They create a false flag hate agenda against the whites in South Africa.   And do not forget, they want to nationalise land and all property rights as well.

SUID-AFRIKA

Aan die suidpunt van Afrika brand dit daagliks, nie omdat dit warm is nie, maar weens die ANC rewolusie.   Hulle span die seile soos dit hulle pas en behaag, en soos gesien kan word is daar heelwat grond, veral plase met belastings aangekoop.  Die feite wat nooit oorgedra word nie, is dat hulle meeste van die plase hou vir hulself of vir iemand anders – wie hulle waarskynlik baie geld skuld en nie kan terugbetaal nie.

Van wanneer af is die ELITE  ANC lede dan agterblewe want hulle hou dan die grond se titelaktes vas en dra dit vir niemand oor nie.  In die proses word swart teen blankes opgestook om die blankes uit te wis met hul opruiende terroristiese sogenaamde “struggle songs.

.
DIT NOEM MENS NASIONALISERING VAN GROND EN EIENDOMME SOOS WAT IN DIE BOLSJEVISTIESE LANDE PLAASGEVIND HET.

Dis eerstens onbillik en tweedens word ons menseregte geskend.

Daarom is Selfbeskikking ons ENIGSTE opsie om ons te vrywaar teen hierdie kommunistiese stelsel en ook swart bemagtiging (B-BBEE).  Selfbeskikking: soos in totaal onafhanklike gebied en ‘n nuwe land sodat ons onsself wettig kan regeer.

Self-determination is our only option to get our human rights back – they violate our human rights.

~

Swaard van swart bemagtiging
Skending van Afrikaner/Boer menseregte
Rassisme en Diskriminasie : Suid-Afrika
.
In control in South Africa
Parlement Suid-Afrika

.
Alle aanduidings in Hansards vervat verwys na Trustgebiede of andersinds CPA’s of grondeise.   Al hierdie tipe gebiede is slegs kommunale regte wat verkry word.   Trustgebiede, wat voorheen ook as Tuislande bekend gestaan het, was gedurende die 1994 ooreenkomste oorgedra aan “provinsie”.  Let wel Provinsies, wat 2e vlak regering is.   Trustee is nie noodwendig die eienaar nie.  Trustee’s voer wel sekere pligte uit soos bepaal word deur die Trustgebied se Raad.   Aparte gebiede bestaan steeds, net onder ander wetgewing en ander naam:  Trustgebiede of kommunale gebiede.
Most Trustlands only have communal rights.
Grondhervorming -besetting: Suid-Afrika
Tuislande en aparte gebiede in Suid-Afrika

Toepaslike wetgewings, wat slegs kommunale regte aan burgers gee dui op dat die betrokke gebiede reeds Nasionalisering van grond is, veral as die regering die Titelaktes besit.  Daar is ‘n paar tradisionele leiers wat slegs Trustee’s is, en GEEN titelaktes besit, behalwe as hulle dit “geheimhou”.

“VALS VLAG” en so word rassisme opgestook, dat blankes alle grondbesitters is.

.

TRUSTGEBIEDE 

Trustgebiede, voorheen bekend as Tuislande of Reservate (10 selfregerings), het ‘n nuwe benaming na 1994 aangeneem.   Hierdie gebiede is steeds apart en toeganklik vir spesifieke bevolkingsgroepe volgens wetgewings.

GRONDEISE is identies dieselfde as Trustgebiede en moet daar eers ‘n CPA geregistreer word onder die spesifieke wetgewing en slegs kommunale regte word oorgedra aan die inwoners/werkers.   Slegs lewensreg en verbruiksreg.

WILDSPARKE EN TOERISMEBEDRYF

Alle wildsparke wat deur Sanpark beheer en bestuur word, is regeringsgrond – dit beloop miljoene hektaar grond – op nasionale en provinsiale vlakke.  Dit beloop etlike miljoene hektaar grond en geen een van hierdie Sanpark beheerde wildsparke is in Blanke Afrikaner of Boere se besit nie.

MYN EKSPLORASIE

Regdeur Suid-Afrika en selfs in ons oseane vind daar mineraal ontginning plaas.  Ongelooflik baie oop groefmyne en beslis nie ‘n sierraad vir die oog nie.  Besoedeling is ook aan die orde van die dag.   Daagliks word hierdie minerale per spoor of pad vervoer vanaf binneland na hawens.

Hoeveel dra hierdie myne regtig by vir padgebruik van swaar gelaaide trokke.

Regering gee permitte uit vir mineraal ontginning – en soms word grond sleg agtergelaat en kan dit nooit weer vir landboudoeleindes aangewend word nie.   Rehabilitasie vind nie altyd plaas nie en dit is suiwer nalatigheid dat hierdie grond nooit weer gebruik kan word behalwe met duur kostes, terwyl mynmaatskappye se voorwaardes duidelik is dat hulle dit moet rehabiliteer.   Daar is oor die 6 000 myne wat nie gebruik word nie en ook glad nie gerehabiliteer is nie wat derduisende hektaar/miljoene  beloop.  Omdat die regering hierdie permitte uitreik, is hulle die verantwoordelike partye om dit te laat herstel.   Hierdie gebiede is nie geskik vir landelike gebruik nie.

DUS wie is die eienaars van al hierdie mynmagnate en grond waar gemyn word – beslis nie blanke Afrikaners of Boere nie.

.

IMMIGRANT STATTE

Miljoene nie-etniese volke uit Afrika en Asië versamel regdeur die land en bly op STAATSGROND – dit is miljoene reg rondom ons stede en dorpe.  Op soek na werksgeleenthede, eie besighede of lewe van aalmoese, toelaes vanaf regering, verkry gratis huise, mediese sorg, skole en opvoeding, elektrisiteit word meestal gesteel vanaf pale en wie betaal hiervoor?

Daar is nie ‘n dorp wat nie “townships” het nie en sommige groter sentra en stede het baie meer as een.  In sommige groot stede en metro’s word hierdie immigrante soms ingeneem in munisipale wyke.

As protesaksies uitgevoer word, is van hierdie immigrante heel voor en neem deel aan beskadiging van eiendom, brand motorbande, wat ontsettende gate in paaie veroorsaak, gooi groot klippe en selfs van brue af op voertuie.   Daar is bykans nie ‘n land wat nie hier verteenwoordig is en baie is onwettig in die land en verkry ook onwettige werkspermitte en loop oor ons grense. Daar is min of geen grensbeheer.

SOE

Staatsbeheerde instellings soos Eskom, Weermag, Staatsbosse, beloop etlike miljoene hektaar grond en word nie deur blanke Afrikaners of Boere besit nie.

Nog ‘n inskrywing op Twitter op 15 Mei 2018 dui op ‘n meer werkliker en realiteit in Suid-Afrika:

.

PARLEMENT

MAART 2018

Regeringsplase het tot oor die 5 000 aangegroei en is in Hansard rapporteer.

Op 20 Maart 2018 is daar terugvoer gegee deur die Departement van Landelike Gebiede en Hervorming en is daar oor spesifieke kommunale gebiede en regte antwoorde verskaf.  Verskeie voorleggings is tydens die vergadering gedoen.

Die Prosedure en verwante probleme is uitgewys en bespreek, veral die verkoop van erwe in die kommunale gebiede.

The Department of Rural Development and Land Reform gave a presentation on developments at the Rama Communal Property Association (CPA), the Riemvasmaak Community Trust and the commonage programmes supported by the Department. A progress report on the processing of the Restitution Bill was also presented to the Committee.
Despite requests from the Director of Land Tenure and Administration to halt developments on the land, the activities of the CPA had been endorsed, as the Gauteng Premier had recently launched a R10 billion housing development project in Rama. Members were generally disappointed by the Department’s attempt at intervention in Rama, as the people had not been liberated. They were especially concerned over the land being sold for R500 000, when it had a bond of R20 million.
The Department reported that of the over 5 000 farms it had acquired in its land redistribution programme, 198 were commonage farms. The commonage farms had been redistributed to the poorest districts in the different municipalities, where households were mostly farming livestock crops, game, poultry and vegetables. The Department had so far invested R520 million to purchase the commonage farms. Members raised concern over the lack of commitment from the Department because of how long it took beneficiaries to get approval for commonage applications. They were also critical of strategic partners being imposed, the data used to report on the total number of commonages supported through recapitalisation, and the circulation of the land audit report to Members of Parliament before tabling the report to the Committee.

Grondhervorming Parlement Maart 2018

GROND ONTEIENING

ELKE burger in hierdie reg moet die mensereg hê om of grond te besit met ‘n amptelike titel akte of kommunale regte en geen burger se grond moet gesteel word nie.    Dit is ook ‘n internasionale reg.

Net soos wat mense gedwing word om tevrede te wees met kommunale grond maar nie die geleentheid gebied te word om grond te koop nie, is dit ook skending van menseregte en swart bemagtiging om alle grond en bates te besit.

Elke burger wat grond buite kommunale gebiede wil aanskaf en opkoop word ook nêrens verbied om dit te doen nie.

>

Grond wat nie gebruik word nie, sal gevat en onteien word.
Besetting van Grond – Occupying of land SA

VERSKEIE SAKE in Parlement:   Violation of the Rules
Om grond te onteien Malema

Ons ENIGSTE waarborge teen sulke tipe van gedrag en magsbeheptheid oor grond,  is dat ons ons eie onafhanklike gebiede verkry, binne Suid-Afrika om onsself te regeer.  Indien ons net “selfregerings” sou verkry, is ons steeds onder hierdie kommunistiese netwerke.

32 gedagtes oor “Grond eienaars: ANC regeringsplase”

 1. […] Government conceded that more than 90% of farms that the State had transferred to black owners had failed. Although the South African government has already spent more than R45 billion on land reform, only 6,3% of land procured by the State has been converted to private ownership. LEES: Grond eienaars: ANC regeringsplase […]

  Like

 2. […] Grond eienaars: ANC regeringsplase Eiendom in Suid-Afrika – Onteiening Grond in Suid-Afrika Privaat/kommunaal Konserwatiewe blanke bevolkings se deelname in Suid-Afrika Die 7.6 miljoen swart titelakte houers Grondhervorming -besetting: Suid-Afrika Tuislande en Trustgebiede in Suid-Afrika […]

  Like

 3. […] Since 1994, more than 5000 farms were bought with Tax money, to expropriate, by the ANC – but nothing happened with those farms, millions of hectares of land.   There are /were no food production that took place on those farms. Daar word standpunte gehuldig dat die regering reeds oor die 5000 produktiewe plase sedert 1994 aangekoop het met belastinginkomste.   Hierdie plase word dus glad nie meer vir voedselproduksie aangewend nie. Grond eienaars: ANC regeringsplase […]

  Like

 4. Free MP3 Cutter Joiner is an lightweight instrument that’s simple to make use of and has a plain trying interface. On the main panel, click Add Media Information and choose the audio information you want to join together. There’s virtually no restriction relating to the format of the output information, so you can use the program as an MP3 combiner, upload WMA information, or even more esoteric codecs like FLAC or APE. Whenever you add audio information to the program, they are going to be automatically joined collectively and positioned on the Timeline one after another in the order during which they had been added. You possibly can change the order by simply shifting the recordsdata around on the Timeline.
  Missing in perform, ugly, and exhausting to make use of, Free MP3 Cutter Joiner has a very specific use. But given that Audacity can be free and presents a full suite of more user-friendly audio tools, I don’t know why you would not select that as an alternative.
  You probably have just a few little MP3 information that you simply want to splice and join, then utilizing a free online music editor is a a lot better concept. You don’t have to put in any software program and since it can save you the project online, you may edit it from anywhere on any laptop.
  MP3Cut does exactly what the name suggest: it allows you to cut MP3 information. Don’t fret, it helps about 150 audio formats, so if you’re not utilizing an MP3, you can still add it and reduce it. It is free and really straightforward to make use of. Simply click the big blue Open File button and decide your audio file. It is going to upload robotically and you’ll be presented with the sound wave as shown above. Now you simply drag the blue bars on both aspect after which click the Lower button. No matter is inside the blue space is what will probably be saved down to your computer.
  Merge mp3 recordsdata on-line mp3 merge information mp3 merge on-line obtain merge mp3 merge mp3 file be a part of mp3 on-line merge mp3 online free mergemp3 mp3 merger merge music together on-line merge mp3 online join songs together online merge two mp3 information on-line merge mp3 free mp3 merger software free obtain merge songs on-line free merge two songs collectively online free merge mp3 audacity.
  Step 2 Set output format. If you do not wish to re-encoding, just selectmp3 (MPEG-1 Audio Layer 3)” and Lossless” as output format. Select different audio formats as output format if you would like to vary the target format. It is easy! Just click on the Merge MP3 obtain button on the page. Clicking this hyperlink will begin the installer to obtain Merge MP3 free for Home windows.
  MP3 Toolkit is a powerful Windows app consists of MP3 converter, CD ripper, tag editor, MP3 cutter, MP3 merger and MP3 recorder for customers who want to deal with MP3 recordsdata simpler. The audio CD contains audio tracks (.cda) information which can’t be copied to use directly. CD to MP3 Ripper will provide help to to rip the audio from CD to MP3, WMA, APE or WAV for common players.
  Some CDs like medleys and remixes have no pauses between the tracks, that includes continuous, uninterrupted playback. You can do this, too! When using Merge MP3 to mix mp3 recordsdata, you possibly can go for gapless playback by specifying zero-length pauses.
  As all the time, in order for you something superior that has lots of options, there will likely be a learning curve. Fortunately, this website is full of documentation , so you possibly can learn about each final characteristic rapidly. They even have video tutorials. Another join mp3 online large advantage to this web site is the library of over seven hundred free sounds. The one downside to the location is that the free model won’t let your document your individual audio. If you wish to try this, you may have to report some place else after which upload the file to Soundation for modifying.

  Like

 5. […] Since 1994, more than 5000 farms were bought with Tax money, to expropriate, by the ANC – but nothing happened with those farms, millions of hectares of land.   There are /were no food production that took place on those farms. Daar word standpunte gehuldig dat die regering reeds oor die 5000 produktiewe plase sedert 1994 aangekoop het met belastinginkomste.   Hierdie plase word dus glad nie meer vir voedselproduksie aangewend nie. Grond eienaars: ANC regeringsplase […]

  Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s