Failed South Africa – Ramaphosa – land issues – expropriation and economy 2020

 
Before the “lock down” South Africa was already a failed country.    During the lock down in May 2020, Ramaphosa spoke to the South African National Editors’ Forum and said: As premise for his recovery plan, he said that the current economic dispensation was built on racism and colonialism and this goes to show that any plan that arises from it is doomed to fail.   During the lock down it was also stated that donations will only be available to black businesses , under the B-BBEE legislations and it was confirmed by various ministers.    Since 1994 it is a so-called democratic country and has nothing to do with colonialism under British rule that ended in 1961 when we became a Republic.

Ramaphosa admits govt has failed to address structural faults of ...


*

Daar gaan Ramaphosa weer terug op die Apartheid se ruggie, alle probleme en die huidige status word reg voor “kolonialisme en apartheid” geplaas.   En dit nogal na 26 jaar, waar hy homself maar baie uit swart bemagtiging gekry het, veral aandele en eiendomme – hy was nie alleen nie, daar is baie ander.      Natuurlik het die virus ook ‘n impak op alle besighede, veral kleinsake besighede, veral blankes wat nie gekwalifiseer het vir enige hulp vanaf donasies nie.   Swart bemagtiging het soos altyd, bo aan die lys gestaan van die groepie wat oor die “virus” voorskrifte uitgedink het.

Background

Africa’s most industrialised nation is preparing to reopen its economy on Monday as it moves into level three of a five-tier lockdown, in force since 27 March, sowing bitter divisions.    South Africa had already slipped into recession in the final quarter of 2019 before the virus arrived in March.
>

DA – John Steenhuisen – Corona lockdown regulations

Ekonomiese kleinsake vernietiging – “Corona virus crisis”

*

Ramaphosa said …

The reality, however, is that the current economic dispensation is built on Black Economic Empowerment (BEE) and Affirmative Action (AA) and that makes it inherently racist.    He raises the question of whether Black Economic Empowerment will play a greater role in the economy in the future. He also said that the economy must be locally directed and that the country must produce its own food.

This demonstrates that President Ramaphosa is out of touch with reality seeing as the country is indeed producing its own food.  There is no rabbit that he can suddenly pull out of a hat to bring about economic growth. On the contrary,  Ramaphosa’s statements regarding extensive reforms and that land reform must be fast-tracked create the impression that he wants the country to move swiftly toward socialism.

He has been saying since 2018 that the country’s infrastructure presents the opportunity to create jobs. It has always been there and nothing has changed. The only thing that he needs to do is to implement free market principles in South Africa.

IT IS NOT THE SO-CALLED APARTHEIDS FAULT

>

Elke volk het die reg om oor hulself te regeer in gebiede wat hulle sin is. Britte het hier kom moeilikheid maak om minerale te verkry en die gevegte vandag gaan grotendeels oor die minerale van grond en plase.  Die regering kan stry soos hul wil, maar om te nasionaliseer beteken hul kry alle mag en regte oor mense wat Bolsjevisme is.  Nes blankes van hul grond afgegooi word met hofsake, word selfs swart volke in die ou Reservate / Tuislande of Trustgebiede ook afgegooi as daar gemyn word.  Die regering gebruik duur regsbank, hul stel hul eie regters aan om hulself te bevoordeel.
Each people do have a right to self-determination to rule themselves, independently like Botswana.

>

Ons as Boere en Afrikaners is nie die enigste volk wat staatloos is nie, wat beteken ons moet onderhewig wees aan ‘n meerderheid en ‘n magsbehepte kommunistiese stelsel en krummels ontvang vanaf ‘n kommunistiese stelsel en grondwet wat ons menseregte skend.    Wie van ons volkslede kan “Onderdanig” aan ‘n grondwet en verskeie wetgewings wees wat ons regte totaal en al skend vir 25 jaar en dalk langer.   Ons as volk het ‘n internasionale reg om ons vryheid te verkry, mits ons dit saam doen – ons hoef nie staatloos te wees nie.  Ons hoef ook nie bannelinge in ander lande te wees nie om ‘n bord kos op die tafel te kry nie.  Liberaal verligte blankes wil saam die multi-kultuur kommuniste wees omdat hul help skryf het aan die grondwet en ander wetgewing wat ons regte skend.
Staatloos – Menseregteskending en internasionale misdade

*

Wat is belangriker, die hoenderhen of die eier?   Die hoenderhen is belangriker, sy kan eiers lê.    Neem slegs die eier – die eier kan of vrot wees en dan is daar niks oor, want dit stink of selfs as jy dit gebruik sou dit niks makeer nie , is daar niks meer oor na gebruik nie.   Ons het as konserwatiewe Boer en Afrikaner  volk voor 1994 in  soortgelyke situasies beland waarin ons nie deel wou wees nie waar daar gedurigdeur aan ons “eiers” ge-offer is wat eenvoudig gesteel of vernietig is om ons sodoende van ons volksidentiteit te beroof.  Ons menseregte word daagliks vernietig in die proses om ons menswees af te takel.   Al die ander etniese volke  is toegelaat om in hul eie omgewings hulself uit te leef – dit sluit nie die miljoene immigrante hierby in nie.
Boer-Afrikaner – Independent areas – volle soewereine Onafhanklikheid

*

2018

What happened to all the corruption since 1994 ?

*

What happened to all those in CPA’s (land claims), trustland and the 5000 farms that government bought since 1994?

*
*
*

5 000 PLUS regeringsplase –
Government bought more than 5000 farms since 1994 with tax money.
Wie besit die grootste gedeeltes grondgebiede in Suid-Afrika – wie is die wettige eienaars.   The Government of South Africa do have various farmlands and properties.
Grond eienaars: ANC regeringsplase

>

There are 7.5 million blacks with private ownership in South Africa and they are not landless as their leaders declared, while complaining about white land ownership or white privileges.    Other properties or farm land that was not mentioned, is the registered land claims (CPA – 8840 traditional leaders) and Trustlands (like Ingonyama trust) that fall under communal rights/trust legislations – also not belong to any white person.   More than 25 million ethnic people do live on those CPA or Trustlands since 1994 and even before 1900 it was theirs.  For sure, nobody do have problems with any of them, but why then said “apartheid” is gone while it is not the case?  Who received black privileges under black economic empowerment and affirmative action legislations?
Die 7.6 miljoen swart titelakte houers

>

When asked if the ANC government was being “sneaky” in gazetting a proposed amendment that fully intended on changing in the future, Motshekga did not respond, only saying that the courts would take too long to make a decision.   To whose advantage?
Expropriation without compensation – ANC

>

Since 1994, more than 5000 farms were bought with Tax money, to expropriate, by the ANC – but nothing happened with those farms, millions of hectares of land.   There are /were no food production that took place on those farms.
Daar word standpunte gehuldig dat die regering reeds oor die 5000 produktiewe plase sedert 1994 aangekoop het met belastinginkomste.   Hierdie plase word dus glad nie meer vir voedselproduksie aangewend nie.
Grond eienaars: ANC regeringsplase

Grond wat nie gebruik word nie, sal gevat en onteien word.
Everybody, every emigrant came to South Africa, demand jobs, houses, schools, infrastructure, hospitals – the list is endless.
Besetting van Grond – Occupying of land SA

>

HOMELANDS WERE ETHNIC PEOPLE ON ITS WAY TO INDEPENDENCE
Wat is apartheid regtig – dit was niks anders dan segregasie – aparte gebiede wat reeds bestaan het in die vorm van reservate sedert 1840’s.     Dus kom reservate uit die Britse koloniale tydperk en nie uit die 1948 regering wat dit geskep het nie.  Toe wyle Dr Verwoerd regering hierdie gebiede gekry het, was dit reeds bestaande reservate.     Hoe kan iets nuut geskep het as dit reeds bestaan het.    Alhoewel baie kleiner, het dit met jare ook groter geword en was dit nie die regering van 1961 wat mense daar ingeprop het nie.  Dit was reeds in die 1930’s vergroot.
Tuislande en Trustgebiede in Suid-Afrika

>

VERSKEIE SAKE in Parlement:   Violation of the Rules
Om grond te onteien Malema

>

CHANGE the Constitution is so easy:
To amend the Constitution, two-thirds of the National Assembly must vote for a proposed amendment and, in the National Council of Provinces, six of the nine provinces must be for the proposed amendment. It was supported by ANC and EFF / some others – DA.
Grondplanne van ANC – Plans of the ANC 

>

Most Trustlands only have communal rights.
Grondhervorming -besetting: Suid-Afrika

>

What is “apartheid” – segregation and today, it is still with us, just under new names and new legislations,
Tuislande en aparte gebiede in Suid-Afrika

>

It is the truth, we as Afrikaners and Boers (whites) are not part of any other culture or people, but we have rights and we are South African citizens with ownerships of businesses and homes.   That is why we as people have an international right to rule ourselves in our own independent country.
Previously our areas were the two independent Boer Republics that the British Empire has annexed all our and be in control of minerals as well.

Grond en privaatbesit sal verseker nog lank bespreek word.  Terwyl ongegronde en vals beskuldigings rondgeslinger word dat dit blankes (Afrikaners en Boere) se skuld is dat daar kommunale regte en wetgewing bestaan en dat die wat binne die kommunale gebiede bly en werksaam is,  slegs verblyfreg besit en niks meer nie.  Selfs die kleinlikhede en dwaasheid word voor die blankes se deure geprojekteer dat dit ons skuld is.  Dit word met soveel nydigheid en haat, rassisme en diskriminasie verkondig veral in media en van owerheidskant af en intussentyd word liedjies gesing om blankes te vermoor oor die onreg…
Grond debatte – Land debates (SA)

>

Met die Shepstone beleid in 1854 het die Britse lord die reservate geskep omdat stamgevegte daagliks plaasgevind het en swartes mekaar uitgewis het.  Om hulle uit mekaar te hou.  Gaan delf mens ook in Afrika se geskiedenis, is dit welbekend dat etniese volke in hul eie gebiede woonagtig is en dit ook Tuislande (homelands) noem.  Niks was regtig ons nie.   Tuislandleiers het besluite gemaak en van hulle was op pad om onafhanklike lande te word.

*

Die Zoeloekoning, Goodwill Zwelithini is al jare in beheer en Trustee van die Ingonyama Trust, wat slegs vir Zoeloes is.  Hy  hou gereeld en soms jaarliks samesprekings wanneer hy sy zoeloe volkslede bymekaar wil kry of soms as daar kommervrae is – normaalweg sal hy ook sy hoofmanne inlig en raad vra.
Zoeloes (Ingonyama Trust) > Ramaphosa

>

AGREEMENTS 1994

The Ingonyama Trust was the outcome of a deal between the National Party and the Inkatha Freedom Party during the dying days of apartheid just before the transition in 1994. The Trust was established to manage land owned by the government of KwaZulu, and is currently responsible for managing some 2.8 million hectares of land in KwaZulu-Natal. The land vests in the Ingonyama (or king) as trustee, to be administered on behalf of members of specific communities.
Ingonyama Trustland 1994 agreement

>

Voor die 1994 verkiesing plaasgevind het was daar heelwat gevegte tussen die politieke groepe, veral in Natal.   Tydens die Kodesa onderhandelings is ooreenkomste aangegaan met verskeie tradisionele leiers.   Myns insiens geldige en wettige ooreenkomste. Beide die Zoeloe koning, Zwelithini en sy prins Buthelezi was hier teenwoordig met ondertekening.  Ooreenkomste was aangegaan voor hulle tot die 1994 verkiesing toegetree het.  Daar was ook in dieselfde tydperk ooreenkomste bereik met die Afrikaner en Boere wat aangegaan is, soos met die ondertekening van die Akkoord deur oud Generaal Constand Viljoen vir die ondersoek vir Selfbeskikking en ook ‘n Volkstaat – beide word in die Akkoord wat onderteken is, vermeld.
Ingonyama Trustgebied (en ander trustgebiede) 

>

Meer as ‘n eeu gelede,  was daar rekord gehou van al hierdie Reservaat/Lokasie gebiede en hul presiese liggings, voorwaardes aan hoofmanne (chiefdoms).    Dit was na Mfecane oorloë aan swart etniese groepe deur die Britse kroon toegeken en beheer.      Die Shepstone Beleid (1848-1854) was van toepassing in hierdie gebiede.  Trustgebiede>Tuislande>Reservate

>

It is wong to say that we as White people were the creations of those separate lands.  The name of that lands were just change from Reserves to Homelands –  the lands were carried over in their own communal land ownerships.
Dr H F Verwoerd, Tuislande en Reservate

>

LEES:   READ
Segregasie – Apartheid

>

The British empire annexed the Zulu area, as well as other areas like the two Boer republics.  After the 1910 new government, it was also controlled by the British empire from London and with British legislation.

The British empire forced all of us to form one country they can control, with the minerals and mines also ruled by them from London.

Segregation was created in 1854 by the traditional leaders and Lord Shepstone (policy) in London.  The great media and other propaganda lies told against apartheid countermanded.

 

VIDEO MATERIAL

From Ethnic homelands to tradisional Trustlands

 

Een gedagte oor “Failed South Africa – Ramaphosa – land issues – expropriation and economy 2020”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s