Jan Smuts en Brittanje (44)

  *Hulle was ooglopend meer as net vriende.  Smuts is volgens een artikel en navorsing, glo 'n buitengewone persoon.   Volgens die artikel was hy 'n filosoof en liberale humanitêre dog wit rasse-oorheersing, 'n Boerenasionalis en later 'n genooide lid van die Britse Oorlogskabinet, 'n stigter van die Volkebond en die Verenigde Nasies, en tog 'n… Continue reading Jan Smuts en Brittanje (44)

Jan Smuts – Churchill – Rhodes – “apartheid” : British rules

Nie alle blankes, oftewel Boere of hul nageslagte van die twee onafhanklike Boere republieke (Transvaal en Vrystaat) het met die 1910 Uniewording saamgestem om een land te vorm nie.  Daar was immers 'n ooreenkoms, die Vredesverdrag om die oorloë te beïndig. * Photo - Commonwealth Prime Minister’s Conference, London, 1 May 1944. L-R: W.L. Mackenzie… Continue reading Jan Smuts – Churchill – Rhodes – “apartheid” : British rules

Kibbutz called Jan Smuts

Kibbutz Ramat Yohanan - Jan Smuts.      A Kibbutz (Hebrew: קיבוץ), plural Kibbutzim (Hebrew: קיבוצים), from the Hebrew word meaning "gathering" or "together," is an Israeli collective community.   The Kibbutzim movement combines socialism and Zionism in a form of practical Labor Zionism, founded at a time when independent farming was not practical. Forced by necessity into communal life, and inspired by… Continue reading Kibbutz called Jan Smuts

Jan Smuts – 1942 – 1948

Tydens Jan Smuts se toespraak in 1942 in London, het hy met groot lof van Engeland gepraat, veral oor die onderskeie oorloë wat plaasgevind het en hoe geëerd hy is om te mag praat daaroor.   Tydens van die video's het hy ook na Hitler, China, Rusland en Japan verwys .  Daar is ook verwys na… Continue reading Jan Smuts – 1942 – 1948

Jan Smuts – Blue on Blue incident Germany

Not a lot of people know this, but the South African Air Force (SAAF) nearly killed General Jan Smuts in a ‘Blue on Blue’ incident – military speak for when you fire on your own forces. The incident also says a lot of Jan Smuts’ character – so what happened? Prior to the war, Oswald… Continue reading Jan Smuts – Blue on Blue incident Germany