Volksregte – Rights of peopleVolke het die reg om onafhanklikheid te verkry in gebiede wat geskiedkundig hulle sin is.  Ons Boere en Afrikaner volk het dieselfde regte as enige ander volk.    Indien menseregte geskend word, soos in ons volk se geval, onderdrukking van onwettige rasgewende wetgewings, swart bemagtiging en onteiening, is daar internasionale regte wat daardie volk ten volle op geregtig is en ook kan uitvoer vir volwaardige vryheid weg van onderdrukking en diskriminasie.  Ondergang op alle vlakke van die samelewing, is deel van skending van menseregte sowel die diskriminasie teenoor Afrikaans, ons moedertaal.  Hierdie regering en diegene wat hul ondersteun het sedert 1990 reeds, moet ons as volk daarvoor vergoed.  Volkslede wat alles verloor het, moet vergoed word daarvoor.

Skending van Menseregte – ONAFHANKLIK

*

Peoples have the right to gain independence in areas that historically belong to them. Our Boer and Afrikaner people have the same rights as any other people. If human rights are violated as for more than 25 years now, as in our case, suppression of illegal racial legislation, black empowerment and dispossession of property rights. There are international rights that that all people have fully entitled to and can also implement for full independence away from oppression and discrimination. Destruction at all levels of society is part of the violation of human rights as well as the discrimination against Afrikaans, our mother tongue in South Africa. This government and those who have supported them since 1990, must compensate all of us. Members of the people who have lost everything must be compensated – even those that working overseas now.

The Landbank, which according to many of our people’s opinions, were once a giant and is like state entities, such as Eskom, which are being systematically dismantled and destroyed by the B-BBEE workers and tenders. Maintenance is not carried out and loans are handed out left and right. Do not expect anything under communist government and their racist laws, these are and have never been the homes of conservative peoples. They did not agree to this scenarios. This will not change in 300 years. Crime and corruption will stay as is and will become worse. Liberal whites also voted for this regime to rule the country.


*Die Landbank wat volgens baie van ons volkslede eens ‘n reus was,  is nes entiteite, soos Eskom, wat stelselmatig afgetakel en verwoes word. Onderhoud word nie uitgevoer nie en lenings word links en regs uitgedeel of dit soetkoek is.   Daar word gedurig baie perdemis en ander brandmateriaal voor oë gehou, sodat die werklikheid en uitsig nie weerspieël word nie.  Moenie onder kommunistiese regering en rassistiese wetgewings enige verwagtinge koester nie, dit is en was nog nooit konserwatiewe volke se tuistes nie.

Dis duidelik soos daglig, in 30 jaar het niks verander nie, dit gaan ook nie in die volgende 300 jaar gebeur onder kommunisme nie. Niks gaan onder die huidige regering en parlement verander nie, nog minder sal enige verwante korrupsie vasgevat word. Misdade soos moord sal al meer word en ons uitgawes sal ook vererger.

Die liberale blankes, wat daarvoor gestem het sedert 1993 Kodesa onderhandelinge en FW de klerk – broederbond oorname, kan gerus dit hul tuistes noem en vrede maak daarmee. Die res van ons hoort nie daar nie.

Oral in die wêreld is daar onderdrukking en ekonomiese agteruitgang. Daar is selfs swart meerderhede in Afrika wat swart minderhede onderdruk. So ‘n land het ontstaan en in 2011 onafhanklik geword – Suid-Sudan.

Die ou kommunistiese oosblok lande bewys hoe hul verarm het onder die kommunistiese stelsel. En gaan kyk vandag hoeveel van hierdie gemeenskappe en volke het fisies onafhanklikheid verkry. Selfs die matig USSR het vele onafhanklikheid opgelewer en dit sluit Rusland, Ukraine en ander daarby in. Ons kan dit ook doen, en geen ander volk het die reg om oor ons te besluit nie (internasionale reg is duidelik daaroor as daar gediskrimineer word) het ons daardie reg.

Konserwatiewe volkslede (Boere en Afrikaners) het nie bydraes daartoe gemaak wat op die tafel is nie. Natuurlik is die dade wat verantwoordelik is vir ons volk se ondergang, al van Dakar dae af duidelik waar liberale blankes swart bemagtiging voorgestel het in 1989. Daar is multi-kultuur groepe wat dit selfs in 2003 ondersteun het sowel as parlementslede wat hul onder kommunistiese grondwet 1996 aka die 1955 anc-sakp-pac manifes insweer in die huidige opset in parlement wat meestal deur liberale en kommuniste befonds word. Dis in Hansard opgeneem hoe sulke liberale groepe, maak of hul namens die Boer en Afrikaner kan praat, terwyl hul multi-kulturele lede niks met ons as volk in gemeen het nie.

*

Voor 1994

Die vorige bedeling en selfs regering, het nie enige swartes destyds onteem van hul vryheid en ekonomiese ontwikkelings nie. Daar was wettig gestem vir tuislande en hul leiers. Daar was 100% amptelike verkiesings. Die NOK het ook besighede op grense geskep, en selfs opleiding is verskaf. Baie swart en ander werk steeds in die gebiede en nywerhede. Tuislande het almal geleenthede gekry en Bophuthatswana het selfs ‘n eie geldstelsel ontwikkel om ‘n volwaardige land te word.

Voor 1961 – onderwysstelsel

Skole en opleiding was onder Britse regering (Unie van SA was in London gewet), dit wil sê ons is hiertoe gedwing, en wyle Dr Verwoerd het die Engelse sendingskole in 1954 ge-erf en daar was min Engelse onderwysers destyds. Dus was Afrikaans nie op hul opgedwing nie, daar was nie ander keuses toe die kerke en die engelse dit op die res van ons afgedwing het. Sendingskole was meestal deur kerke op internasionale vlak geskep.

Die skuldlas om oornag miljoene in die onderrig te onderhou en vestig, het op die belastingbetalers se skouers gerus en wyle Dr Verwoerd moes ‘n sukses maak daarvan. Gou was dit duidelik dat swartes ongelukkig was hieroor, en is blankes die skuld gegee vir Afrikaans as onderrig. Waarom het die onderskeie leiers dan nie hul eie onderwysers voorsien om in hul eie moedertale onderrig te ontvang nie. As daar iemand te blameer is hiervoor, is dit uit en uit die kerke wat ‘onttrek’ het en ook die engelse in 1954 omgewing.

Sendingskole is meestal ook in kerke en -geboue gehou, en dit moes van nuut af gebou word om die miljoene te laat onderrig. Om oornag miljoene dus te huisves in ‘n Afrikaanse omgewing is en was vir niemand ‘n oplossing nie, maar is op almal van ons afgedwing. Weer eens is die klimaat vir radikalisme en rewolusies, onder veral kinders geskep om die blankes en Afrikaans te haat wat nie die oorsaak daarvan was nie. Dit opsigself het nog nooit gestop na 1994 nie. Die 30% slaagsyfer is ook bewys daarvan. Selfs voor 1900 het ons volkskinders in Afrikaans onderrig ontvang wat later in dubbel medium verander is. Vandag seëvier Engels in Suid-Afrika, wat ‘n kolonialistiese taal is.

‘apartheid’ en identiteit

Die sogenaamde ‘apartheid’ is deur die engelse bewind (kolonialisme) en swart/khoisan leiers begin. Areas wat geskep is, is uit en uit deur hulleself begin in 1850-1900 (Shepstone en Rhodes) , wat in London afgekondig is. Aparte wetgewings het voor dit al die lig begin sien en een daarvan is die ‘gewraakte paswet’ wat weens onveilige toestande gedra moes word. Vandag dra heelwat identiteitskaarte om in geboue in te gaan soos hospitale, munisipaliteite, parlement en vele ander. Wat het verander, want niemand kan by munisipale geboue ingaan sonder identifikasie ens. nie. Blankes word die skuld gegee vir al hierdie aparte gebiede en segregasie wat toe al bestaan het.

Na 1994 is daar steeds segregasie en aparte gebiede in veral al die ou reservate en kroongebiede, wat geëis word onder die grondeise en as CPA of Trustgebiede geregistreer is, waar slegs hulle mag voordeel trek daaruit. Triljoene is al uitbetaal in die gebiede en niks solied kan bewys word wat suksesvol is nie. Dis ook in Hansards en publikasies vervat.

Waar laat dit ons as konserwatiewe volk met ‘n eie identiteit, tradisies, kultuur en taal?

Ander volke, die Khoi san, Griekwas, ander etniese swart volke ‘eis’ grond op wat reeds hulle sin is. Let op waar is al hierdie grondeise geleë, die Ingonyama Trust (35% van KZN) is die ou Reservate van die Zoeloes, wat regtens aan hulle behoort, so ook Khoi san se Richtersveld en duisende ander grondeise, regdeur die land. Daar is der duisende grondeise en oor die 8840 tradisionele leiers wat deur ons salarisse betaal word – hulle is NIKS van ons nie.

Reservate en kroongebiede is na 1815 deur onderskeie Khoi san en swart leiers (hoofmanne) gedoen, nadat die Britte hul gebiede geannekseer het. Dis selfs ingebou in die 1910 grondwet, waar niemand hul grond kon of kan steel nie. Nou word ons vals beskuldig van diefstal en die sogenaamde grondeise is nogal heelwat ooreenkomstig daardie gebiede (daar is heelwat ou kaarte wat dit bevestig) en selfs vandag, na 1994 se hansards, 1996 grondwet en publikasies bevestig dit ook. Die regsbank word ‘vergoed’ vir al hierdie grondeise, uit ons belastings uit. Lees grondwet 1996 wie stel die ‘regters’ aan. Dis hoekom ons alles verloor. Moenie maak of die 1996 die beste grondwet is nie, vergelyk dit met die manifes van 1955. Swartes het ook nie die hele land bewoon soos tekenne gegee word nie. Heelwat swartes (oor die 400000) is na 1902 deur Brittanje ingevoer, via vliegtuie of busse, wat meestal rondom die goudvelde en diamantvelde kom ‘plak’ en bly het in die Brits beheerde hostelle vir slegs mans. Heel gerieflik is ons konserwatiewe blankes die skuld gegee vir die arm krotte wat as hostelle bekendgestaan het. Ander khoi san, griekwas of swart groepe, het steeds in die ou reservate of kroongebiede gebly en self ‘n lewe probeer maak.

Ou kaarte bewys dit ook:

Africa containing Cape Colony, Natal, South African Republic, Orange Free State, Griqualand, Kaffraria, Basutoland, Zululand, Damaraland, Betshuanaland and other territories

Map of South Africa showing British possessions and the German protectorate [Namibia], cities and towns, roads, railways, desert areas, rivers and mountains. Also shown are Matabeleland, Gasa country under chief Umzila, and Portuguese East Africa., Relief shown by hachures., Map folds into an outer cover.

https://digitalcollections.lib.uct.ac.za/islandora/object/islandora%3A19517/datastream/OBJ/view

.

*

An administrative map of the Transvaal Colony showing Government locations, private farms owned by natives, undefined locations on private farms and undefined locations on Government farms or crown lands, with district and sub-district boundaries, stations of native and sub-commissioners, stations of resident magistrates and district clerks, all showing district population including foreign labourers, and some railway lines.

https://digitalcollections.lib.uct.ac.za/collection/islandora-25090


*
*

Ooreenkoms vir onafhanklike gebied vir Boere en Afrikaners.

Voor die 1994 verkiesing, was ‘n wettige ooreenkoms bereik met oor die 639000 stemme daarvoor.

Daar was NOOIT ooreengekom dat almal onder die kommunistiese bewind wil of gaan wees nie.

Beide die ou NP sowel ANC bestuur het ingestem vir so ‘n ondersoek wat deur oud generaal Constand Viljoen geloods was. Twintig raadslede is amptelik aangestel en deur die ANC regering besoldig vir ‘n amptelike ondersoek.

Die vraag is – wil ons vry wees of onder kommunistiese juk bly? AS VOLK.

Waarom is daar nie by hierdie ooreenkoms gehou nie. Daar word daagliks grondeise ingesit vir die Khoi san, Griekwa en ander swart volke, maar ons as volk moet deurloop onder dieselfde spul wat swart bemagtiging, regstelaksies en onteiening steun.

Met die ondersoek van die Volkstaatraad van 1994 (wat gehou is buite die Statebondstelsel van Brittanje)

Stem vir vryheid – daar is reeds oor die 50 dorpies en ook selfs platteland gebiede, met plase met die finale verslag ge-identifiseer. Dis ons gebiede.

Die selfbeskikking-akkoord van 1994 bewys dit dat ons geregtig is op eie gebied en ekonomie, volkseie arbeid, eie regering in ‘n eie onafhanklike gebied, soos dit was voor 1900 en die vredesverdrag wat eensydig deur die Britse regering verbreek is, deur die ZAR en Vrystaat gebiede, in te sluit in die Unie van Suid-Afrika. (Gerieflik het dit al die liberale blankes gepas destyds) om ons voorgeslagte te beroof van ons vryheid destyds. ZAR en Vrystaat was internasionaal erkende onafhanklike gebiede.

Let wel – Die ZAR en Vrystaat gedeeltes (sonder reservate en kroongebiede) is nie deel van Britse onderdanigheid of statebond nie. Ons voorouers is ingeboender in hierdie ‘statebond van Brittanje’ wat as Unie van Suid-Afrika bekendstaan.

Daarom het wyle Dr Verwoerd uitgetree na ‘n referendum 1960, en ons was nie deel van die Statebond met die 1994 Akkoord nie.

Na verskeie ondersoeke en aanbevelings, is daarin duidelik uiteengesit waar ons gebiede is. Dit was destyds deur die ou NP sowel ANC (bestuurslede) goedgekeur. Hierdie gebiede moet volgens die Akkoord , wat buite Statebond val, asook die Vredesverdrag van Vereeniging, HERSTEL word.

So kan ons ons eie gebiede terugkry, sowel ons eie volwaardige en wettige ekonomie, banke opbou met ons eie gemeenskappe en leiers. Wettig ons eie land bekom soos ons voorouers gehad het.

ONAFHANKIKHEID is ons volk se keuses en uitvoerbaarheid, nie ander volke of politieke besluite nie, lees die internasionale reg daaroor. Elke ander volk wat hier genoem word het die reg daartoe om vir hulself te besluit, ons as volk het dieselfde regte.

Nadat die verskillende Afrika lande onafhanklikheid verkry het, was meeste ook nie almal ekonomies op die been en was daar heelwat oorlogvoering in Afrika gewees – etniese stamgevegte duur vandag steeds voort.

Sover verloor ons as volk al die pad, polities, ekonomies en as volk. Volkslede en families word geskei van mekaar, terwyl lande oorsee die opgeleides opraap teen goeie betaling omdat hulle nie hier mag werk nie.

As volk moet ons ophou martelaar speel en doen wat ons moet doen en waarop ons geregtig is, ons eie volwaardige onafhanklike gebied(e) verkry. Ons kan nie verewig ploeter in die modder en wegsink met al die diskriminerende wetgewings nie.

Die TLU en ander organisasies wat die volkslede steun en nie multi-kulturisme aanhits en aanhang nie, moet wys dat hulle dit en vooruitgang van ons volk gun, ‘n eie onafhanklike land, met eie finansiële instellings, ‘n eie en ons volwaardige landbank verkry, wat deur ons beheer word en nie deur kommuniste nie.

Organisasies wat multi-kultuur is en namens Boere of Afrikaners probeer praat, het geen mandaat om dit te doen onder kommunistiese of enige ander stelsel nie. Dit sluit ook Solidariteit, Afriforum en ander hierby in. Gaan ons wag tot die nwo of ander lande soos china ons totaal en al beheer en vernietig, waar ons daagliks aangeval en uitgewis en vermoor word.

Armoede en emigrasie van volkslede

Ver oor ‘n miljoen volkslede is reeds landuit, sonder kultuur, taal, identiteit en tradisies, en ander word verarm in plakkerskampe wees die kommunistiese regering.

Landbank, Eskom en ander

Boelie is nie die woord van grondonteiening waarmee landbank besig is nie, hulle is onwettig bedrywig om ons hele volk se bestaan te skend en volgens internasionale reg, en ons regte word alles daarmee vernietig. Hoeveel geskoolde en opgeleide werkers is landuit weens die wetgewing van die huidige parlement. Alle lede van parlement word ingesweer onder die 1996 grondwet wat teen ons diskrimineer.

Die anc-sakp-eff-da en ander partye wat deel vorm van die parlement moet hierdie volkslede ten volle vergoed wat hulle verloor het en ook die nodige opleiding verskaf waar nodig. Hulle is die oorsaak dat ons volkslede verloor het vir bykans 30 jaar.

*
*
*


‘Onderdanigheid aan die LEENMEESTERS na 1994 – landbank’

Uitsetting is nog ‘n ding onder kommuniste. Word gesien as wettig. Dit skep vrees onder ons mense en ons mense maak foute onder kommunistiese stelsel wat uitgebuit word.

Terloops – meeste boere vandag is self werkers op hul plase wat met geld aangekoop is, meestal deur middel van lenings. Hul ploeg en plant soms self saam werkers, melk self en word nie vergoed vir hul arbeid as boer of boervrou of kinders nie. Baie boervroue sit op trekkers om self deel te neem. Of kinders van daardie boere werk self – kinders en vroue, familielede is soms deel van boerderye wat nie salarisse ontvang nie.

Oornag het dit ontaard in ‘n magspeletjie van onteiening, waar hierdie ontwikkelde plase wat voedsel voorsien, aan ander werkers uitgedeel moet word, terwyl hulle nooit 1 sent bygedra het tot kapitaal uitgawes nie. Oor die 5 duisend plase is deur die ANC aangekoop en die vrae ontstaan, wat het daarvan geword en waarom word dit nie her toegedeel nie?*
*
*
*
*

VERWANTE INLIGTING

RELATED AND MORE ON THE BLOG


https://onafhanklik.com/2018/09/02/skending-van-menseregte-3/

https://onafhanklik.com/2021/01/24/human-rights-violations-menseregteskending/

Selfbeskikking en Volkstaat (Akkoord)

Jan Smuts – Churchill  – Rhodes –  apartheid : British rules

Equality and Dignity  –  violation of human rights: Afrikaners and Boers (all whites)

British in ZAR and Free state  –  ABWars

ABOorloë  – ABWars

ABW  – The Absent-Minded Beggar7 gedagtes oor “Volksregte – Rights of people”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s