Human rights violations – MenseregteskendingDie skending van menseregte is deesdae wêreldwyd ‘n baie groot en intense probleem wat plaasvind en daagliks toeneem.   Dit is normaalweg waar sekere minderhede in ‘n land, onderdruk word deur dieselfde (of selfs ander kleure of  beide soos in Suid-Afrika) kleur en ander etniese rasgroepe van bevolkingsgroepe wat die meerderheid vorm.   

 

By Tendani Thabela-Chimboza Supervisor: Prof Wallace Chigona - ppt download

*

Dis nie liefdesverhale wat hier in Suid-Afrika afspeel nie, maar haatlike stories om te diskrimineer teen alle blankes met swart bemagtiging en rassisme asook om te moor.  Om ons as volk te vernietig.   Dis volksmoord.   Wie hou hul daarmee besig?     Verskillende wetgewings is baie duidelik hieroor in die kommunistiese-liberaal verligte agenda.

Liberales en klassieke liberales hardloop normaalweg 100% saam in die stroom van aftakeling, spesifiek om sekere volke te verminder en hul eie liberale agendae aan te blaas.     Dit vind alreeds sedert 1994 plaas met wetgewing wat die regering en liberale blankes dink is reg om hulself te sus dit is geregverdig.   Liberale blankes het buite die landsgrense gaan konkel met ANC en SAKP om die pad van diskriminasie en rassisme te loop, daarom het hulle dit probeer wettig maak.   Dit is ongrondwetlik.

Liberale blankes het begin met hierdie grondwet van 1996 en dit stem ooreen met die pac-anc-sakp manifes van 1955.   Hulle het ‘n groot aandeel in alles oor hierdie rassisme en diskriminasie.   Blanke liberales was ook grondwetskrywers.  Heelwat is en word ingesweer as lede van die Parlement onder hierdie selfde grondwet.   Dus het hul hulself al skuldig gemaak om teen ander blanke (konserwatiewes) te diskrimineer en neer te sien op hulle.   

Swart bemagtiging wetgewing word in grondwet vervat en wetgewing is uitgevaardig sodat hul hulself daarmee op die skouers kan klop.   En dit het nie daar opgehou nie.   Daar is honderde ander wetgewings wat aansluit by hierdie 1996 grondwet, naamlik grondeise,  trustgebiede, afsonderlike huise vir khoi san en swartes en die lys word al langer.   Die afneem van grond van wettige eienaars sonder vergoeding is ook skending van menseregte.   

*

Terwyl swak, vals en afbrekende beskuldigings daagliks aan die minderhede wat onderdruk word, rondgeslinger word, veral via links kommunistiese en liberale media huise/berigte, ontken meerderhede hul passiewe onderdrukte dade, leef daagliks in ontkenning, meestal om hulself te verryk, veral met swart bemagtigingsaandele of ander tipes inkomstes wat verkry word vanaf die onderdruktes om kwansuis minderhede se regte te beskerm.  Op dieselfde bladsy is en word erge misdaad daagliks gepleeg en word moorde, wat gepaardgaan met verkragtings of martelings, as algemene misdaad deur die regering beskou.  Kommunistiese leiers wat die misdade goedkeur, dra dit oor aan hul ondersteuners, of by wyse van toesprake of liedere wat opstook.

Sudan

Daar is reeds geruime tyd voor 2011 gesien hoe Noord- en Suid-Sudan diskriminasie en rassisme ervaar het waar etniese minderheidsvolke onderdruk is, met etniese geweld tot gevolg en wat genoodsaak het dat daar twee aparte lande gevorm het.   In so ‘n geval is daar duisende gedood weens onderdrukking en menseregteskendings of andersinds botsings met die diskriminerende regerings.   

Hier in Suid-Afrika word internasionale misdade gepleeg wat deur sommige swart, bruin, indiër en selfs blanke liberales ondersteun word/is om spesifiek van goeie blanke besighede en werkers ontslae te raak.     

Wetgewing op alle vlakke van regerings, is so opgestel om ‘n hele volk(e) hier uit te wis en wat werkloosheid die regeringsmissie maak.     (Bolsjevisme)

Die slegte nagevolge is, met werkloosheid wat miljoene in die gesig staar en ervaar,  kan niemand hulself medies, maatskaplik of finansieel onderhou nie en dus afhanklik is van regeringstoelaes wat nie doeltreffend is nie of soms glad nie.   

Met die invoer van miljoene immigrante, waarvan meeste onwettig uit Afrika is, word die afhanklikes meer en die toelae minder.   Alle dienste soos die gebruik van infrastrukture, behuising (HOP huise), skole, mediese sorg, voedselvoorsiening en werksgeleenthede word soms eenvoudig oorgeneem sonder dat burgers dit besef.   Die voorsiening van voedsel word nie net aan die burgers voorsien nie, want voedselplekke is oop vir almal.   Mediese sorg is nie net vir burgers van die land nie, maar is oop vir almal.      Daar kan tereg gevra word – watter fondse of begrotings betaal vir al hierdie dienste – belastings en staatskas?

*

 

Niemand anders as die

1.   regering – die hele parlement en elke politieke party wat hieraan deelneem;   

2.   ander wetgewende vlakke van regerings (3) wat die wetgewings ten volle uitvoer (nasionaal, provinsiaal en munisipale regerings); 

3.  liberale blankes wat deelgeneem het aan die 1996 Grondwet by Kodesa, wat die Broederbond aka Afrikanerbond hierby insluit het ‘n nog groter rol gespeel om alles in so ‘n dokument te vervat;   

4.  Grondwetregters wat die Grondwet in 1996 bekragtig het asook daarna met al die toepaslike wysigings; 

5.   ander organisasies, forums en besighede wat deel vorm en vergaderings hou met Cato Instituut en OSF.SA wat swart bemagtiging, onteiening teenoor blanke minderhede en ook die Grondwet steun en skenkings doen; 

6.  8840 Tradisionele leiers en hul ondersteuners wat die grondwet steun met toepaslike en aparte wetgewings, wat slegs vir hulle is;   

7.   ondersteuners en lede van die publiek wat dit vir al hierdie politieke partye en organisasies moontlik maak om sulke onmenslike en diskriminerende wetgewing teenoor slegs blankes en hul besighede te laat implementeer;  en laastens 

8.   buitelandse regerings, ambassadeurs en verteenwoordigers wat met al hierdie wetgewings en grondwet saamstem en ooreenkomste aangaan met die huidige regering of elke ander besigheid wat swart bemagtiging ingestel het teenoor blankes in die land om hul te vernietig.   

Met die virus tydperk, waar besighede hul deure tydelik en selfs finaal moes sluit weens beperkinge, het dit weer eens bewys hoe daar teenoor alle blankes en veral blanke besighede en individue gediskrimineer word om hul ekonomies te ontmagtig.    Daar was hoeveel pogings aangewend hierteen om dit ongrondwetlik te laat verklaar, maar die ongrondwetlikheid hiervan het steeds voortgegaan en is steeds in plek.    

*

Dit is die harde werklikhede en realiteite wat ons as Boere Afrikaners en ander blankes in die gesig staar.   Daar is steeds diegene wat klou aan die multi-kultuurdrome soos klitsgras aan ‘n wolkombers, wat nog nooit geslaagd was nie.    Die huidige wetgewings, sowel CPA en Trustwetgewing met die 8840 tradisionele leiers is 100% bewys daarvan.   Die swart en khoi san (bruin) volke glo steeds aan hul eie aparte gebiede en daarmee is niks fout nie.   Ons as Boere en Afrikaners, wat hul eie onafhanklike gebiede soek, soos aanbeveel was deur die Volkstaatraad van 1994, is ‘n mensereg wat niemand van ons kan ontneem nie, tog laat ons konserwatiewes toe dat liberale blankes en kommunste oor ons loop om ons in chaos in te dwing waarin ons nie wil wees nie.   Daar word al vir 27 jaar teen ons gediskrimineer, en dit kom heelwat vanaf blanke liberale of kommuniste en ook ander etniese groepe teenoor ons minderheidsvolk.   

Indien ons ons eie gebied wil verkry, word daar altyd verwys na die sogenaamde “apartheid”, maar swart en khoi san het vandag steeds al hul aparte gebiede, wetgewing en ander byvoordele. 

Dit is duister waar  “voorheen benadeelde” inpas en sal diegene wat dit knaend uitspreek, dit alleen weet – want dis net ‘n klomp leuens en propaganda.   Verwys na Grondeise sedert Kodesa.

Meeste van hierdie etniese groepe besit steeds aparte grondgebiede met toepaslike wetgewings.    Miljoene bly steeds apart in hul ou tuislande (voorheen reservate genoem vanaf 1850) of kroongebiede (sedert die Britte hul grondgebiede geannekseer het).   Dit is net as CPA of Trustgebiede geregistreer.   Dis waar die 8840 tradisionele leiers vandaan kom.

Twee groot voorbeelde is Ingonyama Trust of Richtersveld.   Grondeise het heelwat ekstra’s ontvang, soos finansiële steun, saad, planters, trekkers, kunsmis, diere soos skape, bokke, volstruise en hoenders.   Heelwat van die trekkers het vir jare in onbruik gestaan en saad het nooit die grond gesien om kos te word vir diere nie.

*

Dit word vir 27 jaar gedoen en wat doen ons as volk daaraan?  Ons reg as volk, om voort te bestaan as ‘n volk, ons eie identiteit en kultuur, met eie tradisies is van ons weggeneem en vervreem.   Ons taal Afrikaans word totaal en al misken en vertrap.    Ons het geen reg tot toegang tot ‘n ekonomie weens swart bemagtiging en rassistiese wetgewings. 

Ons is in ‘n onaanvaarbare situasie ingedwing waarin ons nie wil wees nie.    Net omdat ons deel van Suid-Afrika is, beteken dit nie ons stem saam met hoe hulle ons behandel nie.   Net omdat ons minderheid is, beteken dit ons aanvaar die kommunistiese wetgewing en grondwet nie.   En nou met die “virus” wat so opgeblaas word, word ons regte steeds geskend met swart ekonomiese bematiging en ontmagtiging.   En nou met die “virus” word ons almal ingedwing om die inentings gedwee te aanvaar, wat nonsens is.   Dit werk nie so nie, en verseker het ander lande se inwoners dieselfde regte, hul moet net ‘n slag hul eie grondwette en wetgewings in diepte gaan bestudeer. 

Hoekom word maskers op ons afgedwing in die eerste plek, ons besighede word verbied om voort te bestaan, terwyl die polisie die see en oseaan oppas, lewe ons mense in armoede – selfs hul eie ondersteuners gaan ten gronde.   Terloops elke burger se reg word geskend deur die inentings af te dwing, sou dit gebeur.   Sou dit gebeur dat niemand kan rondreis sonder bewys van inentings, is dit ook skending van menseregte.     Dit staan in die grondwet wat kommuniste en liberale opgestel het.  Lees maar self wat daarin staan.

*
*
*

DIE REG OP VRYHEID EN VEILIGHEID VAN DIE PERSOON (AFDELING 12)

• Elkeen het die reg op vryheid en veiligheid van die persoon, wat die reg insluit:

– om nie sonder goeie rede hul vryheid te ontneem nie;
– om nie sonder verhoor in die tronk opgesluit te word nie;
– vry te wees van alle vorme van geweld;
– om geensins gemartel te word nie;
– om nie op ‘n wrede, onmenslike of vernederende manier behandel of gestraf te word nie;
– besluite rakende voortplanting te neem;
– tot veiligheid in en beheer oor hul liggaam; en
– om nie gedwing te word om aan mediese of wetenskaplike eksperimente deel te neem nie

*

DIE REG OP PRIVAATHEID (AFDELING 14)

• Elkeen het die reg op privaatheid, wat die reg insluit om nie:

– hul liggaam of huis deursoek;
– hul eiendom deursoek;
– hul besittings van hulle afgeneem; of
– inbreuk gemaak op hul privaat kommunikasie.

 

Hierdie reg sluit die reg in om vry te wees van inmenging deur die Staat en ander wêreld organisasies, in ‘n persoon s’n persoonlike lewe.   Hierdie mensereg, soos enige ander reg, is beperk.   Dieselfde geld vir inentings en voorskrifte van reis of besighede bedryf.

Die wet bepaal dat iemand dit mag wees deursoek as hy of sy gearresteer is, of ‘n deursoeking kan gedoen word indien ‘n deursoekingsbevel gedoen is uitgereik is. Daar kan gevalle wees waar ‘n soektog sonder lasbrief uitgevoer kan word, soos wanneer die Staat ‘n dwingende behoefte het om die openbare belang te beskerm, of wanneer ‘n polisiebeampte deursoek ‘n persoon, houer of perseel as hy of sy rede het om dit te glo ‘n lasbrief sal aan hom of haar uitgereik word indien hy of sy aansoek doen vir sodanige lasbrief en die vertraging die verkryging van so ‘n lasbrief die doel van die soektog sou verslaan.

*

THE RIGHT TO FREEDOM AND SECURITY OF THE PERSON (SECTION 12)

• Everyone has the right to freedom and security of the person, which includes the right:

– not to be deprived of their freedom without good reason;
– not to be locked up in prison without trial;
– to be free from all forms of violence;
– not to be tortured in any way;
– not to be treated or punished in a cruel, inhumane or degrading way;
– to make decisions concerning reproduction;
– to security in and control over their body; and
– not to be forced to participate in medical or scientific experiments.

This right also places a duty on every person not to abuse anyone (such as partners, children
and the elderly).        

*

THE RIGHT TO PRIVACY (SECTION 14)

• Everyone has the right to privacy, which includes the right not to have:

–  their body or home searched;
–  their property searched;
–  their possessions taken from them; or
–  their private communications infringed upon.

This right includes the right to be free from interference by the State and others in a person’s personal life. This right, like any other right, is limited. The law provides that a person may be searched if he or she has been arrested, or a search may be conducted if a search warrant has been issued.

There may be instances where a search without a warrant may be conducted, such as when there is a compelling need for the State to protect the public interest, or when a police official searches a person, container or premises if he or she has reason to believe that a search warrant will be issued to him or her if he or she applies for such warrant and the delay in obtaining such warrant would defeat the object of the search.

Click to access 2014_ConstitutionRights.pdf
*

The violation of human rights is nowadays a very big and intense problem that is happening and increasing worldwide on a daily basis. This is normally where certain minorities in a country, are oppressed by the same (or even other colors or both as in South Africa) color and other ethnic racial groups of population groups that form the majority. Liberals and classical liberals normally run 100% together in the stream to destroy peoples right to live, specifically to diminish certain peoples and incite their own liberal agendas.

While weak and false accusations are hurled around daily to the oppressed minorities, especially via left-wing communist and the liberal media, majorities deny their passive repressed acts, live daily in denial, mostly to enrich themselves, especially with black empowerment stocks and companies or other types of income obtained from the oppressed to protect the rights of their supposed minorities.

It is unconstitutional in South Africa to discriminate against any race or group of people.

On the same page, serious crimes are happening and is being committed daily, also murders, which sometimes included rapes or torture, are considered common crimes by state. Communist leaders who are in approval of the crimes pass it on to their supporters, either by way of speeches or songs that incite violent crimes specific against whites. That is the red economical revolution.

It be noted that for some time before 2011, North and South Sudan had seen discrimination and racism where some ethnic minority peoples were oppressed by majorities (all black groups), resulting in ethnic violence and which necessitated the formation of two separate countries. In such a case, thousands (evenmillions) have been killed due to oppression and human rights violations or otherwise clashes with the discriminatory governments.

Here in South Africa, international crimes are committed for decades that are supported by the majority of black, brown, indian and even white liberals to get rid of good working white businesses and workers. Legislation (BEE-B-BBEE – AA) at all levels of government, has been drafted to wipe out an entire people (s) here and all ended up in unemployment . (Bolshevism)

The bad consequences are after 27 years of a so-called ‘democracy’, with millions facing and experiencing unemployment, no one can sustain themselves medically, socially or financially and thus depend on government grants that are not effective or sometimes not at all. Corruption is on all levels of government. And with the importation of millions of immigrants, most of whom are illegally from Africa, the dependents become more and the grants less.

All services such as the use of infrastructure, housing (RDP houses), schools, medical care, food supply and jobs are sometimes simply taken over without citizens realizing it. Most of those are already destroyed. The provision of food is not only provided to the citizens, because food places are open to all. Medical care is not only for citizens of the country, but is open to all. One may rightly ask – what funds or budgets pay for all these services – taxes and state coffers? Who are the masters to pay those benefits to all?


*

It’s not love stories or a happy super rainbow nation, but a failed and false rainbow nation, indeed, hate stories and propaganda to discriminate against whites with black empowerment and racism. They wanted to destroy our people – that is genocide.

Who keeps them busy? Different legislations are very clear on this.

None other than the

  1. government – the whole parliament and every political party participating in it;
  2. other legislative levels of governments (3) that fully implement the legislation (national, provincial and municipal governments);
  3. Liberal whites who took part in the 1996 Constitution at Codesa, which included the Broederbond aka Afrikanerbond, played an even greater role in including everything in such a document;
  4. Constitutional judges who ratified the Constitution in 1996 as well as thereafter with all the appropriate amendments;
  5. other organizations, forums and businesses that form part and hold meetings with Cato Institute and OSF.SA that do support black empowerment, expropriation of land towards white minorities and also the Constitution support and donations;
  6. 8840 Traditional leaders and their supporters who support the constitution with appropriate and separate legislations, which are for them only;
  7. supporters and members of the public who make it possible for all these political parties and organizations to have such inhuman and discriminatory legislation implemented against only whites and their businesses; and lastly
  8. foreign governments, ambassadors and representatives who agree with all these legislations and constitution and enter into agreements (MOU) with the current government or any other business that has instituted black empowerment against whites in the country to destroy them.

With the virus era, where businesses had to close their doors temporarily and even finally due to restrictions, it once again proved how all whites and especially white businesses and individuals are discriminated against in order to disempower them economically. There have been many attempts against this to have it declared unconstitutional, but the unconstitutionality of this has continued and is still in place.


*

These are the deadly realities that we as Boer or Afrikaners and other whites (minority) faced now for 27 years. And then, there are still those whites who is of the opinion of the wonderful multi-cultural dreams, which has never been successful. A total failure since 1994.

The current 1996 Constitution and different legislations, both ( landclaims) CPA and Trustland legislations with the different 8840 traditional leaders, is 100% proof of that. The black and khoi san (brown) peoples, with respect, still believe in their own separate territories and there is nothing wrong with that.

But, we as Boers and Afrikaners, who seek their own independent territories, as recommended by the Volkstaatraad of 1994, is also a human right that no one can deprive us of, yet we conservatives Boer and Afrikaners, allow liberal whites and communists to walk around us and force us into chaos what we do not want to be. We have been discriminated against for 27 years, and the ideas came a lot from white liberals or communists and also other ethnic groups towards our minority people. It is unhuman and international crimes.

The other point is, when we want to acquire our own territory or develop our own cities/towns, they call it “apartheid” – it is always referred to like that, but blacks and khoi san still have all their separate territories, legislation and other fringe benefits today – separate areas since 1854. (Crownland and reserves 184). All their rights to those legislations are included in the Constitution to make it legal.

It is liberal and communist propaganda where “previously disadvantaged” fits in and only those who insist on it will know it – because it’s just a bunch of lies and propaganda.

Most of these ethnic groups still own separate territories with applicable laws. Millions still live separately in their old homelands (formerly called reserves from 1850) or crownland territories (since the British annexed their territories). It is only registered as CPA or Trust Areas. That’s where the 8840 traditional leaders came from, since 1994 – all well paid leaders by us (state and tax).

Two examples are Ingonyama Trust or Richtersveld. Land claims received many extra benefits, such as financial support, seeds, planters, tractors, fertilizers, animals such as sheep, goats, ostriches and chickens. Many of the tractors have been in disuse for years and seed has never seen the ground to become food for animals. And they still keep saying they are disadvantaged with no land. More than 30 million black and khoi san are living on CPA or Trustlands today.

*

It has been said and done for 27 years and what do we as people about it? Nobody else will do it for us. Our right as a people, to continue to exist as a people, our own identity and culture, with our own traditions have been taken away from us and alienated. Our language Afrikaans is completely missed and trampled on. We have no right to access to an economy due to black empowerment and racist legislation.

We are forced into an unacceptable situation and circumstances in which we do not want to be. Just because we are part of South Africa does not mean we agree with how they treated us. Just because we are a minority group of people does not mean we accept communist legislation and their constitution.

And now with the “virus” being so inflated, our rights are still being violated with black economic empowerment and disempowerment. And now with the “virus” we are all being forced to accept the vaccinations, which is nonsense. It does not work that way, and surely the people of other countries have the same rights, they only have to go and study their own constitutions and legislations in depth. It is in their constitution and unconstitutional.

Why are masks imposed on us in the first place, our businesses are forbidden to continue to exist, while the police guard the sea and ocean, our people live in poverty – even their own supporters perish. Incidentally, every citizen’s right is violated by enforcing the vaccinations, should this happen. Should it happen that no one can travel around without proof of vaccinations, it is also a violation of human rights. It is stated in the constitution that communists and liberals drafted. Just read for yourself what it says.


*


Read more …

*

Swart bemagtiging/onteiening

B-BBEE – BEE – AA – Scorecards -Swart bemagtiging

Werkloosheid en swart bemagtiging

Ramaphosa – swart bemagtiging kommissie

Swart Bemagtiging ANC

Mpumalanga – Tourism – Racism and discrimination B-BBEE

Eskom: IPPP: B-BBEE- Karen Breytenbach

Black middle class growth – B-BBEE and black privileges

Racism, Discrimination, Crime and Corruption – UN (prevention)

Small Business Development – B-BBEE and support

Racism and Discrimination South Africa

Unesco, Human Rights, Racism and the Nuremberg Code

“B-BBEE” “EE” factors in SA


10 gedagtes oor “Human rights violations – Menseregteskending”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s