History, cultures and minerals of Afghanistan

The name of Afghanistan was given by the British – designed to divide the people of Khorasan and weaken them through promoting the idea that the land is Pashtun land & that its language should be Pashto. Afghanistan means the ‘Land of Afghans, Awghan, Pathans or Pashtoons also spelt as Pashtuns. These names are variants… Continue reading History, cultures and minerals of Afghanistan

AlUla: Arabia

AlUla is a largely oasis valley in the vast desert of the North West Arabian Peninsula and home to 3,000 years of powerful successive civilizations. Some of the most important survey and excavation work in modern history has been taking place in the region, revealing the deep past of AlUla. * Mysterious yet sophisticated stone… Continue reading AlUla: Arabia

America – Transylvania

It was stated in 2010 that Transylvania was not only home to the world's most popular vampire; it was also the name of the area that today makes up Kentucky state. It existed for about a year until Congress voted against making it America's 14th colony.    * * The Transylvanian settlers set up a… Continue reading America – Transylvania

History Lies – Sosiale wetenskap leuens 1994

Die regering van die dag en parlementslede, wat ook liberale blankes insluit, verander die geskiedenis om hulle te pas en dis wat aan die nuwe "reënboognasie" oorgedra word om meer haat teenoor blanke minderhede te saai.  En dit is presies wat die afgelope 25 jaar aan die gang is. *** Here is your short history… Continue reading History Lies – Sosiale wetenskap leuens 1994

Mississippi and Water – North America

  Even the river’s resident literary laureate, Mark Twain, noted how much of the 2,320-mile Mississippi’s finest landscape has been long overlooked as our collective gaze has been fixed upon the river below St. Louis. In 1886, he told the Chicago Tribune, “Along the Upper Mississippi every hour brings something new. There are crowds of… Continue reading Mississippi and Water – North America

Nooitgedacht – Beyerskloof (Truter)

Our history begins in the year 1692, when a fine piece of land in the Stellenbosch Winelands was granted to a blacksmith from Magdeburg, Germany.   Matthias Greeff had been living on the farm for ten years when the title deed with the name “Nooitgedacht” was handed over to him by Nooitgedacht Village Simon van der Stel – the founder… Continue reading Nooitgedacht – Beyerskloof (Truter)

History lesson – Front National

Hiermee word ook 'n spesiale foto geplaas wat by ons geskiedenis pas - die vrou is 'n belangrike skakel in enige huis en enige volk.  Toe ons voorouers getrek het onder Britse heerskappy uit, was al hul karige besittings in 'n ossewa gepak. Die Kaalvoet vrou (The barefoot woman). Here is a history lesson for… Continue reading History lesson – Front National

Mushroom history

  The psilocybin group of mushrooms, popularly known as magic mushrooms, shrooms or psychedelic mushrooms, is found in over two hundred varieties around the world. We know them today as a recreational drug used to induce hallucinations and a sense of euphoria, but the ancient origin of magic mushrooms goes back thousands of years. Let us take… Continue reading Mushroom history

Onderstebo – Upside down

Ons Boere en Afrikaner geskiedenis loop langs die spoke wat REWOLUSIE dans en dis ook aangeteken in die arnale.   Kultuur en geskiedenis is onlosmaaklik deel van mekaar.  Niemand, ook nie die liberale blankes nie, kan geskiedenis verander nie, al probeer hulle hoe hard om ons kultuur na 'n "reënboognasie" te verander.   Daar was nog nooit… Continue reading Onderstebo – Upside down

Rustelose volk se geskiedkundige erfenis

Restless  - Tans is ons konserwatiewe Afrikaner en Boere (blankes) 'n rustelose, moontlik swerwende volk, maar met 'n volwaardige geskiedenis en erfenis, wat niemand van ons kan wegneem nie en om op trots te wees.  Trots in die sin, dat ons voorouers nie bang was vir 'n alles oorheersende Engelse mag nie.  Trots in die… Continue reading Rustelose volk se geskiedkundige erfenis