Rustelose volk se geskiedkundige erfenis

Restless  – Tans is ons konserwatiewe Afrikaner en Boere (blankes) ‘n rustelose, moontlik swerwende volk, maar met ‘n volwaardige geskiedenis en erfenis, wat niemand van ons kan wegneem nie en om op trots te wees.  Trots in die sin, dat ons voorouers nie bang was vir ‘n alles oorheersende Engelse mag nie.  Trots in die sin dat volkslede elders gaan nes skrop het, om veiliger te wees en ‘n beter lewe uit te werk.    Rusteloos is ons ook beslis, omdat ander wat ons wil uitwis, ons rusteloosheid veroorsaak, waar daar heeldag en aldag oor skouers gekyk word.  Niemand van ons ontken dat daar op ander etniese volke ook aanvalle en moorde is nie, maar elke volk moet vir hulself opstaan.  Elkeen kan iets vir hulself begin doen.

selfbeskikking walvis witsand

Die smag na opregte en ware vryheid is groot, maar die wil moet hernu getoets word,  om onafhanklikheid in gebiede waartoe ons ‘n reg het, te verkry?  Die mandaat moet opnuut bevestig word.    Tans mag ons dalk ‘n klein minderheidsvolk wees, sonder ‘n ware veiligheids- of toevloegsoord tot ons beskikking, maar ons het ‘n volwaardige erfenis en grondgebied(e) waarop ons ‘n reg het.  ‘n Internasionale reg.  Indien ons dit nie eers probeer om te verkry en enduit te gaan daarvoor nie, sal ons nooit weet of die einddoel dit is wat ons wou bereik het, geslaagd was al dan nie.

Intussen behoort ons tyd en energie spandeer aan beveiliging, hande neem met volksgroepe wat selfbeskikking voorstaan.  Daar is heelwat blanke groepe wat eerder ‘n groot unitêre staat verkies, soos diegene wat in Dakar was, wat eerder onder die kommunistiese regering wil bly ,waar alle regte geskend word.  Daar is geen waarborge teen onteiening van alle mag en bates nie.  Net ‘n selfregering gaan geen oplossing vir ons bring nie.

Voor en na 1994 was daar baie beloftes wat oor die horison verdwyn het, en in die huidige is dit ons konserwatiewe volkslede wat wees en arm gelaat word, sonder heenkome en inkomstes.   Daar was goed-geoliede munisipaliteite, staatsbeheerde organisasies wat eenvoudig saam die diepte ingetrek is, die een meer korrup as die ander.  Gaan ons dit verewig aanskou, of gaan ons ons vryheid geniet en ons eie gebiede, wat al afgebreek is,  heropbou tot ‘n volwaardige land soos dit behoort te wees?   Terwyl die liberales en ander dit eerder ontken, volg ons dieselfde pad as Zimbabwe.  Die wat uit Zimbabwe vir etlike dekades hier leef, sal weet presies waar ons tans is.

Ons word en is reeds van alles gestroop, terwyl ouer gardes en jongelinge gemartel en vermoor is, word blankes vertroos langs ‘n oop graf of waak langs die bed van ‘n aangerande pa of ma.  Is ons dit nie aan ons nageslag verskuldig om ons erfenis volwaardig onafhanklik te verkry nie.

Wat gebeur dan daarna?  Net soos met enige ander land wat onafhanklikheid geniet – regeer jouself binne die gebied soos dit hoort.  Kies jou eie regering, wetgewing en met Sy hulp kan ons vorentoe gaan, en hoef ons nie in sak en as te sit nie.

Wat gebeur as daar ge-emigreer word?  Enige immigrant wat wil nesskop in ‘n ander land, raak eerstens ontslae van oortollige “bagasie”,  hul eie identiteit, kultuur, taal, opvoeding, geskiedenis en menswees volg daarna.  In SA word ons volk reeds hiervan gestroop en dis ons wat moet opstaan om dit teen te staan.

Swart bemagtiging en onteiening van bates is maar twee van die ekonomiese komponente waarmee ons “tereggestel” word.   Heelwat verkies om groener gras te gaan soek.    Daar mag jy nie wees wie jy hier is nie.  Jy word ‘n “banneling” weg van jou eie kultuur en volk.   In die nuwe nes mag daar dalk vir ‘n wyle ander tipe boumateriaal voorkom, ander opbouende vere en selfs ‘n heel ander uitsig (en insig) in lewe en lewenspatrone.   Kinders moet ook aanpas, niks van hul erfenis wat eens was, word oorgedra nie.  Is dit regverdig teenoor ons voorgeslagte?  Of word ons maar nou as “immigrant” deel van ‘n ander gemengde volk?  ‘n Konsep van ‘n ander verpligte “reënboognasie”.

Eers daarna besef mens wat alles prysgegee is.  Ander waardes wat dalk nie ooreenstem met die waardes waarmee jy as deel van ‘n volk grootgeword het of dit wat jou voorgeslagte hier nagelaat het nie.  Heelwat volkslede doen totaal en al afstand van hul eie persoonlike lewens, weens traumatiese ervarings, gooi hul kosbaarste besittings op straat,  waar dit uiteindelik of vernietig word in ‘n vullisterrein of dalk ‘n ander weg baan in ‘n vreemdeling se huis.  Tog vergeet mens hierdie dinge nooit wat “nalatenskap” genoem word nie, omdat dit deel is van jou erfenis.

Hoekom moet ons vlug en vir wie, as ons reeds ‘n reg tot ons eie onafhanklike gebied het en dit nie verkry nie?  Niemand het enduit gegaan hiermee nie.   Wanneer ander volke se stryd waargeneem word, besef mens weer eens die erns waarin ons vandag onsself bevind.  Ander volke het ook onafhanklik geraak.   Ander minderhede was ook onderdruk en het soos ‘n dobber boontoe gegaan met onafhanklikheid. Krap maar rond, daar is altyd die smagting van sommige magte om minerale te bekom en minderhede uit die pad te stamp om dit te verkry.

<>

As in the case of blacks and other groups of people in South Africa,  there are also conservatives, as well as liberals and radicals.  Not all blacks or  indians believe the same way as the anc/ da or eff nor the communists.   Some are still living separate in trustlands (previously called homelands/reserves).   They also believe in their own cultures and identity.

Currently, our conservative Afrikaner and Boers (whites) are a restless, possibly wandering people, but with a full history and heritage that none of us can take away and be proud of.   We all are pride, that our ancestors were not afraid of all dominant English colonial power. Proud in the sense that folks are going to work or live elsewhere, to be safer and to work a better lifestyle. We are also restless in our own lifes, because others who want to erase us cause our restlessness.  That does not mean we are afraid of them.

We need a mandate to get our freedom and that mandate must be reaffirmed. Currently, we may be a small minority group of people, but without real security or country of our own.   If we don’t even try to get that and go for it, we will never know if the ultimate goal is what we wanted to achieve.  Other peoples did the same, why not us too?   There are more than enough examples of minority groups that have their own countries and leaders.  There is nothing wrong with us and we can rule  ourselves – we did that in the past as well.  The liberals also wanted a mixed nation and one big “rainbow nation”.  They do not care about identity, culture and real freedom.

***

Finland was ook deel van Swede en later deel van Rusland.
Previously Finland was part of Sweden and Russia.  There are others as well.

***

Kry inspirasie uit hierdie man en wat hy gedoen het vir sy volk. Ons het meer sulke mense nodig.    SIMO HAYHA – DIE “WIT DOOD” – who was he?

Veiligheid moet altyd eerste prioriteit wees

***

FINLAND

In the general reparcelling out of land, begun in 1757 when Finland was a part of Sweden, the medieval model of all fields consisting of numerous strips, each belonging to a farm, was replaced by a model of fields and forest areas each belonging to a single farm.     In the further reparcellings, which started in 1848 when Finland was part of Russia, the idea of concentrating all the land in a farm to a single piece of real estate was reinforced. In these reparcelling processes, the land is redistributed in direct proportion to earlier prescription.     Both the general reparcelling and the further reparcelling processes are still active in some parts of the country, and a new reparcelling can be initiated when the local need for such reparcelling arises.

After the Finnish Civil War, when Finland had become independent, a series of land reforms followed. These included the compensated transfer of lease-holdings (torppa) to the leasers and prohibition of forestry companies to acquire land. After the Second World War, Karelians evacuated from areas ceded to Russia were given land in remaining Finnish areas, taken from public and private holdings with less than full compensation to the previous owners. Also the war veterans, and their widows benefited from these allotments. As a result of post-WWII land reform, 30,000 new farms were established, 33,000 small farms received more land and 67,000 families received either a plot for a single-family home or a homestead with some arable land.

Stalin and other party members had ordered that kulaks were “to be liquidated as a class”  and so they became a target for the state. The richer, land-owning peasants were labeled ‘kulaks” and were portrayed by the Bolsheviks as class enemies, which culminated Soviet campaign of political repressions, including arrests, deportations, and executions of large numbers of the better-off peasants and their families in 1929–1932.
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_reforms_by_country#Finland

***

Wat het alles nie hier gebeur nie, hoeveel moes vlug, hoeveel is vermoor en hoeveel van die nageslagte is nou weer terug?

Daar word berig dat die Khazakstane gevlug het na buurlande toe en heelwat is uitgewis.   Die bewoners van Tibet het netsoveel marteling moes deurgaan en was uitvermoor, terwyl van hulle oor die Alpe na Indië gevlug het.

Is waar, minderhede nog kleiner minderhede geword weens moorde, misdaad en uitwissing  – heelwat landbouers word regdeur al die kontinente as ‘n bedreiging vir regerings gesien, omdat hulle nie maklik besighede of persone wat die besighede bedryf, kan manipuleer nie.   Platteland is moeilik om te bereik, maar daarom vind daar ook soveel moorde en aanrandings plaas.  Dis hoekom van hulle weer later teruggekeer het en weer meer geword het.   Waarheen moet ons dan vlug – net mooi nêrens, behalwe as daar baie geld in jou gatsak is.   Beveiliging is dus van kardinale belang.     Volkslede moet werk aan hul opsies van selfbeskikking, omdat ons daardie reg het en nie gebruik nie.      Ons weet almal die regering het planne waarin die Chinese en Brics lande ‘n groot rol speel, en dit sluit ons nie hierby in nie.

***

The forced collectivization of agriculture as a part of the Soviet first five-year plan, forced grain procurement, combined with rapid industrialisation, a decreasing agricultural workforce, and several bad droughts, were the main reasons for the famine. The famine is sometimes seen by historians as a deliberate act of genocide against ethnic Ukrainians and Kazakhs, though some disagree, citing the fact that land-owning peasants (Kulaks) were in favor of private property, which is diametrically opposed to the Communist Party’s fundamental tenets.    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_famine_of_1932%E2%80%9333

*
As a result of anti-people Stolypin agrarian reform in favor of forcibly seized a Russian-Ukrainian population of 21.2 million acres of Kazakh lands, the indigenous population decreased by 286 thousand persons or 9.8%.    Most of them migrated to the territory of East Turkestan (Xinjiang) – in Ili and Altay. A similar fate befell the Kazakhs after the bloody suppression of the national liberation uprising in 1916 Tsarist Russia. Fleeing from the punitive actions of troops about 300 thousand Kazakhs and Kyrgyz fled to the border areas of East Turkestan, including the Altai region – about 100 thousand, Tarbagatai – 60-70 thousand, Ily – over 100 thousand.

Scary times for the Kazakh people came with the establishment of Soviet power and the affirmation of a totalitarian regime. Public armed struggle between “red” and “white”, the Civil War of 1918-1920., Famine in 1921, the confiscation of large farms bey, forced collectivization and rebellion 1928-1931., Political repression 1937-1938. led to the fact that Kazakhstan has lost 30 to 40% of its native population both dead and permanently migrate beyond it – in Russia, Uzbekistan, and Turkmenistan, Karakalpakstan, China, Iran and Afghanistan. Only for 1928-1932 years. in these countries to escape persecution and famine, found refuge about 1.03 million Kazakhs. How many of our fellow citizens died on the way to the border.

*

In this article we would like to raise the issue of Kazakh immigrants from foreign countries, where they were not on their own, forced to emigrate there to escape the oppression and persecution of the government of the Russian Empire and the Soviet power in the nineteenth and twentieth centuries. Particularly tragic for the Kazakh people was the twentieth century.

As a result of anti-people Stolypin agrarian reform in favor of forcibly seized a Russian-Ukrainian population of 21.2 million acres of Kazakh lands, the indigenous population decreased by 286 thousand persons or 9.8%. Most of them migrated to the territory of East Turkestan (Xinjiang) – in Ili and Altay. A similar fate befell the Kazakhs after the bloody suppression of the national liberation uprising in 1916 Tsarist Russia.

Fleeing from the punitive actions of troops about 300 thousand Kazakhs and Kyrgyz fled to the border areas of East Turkestan, including the Altai region – about 100 thousand, Tarbagatai – 60-70 thousand, Ily – over 100 thousand. Scary times for the Kazakh people came with the establishment of Soviet power and the affirmation of a totalitarian regime. Public armed struggle between “red” and “white”, the Civil War of 1918-1920., Famine in 1921, the confiscation of large farms bey, forced collectivization and rebellion 1928-1931., Political repression 1937-1938. led to the fact that Kazakhstan has lost 30 to 40% of its native population both dead and permanently migrate beyond it – in Russia, Uzbekistan, and Turkmenistan, Karakalpakstan, China, Iran and Afghanistan. Only for 1928-1932 years. in these countries to escape persecution and famine, found refuge about 1.03 million Kazakhs. How many of our fellow citizens died on the way to the border, or when it is going, no one registered, and we are unlikely to learn this truth.

***
Kazakhstan’s Charyn and Zhongar-Alatau national parks have joined the UNESCO’s World Network of Biosphere Reserves. This was announced on Wednesday, 25 July 2018

Related image
*** *** *** *** ***

MINERALS

February 16, 1852 in Yekaterinburg, a company was established to develop minerals in Saran-Uspensky district. Among the participants were A.T. Ryazanov (35 shares), T.P. Zotov (35 shares), N.A. Ushakov (20 shares) and N.I. Sevostyanov. The construction of a copper smelter began. Copper was mined since 1855. The Uspensky mine was the main raw material base for copper ore for the Spassky copper smelter. The ore was delivered to the plant by Kazakhs on carts harnessed by camels, horses or oxen. In winter and summer, caravans from the supply with ore slowly moved towards the Spassky plant, where the pipes of copper smelting furnaces smoked.    Initially, at the Uspensky mine, the ore was mined by open-pit mining. The copper content in the ore was from 16 to 30%. Hard labor, a difficult financial situation, unbearable housing conditions caused massive diseases of miners.
At the end of 1904, among the Kazakh workers and their children living in dugouts at the Uspensky mine, smallpox appeared. The epidemic of smallpox spread rapidly among workers who lived in barracks. The district engineer was forced to take urgent measures to prevent further spread of the epidemic. The strike of the workers of the Uspensky mine in 1905 was the most important event in the history of the revolutionary movement in Kazakhstan; it was here that the “Russian-Kirghiz Union” of workers was formed. In 1905, well-known events took place, local Kazakh and Russian workers led by Topornin made a petition to the Russian emperor. First of all, the socio-economic problems were expressed in the petition: shortening the working day, increasing wages, and improving working conditions. Not surprisingly, workers were forced to work in difficult conditions, many received professional diseases. By the time the strike began, 334 people were working at the mine, among them – 269 Kazakhs and 65 Russians.

In 1907, strikes broke out in three major enterprises of the Spassky joint stock company: Spassky Plant, Karaganda Coal Mine and Uspensky Mine. The strikers demanded improvement of living conditions and strict compliance by the administration of the terms of contracts with workers. Mass unrest in the region led to some improvement in the material condition of the workers. Since 1907 the Uspensky mine has passed into the hands of the joint stock company Spassky copper ore, financed by the London bankers.

The narrow-gauge railway line “Spassky Plant – Karaganda Mining” was extended with a length of 40 versts. At the same time, remoteness from agricultural regions and underdevelopment in the province of the agrarian sector caused many problems with food supply. By 1915, ore reserves with a high copper content had already been extracted and the issue of mining and processing of ore with a copper content of 3-7% arose.

In 1915, there were 125 wintering in the vicinity of the Spassky Plant, 105 in the vicinity of the Karaganda Mine, 81 at the Uspensky Mine. They were home to many Kazakh workers who had previously worked at a copper factory and min 1914-1916, on the slope of the Dermentas hill near the river of Zhaksy Sarysu, a dressing mill was built. It was the first concentration plant in Central Kazakhstan. Ore breaking, its grinding and flotation with tar from Karaganda coal took place at the dressing mill. The production of the dressing mill was an ore concentrate with a copper content of 25-30%. The design capacity of the factory was 100 tons per day, but the actual capacity was less. The factory worked until June 1, 1919, when the fire that had arisen in two hours stopped its existence. The ruins of this factory are still visible between the stations of Zharyk and Nildi. In 1916, more than four hundred people worked at the mine. To extract the ore, a vertical barrel with a depth of 213 m was put. A steam engine operated on the mine, carrying out work on the descent and ascent of people, ore, and cargoes through the lifting installation. The steam engine generated electricity through the generator. So the Uspensky mine at that time was the embodiment of the latest achievements of technology. In 1917, after the revolutionary events, the plant was conserved, and the Bolsheviks who came to power nationalized the enterprise.

In June 1925, under a special resolution of the Soviet of Work and Defense of the USSR, the Uspensky Copper Mine, the Spassky Copper Smelting Plant, entered the Atbasar trust of non-ferrous metals. The leadership of the trust appointed the young Satpayev Head of the Geological Department, having assigned to him all geological exploration.

In 1928 K. Satpayev published in the journal “National Economy” an article “On the Prospects for the Development of Spassky fields”, in which he raised the issue of restoring the industrial development of the Uspensky deposit, the Spassky Copper Smelting Plant. The article had a big resonance. And in 1929, under the decision of the Soviet of Labor and Defense of the USSR, the Uspensky mine began the reconstruction work. Hundreds of Kazakh families moved to the village of Uspensky, settled in barracks, got a job at the mine and at the Spassky Copper Smelting Plant. Chemical samples were taken to the chemical laboratory, and after their breaking, a chemical analysis was carried out to determine the components and, most importantly, the copper content in the ore. There were hard periods in the mine’s work; the fact is that coal from Karaganda was transported by animal drawn vehicles and when the snowstorms were being blown out, the delivery of coal ceased.

The steam engine stopped, the pumps did not work because of the lack of electricity, and the mine was flooded again. In winter, there were many such problems. March 20, 1931, by the Resolution of the Presidium of the KazCEC, Karaganda district was renamed Telmanskiy with the center – Spassky Plant. In 1935, in connection with the development of the Dzhezkazgan Basin, the construction of the Dzhezkazgan – Uspensky Mine railroad began in a total length of 414 km, which connected the Karaganda coal basin with Dzhezkazgan. Not far from Uspensky in 1956, the geologist G.I. Bedrov discovered large deposits of tungsten and molybdenum. The construction of the Kairakty tungsten and molybdenum ore mining and processing plants began. The Uspensky mine and the Spassky plant were considered the center of the huge Karaganda region.

https://e-history.kz/en/publications/view/3653

 

1930

“Sayak” is a producer deposit site discovered in 1930 in Kazakhstan Territory, Kazakhstan.     It is a deposit, considered to be of world-class significance.

Molybdenum and copper deposits are documented at “Sayak.” Molybdenum is present at a grade sufficient to have a strong effect on the economics of an excavation project. It may even be viable as the only commodity mined. Copper can be economically recovered from this site but would have little effect on the viability of the mining project.

At the time this deposit was surveyed, there was a production. Mining opporations could be year-round, intermittent, or seasonal. A surface operation is at this site or proposed for it. Open Pit was the predominant mining method used at “Sayak”.

* Mine bounds on map indicate the general area that a mine occupies. For an detailed map, refer to the overseeing BLM field office.

** The mine central point is based on an average of the mine’s bounding box(es) and does not necessarily fall on the claim itself.

1 World-class significance is determined by total endowment of the contained commodity. This includes all past production and remaining reserves. Each commodity is considered separately and commodities cannot be combined to arrive at a significant size. The tonnage thresholds are from the deposit model grade-tonnage studies. As of June 2008, many entries were classified as significant under less strict rules.

https://thediggings.com/mines/usgs10133938

****

“Kazakhstan contains 12% of the world’s uranium resources and an expanding mining sector, producing about 22,830 mt in 2014, and planning for further increase before 2018. In 2009, it became the world’s leading uranium producer, with almost 28% of world production, then 33% in 2010, 36% in 2011, 36.5% in 2012, and 38% in 2013.

Kazakhstan’s proven gold reserves are 2,300 mt as of last year. There are 325 gold deposits, of which 94 are in operation and 117 in exploration. Most reserves are found in Eastern Kazakhstan, Akmola, Karaganda, and Kostanai regions. The main companies operating in gold extraction are Kazzinc, Kazakhmys, Polymetal, Kazakhaltyn, Varvarinskoye, Altynalmas Gold, Metal Trading and Maikainzoloto. Projected reserves are estimated as high as 9,000 mt.

Kazakhstan is currently behind other copper extracting countries like Chile, Australia, Peru and China in terms of exploring their reserves. On-balance, proven reserves last year were 39 million mt, mostly concentrated in East Kazakhstan and Karaganda. Kazakhmys controls about 72% of contracted copper reserves according to Dr.  Dzhantureyeva. As mentioned above, KAZ Minerals is currently developing its Bozshakol copper mine, which is the largest single mine development in the CIS region by both
scope and volume of production. The mine will nearly double KAZ Minerals’ current
production levels and has a projected lifespan of 40 years. KAZ Mineral’s second project, Aktogay, is also on track to begin production of its first oxide copper cathode in the fourth quarter of 2015.

Tin is currently in short supply as the electronics industry in Japan and China consumes roughly 50% of the world tin supply.

Kazakhstan has enormous coal reserves with 37.5 billion mt of recoverable coal, the biggest in Central Asia and representing 3.8% of the world total. The country has more than 400 coal deposits of which a third are classified as brown coal or lignite deposits.  Kazakhstan’s largest coal producer, Bogatyr Coal, owned by the American company Access Industries Inc., produces about 35% of Kazakhstan’s total coal output and develops northern Kazakhstan’s Bogatyr and Severny coal fields. It is also Kazakhstan’s largest exporter to Russia.

Kazakhstan holds the world’s second largest reserves of chromium behind South Africa and also has the third largest reserves of manganese. ERG is the main player in this market in Kazakhstan. “Kazchrome represents the ferroalloys division which comprises four mining objects and two metallurgic plants. Chrome ore extraction is carried out in ’10 years of Kazakhstan’s independence,’ Molodezhnaya and Yuzhny mines. Manganese ore is extracted in Turmine.

Click to access Kazakhstan_Mining2015.pdf

 

 

 

 

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s