Geloftedag 16 Desember 2020 – Amerika

Lees meer oor Geloftedag, selfs oorsee word boodskappe deurgestuur,  toesprake wat gehou is en ook video's van die Boere wat steeds hierdie dag gedenk.16 Desember 1949*Die jaar 1938 is gekenmerk deur landswye feesvieringe en opnuut is die Gelofte van ‘n honderd jaar tevore oral herdenk. Die hoogtepunt van die vieringe was die Simboliese Ossewatrek wat… Continue reading Geloftedag 16 Desember 2020 – Amerika

Voortrekker Monument Pretoria – REG TOT VRYHEID

Die monument was opgerig ter ere aan die Voortrekkers wat onder Britse beheer vanuit die Kaapse kolonie weggekom het en hul eie onafhanklike republieke gestig het.  Sover as wat die Voortrekkers gereis het in ossewaens, het hulle dorpies gebou en gestig - heelwat republieke gestig, waarvan onafhanklike status gekry het.   Die twee BOERE republieke die… Continue reading Voortrekker Monument Pretoria – REG TOT VRYHEID

Voortrekker kerk Pietermaritzburg

Pietermaritzburg - Op 28 April 1840 is begin met die oprigting van die geboutjie wat vandag nog as die Geloftekerk of Voortrekker kerk/ museum bekendstaan.   Dit is in 1841 voltooi.  Jare later, 1938,  het J.H. Pierneef die skildery van die Geloftekerkie  omstreeks geskilder wat  in die Huisgenoot verskyn het.   Die skildery toon die kerkie soos hy gelyk het nadat… Continue reading Voortrekker kerk Pietermaritzburg