Geloftedag 16 Desember 2020 – Amerika

Lees meer oor Geloftedag, selfs oorsee word boodskappe deurgestuur,  toesprake wat gehou is en ook video's van die Boere wat steeds hierdie dag gedenk.16 Desember 1949*Die jaar 1938 is gekenmerk deur landswye feesvieringe en opnuut is die Gelofte van ‘n honderd jaar tevore oral herdenk. Die hoogtepunt van die vieringe was die Simboliese Ossewatrek wat… Continue reading Geloftedag 16 Desember 2020 – Amerika

16 Desember 1838 GELOFTE

Wat al hierdie dinge voorafgegaan het, was die Trek uit die Kaap uit, en dit het heelwat Trekkers geraak omdat hulle nie onder die Britse koloniale regering wou staan nie.  Van die trekkers het binneland inbeweeg vanaf 1835-en later,  om grond te kry wat nie bewoonbaar was nie.  Dit is inderdaad ook so dat heelwat… Continue reading 16 Desember 1838 GELOFTE