Groot Trek – Winburg (kaarte)

Insiggewende Voortrekker (Boere republieke) gebiedskaarte wat geteken is na die Groot Trek en die Boere wat wel gebiede verkry het met onderhandelinges of niemandsland met swart leiers destyds, Die een kaart dui onder andere Natalia, Winburg, Potchefstroom, Zoutpansberg en Lydenburg aan, gebiede soos Stellaland en ander hoort ook hier.   Dis al herhaaldelik uitgewys dat ons… Continue reading Groot Trek – Winburg (kaarte)

Zulu people – Ingonyama Trustland

Voor 1960 het die Zoeloe reservate reeds 100% bestaan en was in unie dokumente vervat.   Reeds vanaf 1854 was dit reeds as aparte gebiede vir etniese kulture 'geskei" van mekaar - met eie leiers. The Mfecane had a great influence on the history of South Africa. Large parts of the country in Natal, the Transvaal… Continue reading Zulu people – Ingonyama Trustland

Durban Memory lane

West Street was named after Sir Martin West, Lieutenant Governor of Natal from 1845 to 1849. When Natal was annexed to the Cape of Good Hope in 1845, Martin West who was formerly the Civil Commissioner for Albany in the Eastern Cape and Resident Magistrate at Grahamstown, was appointed to this position. West Street became… Continue reading Durban Memory lane