Eskom – ‘design faults’ Ontwerpfoute

Wie het die kragstasies ontwerp wat nie na wense opereer nie?   Wie het al die onkostes aangegaan om die nuwe kragstasies te laat ontwerp maar dit funksioneer nie soos dit moet nie?      Die publiek glo NIE die stories in die liberale media nie, hulle glo nie die stelling wat Andre De Ruyter gemaak het dat die probleme meer as 40 jaar gelede begin het weens ‘n gebrek aan instandhouding tydens die “sogenaamde” apartheidsregime, wat Eskom probeer nou inhaal.    Daar gaan nog lank betaal word vir hierdie “foute” wat ingebou is, sodat die bestuur in beheer ons belastingbetalers kan melk hiervoor.

Eskom load-shedding will triple in 3 years – CSIR

*

Die bevolking was beslis nie soveel voor 1970 nie.   Meeste van al die informele sektor gebiede bestaan uit immigrante uit – almal steel krag en betaal niks.  Dit het niks met apartheid of aparte gebiede te doen nie.  Inteendeel, na Kodesa bestaan aparte gebiede steeds as gebiede wat geëis is onder verskillende wetgewings van die ANC.  Daar is oor die 8840 tradisionele swart, khoi san en griekwa leiers.

De Ruyter het gesê hoewel beurtkrag al meer as 15 jaar aan die gang is, is daar ‘n aantal kwessies wat die gereelde kragonderbrekings veroorsaak het. Die sogenaamde “apartheidsregering regeer nie hierdie land of Eskom-entiteit nie – die ANC het dit 27 jaar lank gedoen en gedoen.   Die regering slaan De Ruyter, maar hulle beheer Eskom.   Die ANC sorg dat die land soos die Titanic sink nadat alles beroof is.

‘n Jaar of wat later haal leuens mense in oor ‘apartheid’ of wat dit veroorsaak het.   Khoi san, griekwas en swartes het reeds voor 1900 Britse kroongebiede en reservate gehad en is deur hulself beset, nie deur blankes nie.

Laat elke volk dan maar hul eie kragnetwerke en infrastrukture bou, opbou en in stand hou, waarom iets die skuld gee vir sabotasie en terrorisme aan staatsentiteite wat gewerk het en 100% gewerk het.   Werkers voor 1994 het nie rotse of ander onbehoorlike klippe in steenkool geplaas om kragstasies te saboteer en te laat opblaas nie.   Dis met sorg opgebou en selfs die tuislande (na 1961 se reservate) is heelwat van elektrisiteit voorsien.

Apartheid was in elk geval deur khoisan, swartes en die Britse regering begin, nie deur ons nie.   Aparte gebiede was reeds daar in 1948 en ook 1900, wat reservate en kroongebiede genoem is.  Swart en khoisan volke bly in elk geval steeds apart na 1994 en Kodesa – lees Hansards, wetgewing en grondwet.

*

Do not think the public believe the stories in the liberal media, they do not believe the statement made by Andre De Ruyter that the problems started more than 40 years ago due to a lack of maintenance during the “so-called” apartheid regime, which Eskom is now trying to catch up with.   De Ruyter stated that while load shedding has been going on for over 15 years, there are a number of issues that have caused the regular power cuts.

The so-called “apartheid’ government do not rule this country or Eskom entity today – the ANC do and did this for 27 years.

Let each people build their own, build up and maintain their own power grids and infrastructures, why blame sabotage and terrorism on state entities that worked and worked 100%. Prior to 1994, workers did not place rocks or other improper stones in coal to sabotage and blow up power stations. It was built up with care and even the homelands (after 1961’s reserves) were supplied with a lot of electricity.

Apartheid was anyway started by Khoisan, blacks and the British government, not by us. Separate areas were already there in 1948 and also before 1900, which were called British reserves and crown areas. Black and Khoisan peoples in any case still remain separate after 1994 and Codesa – read Hansards, legislation and constitution.

Sabotage inside Eskom 2020 report

Deliberate Sabotage at Eskom

Eskom – corruption

Eskom sabotage from inside

*

APARTHEID RAAK REGTIG AFGESAAG 

Hoekom die sogenaamde Apartheid blameer vir die beurtkrag wat ons nou in 15 jaar ervaar?  Hoeveel beurtkragte was daar voor 1994 ?  Het Koeberg se probleme ook in 2007 begin of wat?

Wie het al die foutiewe stasies ontwerp vir Eskom – dis hierdie persone wat aan die pen moet ry?

Vraag – Dit is presies wat laat in 2007 gebeur het. . Op die vraag hoe lank hierdie situasie sou duur, was die antwoord: Ons weet nie. Dit kan so lank as sewe jaar wees. Dit het die 2010 Wêreldbeker-sokkertoernooi in die middel van hierdie situasie geplaas.

Foute

Hoeveel van die foute wat gemaak is by die bou en oprig van die twee groot kragstasies, is 100% herstel – is en was daar ooit foute?   Dit word aan ons voorgehou dis foute, maar wie doen die onderhoud hierop?    Indien dit herstel was, sou daar nie krag onderbrekings gewees het nie.

Hoeveel van krag wat gesteel word, of onwettige bedradings of die munisipaliteite wat wel betalings van lede ontvang het, maar nooit oorbetaal nie, is al ooit teruggevind?  Indien dit was, sou daar nie munisipaliteite gewees het met slegte skuld nie en sou ons nie al hierdie kragonderbrekings gehad het nie.

Weet die swart bemagtigers ooit wat hulle daar veronderstel is om te doen?   Hoeveel normale onderhoud word regtig uitgevoer,  aangesien daar soms heelwat van die “masjiene” net te toevallig onverklaarbaar en sommer gelyktydig breek?   En dan na 27 jaar steeds die skuld op “apartheid” te pak.

*

Die knoop van die tong oor “apartheid”.   Swak beskuldigings – enige bewyse van kragonderbrekings voor 1994?

Wie de joos is “apartheid” nou regtig en wat steeds na 27 jaar die ANC so treiter dat hulle swart bemagtigers aanstel wat nie die werk kan of wil doen of masjiene kan of wil onderhou nie en nog minder die foute wat opsetlik geskep is, te herstel, want daar word steeds biljoene spandeer om hierdie kastige foute te herstel.    Dis ons, elke besigheid en belastingbetaler, wat daarvoor betaal.   Die foute wat geskep is, is waarskynlik ook vals en word daar gespeel met publieke geld.

Rakende die korrupsie wat nie net onaanvaarbaar is nie,  maar dis ons almal se menseregte wat geskend word.   Veral besighede en maatskappye se deure sluit, waar duisende werksaam is wat ‘n inkomste genereer en vir huishoudings sorg.

Die publiek is nie dom en onnosel dat daar heeltyd na die vals beskuldigings na apartheid geluister wil word nie.

Terloops, diegene wat nie weet nie – doen maar navorsing oor “apartheid” en waar dit onstaan het.  Apartheid het reeds in 1854 ontstaan onder Britse beheer, lank voordat daar ‘n Energie magsreus Eskom ontstaan het.

Kommerwekkende kommunistiese en ekonomiese rewolusie – alles word uitgevoer om die hele ekonomie van die land te skaad en totaal te vernietig.

Raak die liberales en kommuniste nie siek en sat vir hul eie deuntjies oor die sogenaamde “apartheid” wat veral nie die ANC en hul kaders wil uitlos nie.   ANC, kommuniste en liberale (blankes wat saam ANC is), is behep en obsessief oor “apartheid” wat nie in 1948 begin is nie.

Eskom, soos al die ander staatsbeheerde organisasies en maatskappye, het duidelik die deure oopgemaak waar korrupsie floreer met swart bemagtigers aan die stuur.

Skenkings vind op hoë vlak plaas – uit die staatskas (wat deur belasting betalers onderhou word).

Hoeveel triljoene is al sedert 1994 aan masjinerie, werkers en veral bestuur en direkteure spandeer?   Veral kragstasies wat met “sogenaamde foute” gebore word.  Eskom is nie die enigste in die land wat “apartheid” as sondebok beskou nie.

*

Dit word daagliks deur die liberale media, die ANC, EFF en selfs DA leiers (alle liberales en kommuniste) verkondig.

Medupi Power Plant, Lephalale, Limpopo Province, South Africa

Daar is heelwat berig oor die koste en tydsoorskryding van Eskom se vlagskip-nuwe-megaprojekte – die Medupi- en Kusile-steenkoolkragstasies in Suid-Afrika. Hierdie artikel fokus op die ontwerpfoute van die ketelaanleg en die status van regstellingswerk wat tans aan die gang is.

Wat egter duidelik geword het, is dat daar nog ‘n lang pad is voordat die steenkool kragstasies van Medupi en Kusile op die prestasievlak wat oorspronklik bedoel is, sal werk.

Inderdaad word dit duidelik dat hierdie prestasie waarskynlik nooit bereik sal word nie.

Eskom gee te kenne dat hierdie voortgesette prestasie op subparagraaf kan wees as gevolg van substelsels waarvoor die ontwerpaanpassings gedoen is, of as gevolg van ander aanlegstelsels – waarvan daar baie is – waarop geen wysigings aangebring is nie. Eskom sê dat hoewel die beskikbaarheid van die stelsels waarop ontwerpaanpassings aangebring is, verbeter het, is hierdie verbetering ontken deur onvoorsiene eenmalige gebeure in ander nie-verwante substelsels.

17 Maart 2021

Konsentreer op die ontwerpfoute van die ketelaanleg en die status van regstellingswerk wat tans aan die gang is.

In ‘n artikel in Engineering News [1] op 1 Februarie 2019 word ‘n aantal tegniese gebreke opgesom wat deur Eskom by Medupi en Kusile geïdentifiseer is, wat tot ernstige onderprestasie by die kragstasies gelei het. Die produksie-eenhede wat vir kommersiële diens oorhandig is, kon nie op volle vrag funksioneer nie en het ondervind gereelde en onbeplande onderbrekings.

Daarna het Alex Ham – voormalige hoofingenieur van Eskom: Kragstasie-ontwerp, en later direkteur van tegnologie, wat al 30 jaar vir die nutsbedryf gewerk het – ‘n ope brief geskryf [2] waarin die agtergrond vir die probleme in die ketel en meul by Medupi en Kusile in meer besonderhede.

Ten einde hierdie gebreke reg te stel, onderneem Eskom en die ketelwerk kontrakteur, Mitsubishi Hitachi Power Systems Africa (MHPSA) nou al die twaalf eenhede in Medupi en Kusile.

Wysigings by Medupi en Kusile

Die beplande aanpassings wat op elk van die twaalf eenhede by Medupi en Kusile benodig word, sluit in:

Meulens:

Daar is ooreengekom dat elf wysigings geïmplementeer moes word – aanvanklik in ‘n matriks oor die vyf fabrieke van Medupi Eenheid 3 om die prestasie van die wysigings en hul onderlinge afhanklikheid te bepaal.

*

*

PJFF-filter (Pulse Jet Fabric Filter):

Die aanpassings sluit in die herleiding van die rookgasinlaat na die sakfilter, en die verandering van toerusting in die polsende stelsels wat gebruik word vir die skoonmaak van die stoffiltersakke tydens gebruik. ‘n Nuwe stel stoffiltersakke moet ook na die aanpassing geïnstalleer word.

Gasluchtverwarmer (GAH): wysigings aan die gasluchtverwarmers sluit in interne erosiebeskerming en wysigings aan die penrak wat die draai van die gasluchtverwarmers aandryf.

Warm erosiekanaal erosie:

Oplossings vir erosiebeskerming in die verskillende warmlug kanale sluit in die aanbring van keramiek teëls en kombinasies van keramiek teëls en sluitvaste metaal plate in die lug lug kanale.

Die eerste eenheid van die ses eenhede by Medupi wat herstel is, was Eenheid 3 gedurende ‘n tien weke lange afskakeling van die laaste week in Januarie 2020 tot die eerste week in April 2020.

Alhoewel Eenheid 3 by Medupi as ‘n ‘bewys van die konsep’ bedoel is, is die werk aan die ontwerp aanpassings van verdere eenhede by Medupi begin, nog voordat die prestasietoetsing van die modifikasies op Eenheid 3 voltooi is.

Een van die vyf fabrieke op Medupi Eenheid 3 is as verwysingsfabriek gebruik sonder enige wysigings, en een fabriek as verwysingsfabriek vir al die aanpassings.

Veranderings aan die ander fabrieke sluit in kombinasies van artikels wat vinnig vervaardig kan word in kombinasie met toerusting van die rak, en lang vervaardigingstye wat gegiet moes word.

Toetse op Medupi Eenheid 3 het positiewe resultate vir alle fabrieksaanpassings aangedui, en die implementering van die artikels met kort levertye vir vervaardiging en verkryging is uitgerol.

Die vervaardiging van die meulprodukte met ‘n lang deurlooptyd vir die vervaardiging is onmiddellik na die inwerkingtredingsbesluit begin en sal tydens die aanstaande eenheid- en meulonderbrekings uitgerol word.

‘n Jaar nadat die projek begin het, is daar nog heelwat aanpassingswerk aan al die oorblywende vyf eenhede by Medupi.

Dit sluit in die vervaardiging van lang levertyd-artikels op die meulens, die aanpassings van die lugverwarmer en die aanpassing van die ketel se lae vrag. Daar is nog nie met die ontwerpaanpassings van die ses eenhede by Kusile begin nie.

Met inagneming van die Medupi Eenheid 3-prestasiesyfers blyk daar nie soveel verskil in die energiebeskikbaarheidsfaktor (EAF) voor en na die ontwerpwysigings nie.

Noukeurige ontleding van die EAF vir die afgelope 50 weke sedert die staking van tien weke vroeg in 2020, dui egter op ‘n gemiddelde EAF van 75%, wat ‘n verbetering van die EAF van onder 70% is voor die wysigings.

*
*

Nonsence

He explained that one of the reasons is a lack of maintenance dating back to the apartheid regime.  (Briefly)  Nonsense.

We as the public must pay for expensive expenditures, load sheddings, extra security and insurances.

If that was the case and there was no maintenance done before 1990, Eskom was closed down before 1994.  How many hours of loadshedding were there before 1990?   Time to look at all annual reports and who were the auditors, now and then (before 1994).

B-BBEE

What about the billions of debt and those black economic empowerment staff try and correct the defects in the new stations and fix the other power stations.

Why do Eskom build expensive power stations with defects and who were the auditors of all this corruption?   Why must the tax payer pay dubble (or more) for this services and load shedding?  This is far more than what has been reported in newspapers.

South Africa's load shedding horror show in 3 graphs

Q  – That is exactly what happened late in 2007.    That was when Eskom announced that, with reserves running lower than 8% in some areas, they would need to implement a blackout schedule – known as load shedding – to prevent crashing the entire national grid. When asked how long this situation would last, the answer was: We don’t know. It could be as long as seven years. That put the 2010 World Cup smack in the middle of this situation.   UQ

Where is the so-called “apartheid” and who is this person in any case?

Hey Eskom, remember 2008?

*

A REMINDER …

Eskom general manager for group technical Titus Mathe disclosed to Moneyweb on that the cost to fix “design defects” at Eskom’s new Medupi and Kusile power plants could be as high as R8 billion.   Eskom would try to recover this from the contractor through a claims process that Mathe acknowledged could be lengthy and complex.

Since the beginning of the financial year on April 1, there have been a total of 66 unit trips at Medupi’s three commercially operating units.

Only one of Kusile’s six units is in commercial operation, and it is performing at an energy availability level of below 50%, Mathe said. It has had 18 trips so far this financial year.

He said most issues were common to both Medupi and Kusile and were technical or design-related, or process or people-related. Several of these issues were also impacted on by poor-quality coal.

*

MORE OF THE CORRUPTION UNDER THE WINGS OF ESKOM

https://www.bloemfonteincourant.co.za/eskoms-new-power-stations-already-falling-apart-with-repairs-estimated-at-r8bn/

This has nothing to do with the so-called apartheid before 1994.   What happened to this money?

*
*
*

BACKGROUND

Black & Veatch in Kansas

Despite the fact that the engineering consulting firm Black & Veatch, located in Kansas in the United States, delivered a bad job that continues to involve Kusile’s work, two senior executives of “Emsko” told City Press that the company still paid hundreds of millions of rounds.

The Special Investigation Unit (SIU) has begun an investigation into irregularities in the construction of power plants Kusile, Medupi and Ingula, whose total price is 342 billion dollars.

The trustworthy report of the Eskom Tender Council, which received the City Press, shows that by the end of December 2017, Black & Veatch was paid R12 billion.

The deal further shows that, one month before the expiry of the agreement, Escom decided to extend the Black & Veatch contract for another four years – by 2022 – with additional costs of $ 1 billion.

https://onties.com/africa/r13bn-eskom-bonuses-for-an-american-firm/
https://www.news24.com/citypress/news/r13bn-eskom-bonanza-for-us-firm-20190309

BV

Our story began in 1915 when two former University of Kansas graduates, Ernest Bateman (E.B.) Black and Nathan Thomas (N.T.) Veatch, formed a partnership with 12 employees in one office. Over the next 100 years, Black & Veatch would grow to become one of the world’s most successful engineering, procurement, consulting and construction (EPC) companies.

*
*

Video materiaal

“REFORMATION” AND DIFFERENT COMPANIES

Load-shedding could continue intermittently throughout winter and Eskom has placed the blame on maintenance of its 40-year-old infrastructure. Eskom boss André de Ruyter says only additional capacity generated by independent power producers will relieve the pressure. He was briefing Parliament on the unbundling of the power utility that will cost at least R500-million. eNCA’s Lindsay Dentlinger report
s.

*

*

Promises from ESKOM and the ANC – THERE ARE NO GUARANTEES

MAY 2021 – Deputy President David Mabuza has confirmed that Eskom’s Medupi Power Station in Limpopo will be fully operational by end of this year. However, he could not guarantee that Medupi’s connection to the grid will alleviate load shedding as the Winter season looms. Mabuza was conducting an overSight visit at the Kusile Power station in Emalahleni, Mpumalanga.

*

2018 – Design errors at power stations.    According to Eskom R150 billion is necessary to finish Kusile, but in India a power station was built within 4 years with R35 Bilion!

Water

*

The Standing Committee on Public Accounts says it’s clear that the building of the Medupi and Kusile power stations was flawed from inception.

*

2019 – Scopa appreciates the seriousness on Eskom’s part of understanding the importance of the work of the committee in laying out a programme of interaction in an effort to reaching a solution to the current problems. This understanding is significant particularly because of Eskom’s performance for the past few years. Eskom incurred a loss of R2.3 billion, R19.6 billion in irregular expenditure and a debt of R380 billion in 2017/18. Scopa wants to see this situation turned around. This is why it saw it fit to start this journey with Eskom.

https://www.parliament.gov.za/press-releases/scopa-concludes-oversight-visits-medupi-and-kusile-power-stations

*

Parliament  2019

Eskom has suffered severe damage as a result of governance and operational misdemeanours over the past decade, mainly as a result of state capture. This has had serious developmental and transformation consequences for governance and leadership within the entity, its constrained operations, its finances and its structure.

Eskom’s long‐term debt is currently at R441 billion (as at March 2019), up from R255 billion in 2014. Over the next five years, interest payments of approximately R148 billion and debt repayments of R180 billion are anticipated.    For the 2019 financial year, Eskom reported a net loss after tax of R20.7 billion, with municipal debt rising to about R17.6 billion. A lower‐than‐expected 5.23% tariff increase, a 1.82% decline in sales volumes and cost pressures contributed to these losses.  A culture of non‐payment, particularly among municipalities, has become a systemic problem. Currently municipalities and individual users owe Eskom over R36.5 billion (as at 30 June 2019).

*
*
*

Article by Chris Yelland, managing director at EE Business Intelligence

Op-ed: Medupi and Kusile, design modifications progress and problems

*

This second article based on an interview by Chris Yelland of EE Business Intelligence with Eskom CEO Andre de Ruyter on 15 April 2020 covers the debt and financial issues facing South Africa’s troubled national electricity utility.

A leaked Eskom vision and strategy document, apparently prepared by the Boston Consulting Group for Eskom, has revealed the next steps of a long-awaited restructuring and turnaround plan for the embattled utility.   

The presentation further states that “Eskom ran out of cash and came close to complete collapse on multiple occasions in 2019”, and warns that if nothing is done “Eskom will collapse and bring down South Africa”.

Government (Ramaphosa) –  indicated that the generation, transmission and distribution activities of Eskom will be split into three separate subsidiary companies owned by Eskom Holdings SOC Ltd.

Inside Eskom rescue plan: Identifying toxic hotspots, opportunities – Chris Yelland

*

RELEVANTE INLIGTING

MORE INFORMATION

Eskom – design faults

Eskom – Medupi (faults)

ANC electricity plan

Enel Green Power RSA (EGP) RSA

Onthou die IPP’s … WHAT ABOUT:
Eskom>AREP>IPP – Ramaphosa>Motsepe>Radebe

Eskom: IPPP: B-BBEE- Karen Breytenbach

Eskom – Radebe – IPP – REIPPP

R131 billion for renewable electricity

Eskom – 27 IPP projects

Turkey Floating Karpowership

Gordhan (what future with Eskom) – Ramaphosa

Eskom is a failure – Eskom se wiele is pap en leeggesuig

Eskom capture

ESKOM – Trillians – Guptas – State capture

Capture of people – Black Empowerment – Zondo

Eskom – Medupi (faults)

Corruption Eskom SA Nuclear Korrupsie

Corruption – Eskom – Parliament

Loadshedding Eskom beurtkrag

SA Parliament Eskom 2 September 2020

Eskom – media

Eskom – ‘design faults’

Eskom – Koeberg

Eskom information and off grid systems

Eskom – Solly Tshitangano

Eskom 2019 – Tutuka

Eskom and Africa

Eskom inligting en jaarverslae – Information

Deliberate Sabotage at Eskom

Eskom – corruption

Eskom – Rotek – Shanahan

Eskom Rotek Industries

Eskom corruption – Michael Lomas

Deliberate Sabotage at Eskom

Eskom – Oracle

May 2020  Transformer theft  –  Diepsloot

15 gedagtes oor “Eskom – ‘design faults’ Ontwerpfoute”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s