Grond – Land (SA)

Die Grondkwessie in SA (hervorming) sluit nie korrupsie uit nie – daar is heelwat.  Alhoewel “aanklagtes” deur regering (ANC-DA-EFF) en selfs ander politieke partye, dat blankes die meerderheid grond besit, verdoemend is en algemeen voorkom, is dit totaal en al vals.   Daar is selfs onderstrominge binne ANC geledere hieroor soos deur vorige president Mbeki aangedui word.  Die werklike feite is, die grootste eienaar is die ANC regering en nie die Afrikaner en Boere (blankes) soos hulle beweer nie.
The land issue (restitution/reform) in SA does not exclude corruption, because there are many court cases and hansards.  There are many false flag situations and accusations on the land issue against the whites in South Africa. There are even big differences within ANC ranks as indicated by former President Mbeki. The real facts are, the biggest owner is the ANC government and not the Afrikaner and Boer (whites) as they claimed.

'The matter at issue is and has been how our country should properly address the Land Question, bearing in mind the simultaneous challenge also to address the National Question,' writes Thabo Mbeki. (Oupa Nkosi/M&G)
THABO MBEKI


READ about Ramaphosa
Ramaphosa : In Denial

 

Wat is alles deel van die ANC se radikale “hervormingsplanne”.  Hierby word die EFF en ander swart groepe ingesluit?   Die ANC se manifes in 1955 is baie duidelik aggressief en gemik op sagte teikens.  Hulle het nooit in 1994 gestop nie.

What is the ANC radical plans since 1955 – refering to their own manifesto?  Some groups form part of the ANC.  They have never stopped in 1994 and it is still an ongoing process with protest marches, high rate of crime and murders, especially farm attacks, tortures, killings, etc.  They did this type of revolution with QUATRO camps (outside our borders) as well.
Moorde Killings/Rapes: QUATRO

~

KORRUPSIE – CORRUPTION

Grond vir “hervormingsdoeleindes” wat die regering besit en bekom het, is  sedert 1994 met belastinggeld bekom het.  Dis nog meer verdoemend teenoor hul-self gemik.  Dit word onder vals voorwendsel aangekoop en nie aan die “sogenaamde agtergeblewenes” uitgedeel nie.  Die 5 000 plase en ander eiendomme wat opgekoop is is duidelik vir die ANC se eie gebruik en nie “grondhervorming” nie. Dit kom neer op nasionalisering van grond in hul belange en bevordering – selfverryking.

The so-called land for “the reform process” owned and acquired by the government has been bought with tax money for themselves.     It is bought under false pretenses and not handed out to the “so-called disadvantaged peoples of the past”. The 5 000 farms and other properties that have been bought are clear to the ANC’s own use and not for the purposes of “land reform”. It comes down to nationalization of land in their favor.

~

MISDAAD – CRIME 

Plaasaanvalle , plaasgeweld, plaasmoorde, blanke moorde in stede en dorpe,  bly ‘n werklikheid.  Dit is geen normale moord en misdaad nie.  Meestal gaan gepaard met martelings.  Dis ook duidelik waar gesinne geteiken word, maar spesifiek blanke mans.  Ouer persone word deur groepe van bendes getakel en vroue word voor mans en kinders verkrag.  ‘n Interne oorlog wat reeds vanaf 1994 aan die gang is.  Dit sluit aan by die grondkwessie en vals “hervorming” proses.

Farm attacks, farm violence, farm murders, white murders in cities and towns remain a reality.    Nobody denied there are other killings and rapes.  Because there are.   Mostly in our case, it is not normal murder and crime. Usually associated with torture while attacks go through as a normal crime.   It is also clear where families are (were) targeted, but specifically white men were brutally tortured and killed. Older people were targeted by groups of gangs and mafias, while women are (were) raped infront of their husbands and children. An internal war has been running since 1994. This is in line with the ground issue and fake “reform” process and part of their revolutions.

.

KORRUPSIE EN SWART BEMAGTIGING, GRONDHERVORMING

Dis eenvoudig maklik om vrae te vra, maar antwoorde gaan niemand uit die regering uitkry as dit bo alle twyfel korrupsie is nie.   Dit kan ook nie regtig getoets word in die huidige regsbank nie.  Dit sal geldmors wees om dit in Suid-Afrika te doen.

Swart bemagtiging teenoor blankes het identies dieselfde pad gevolg as onteiening, alles binne die sogenaamde “demokratiese” grondwet (lees kommunistiese grondwet).  Die teiken is die blanke bevolking en hulle totaal te ontmagtig.  Dis ook ‘n gruwelike menseregte skending en internasionale misdaad.  Dus enige iemand wat die grondwet en ander wetgewing steun om teen blankes te diskrimineer, is skuldig hieraan.

Leuens na 1994 en SKENDING van Menseregte

Wanneer die grondwet bestudeer word,  is daar ‘n hele afdeling oor regsaspekte.  Die president van die land stel regters aan.  Dus, hoe kan hul regter speel en uitspraak maak oor hulself.  Dit word al vir 25 jaar so gedoen, en dit onder die “grondwet”    Dus hoekom korrupsie, misdaad en alle verwante aangeleenthede, verewig sal duur, omdat dit nie hier opgelos kan word nie.

Waar is die “demokratiese angel”? (bolshevisme beslis)

Daar is egter ‘n troosprysie vir die liberale Kodesa grondwetskrywers – julle is saam die kommuniste op dieselfde blad.   Die liberale blankes wat help skryf het aan hierdie grondwet, wat steeds die grondwet probeer verdedig, het saam aan die Kodesa tafel gesit en smul aan oorname aan die kommuniste.   Almal is deur George Soros betaal om die grondwet te skryf (kommunisties).  Nêrens word enige van ons menseregte beskerm nie.

Hoe werk bolsheviste?

Hul wend die “misleidende” grondwet en metodes, soos protesaksies, misdaad, moord en korrupsie,  aan om onder vals voorwendsels grond met belastinggeld aan te skaf.

Net soos nou die geval met die chinese wat die een boer se plase wou vat waar ryk neerslae van steenkool ontdek is – hoe lank weet die regering al van hierdie steenkool?  Daar is baie sulke tipe plase waar verskillende soorte minerale ontdek is waar gemyn word.  Daar was duur hofsake betrokke.   Sommige klassieke liberales kon nie wag om dit aan die groot klok te hang om die “aandag” te kry nie.   Wat aan die een kant goed is, maar hoeveel gee bydraes op ‘n maandelike basis, verder word staatsgeld (ons belastings) gebruik onder die vals vlag “hervorming” maar dit sou aan chinese, buite ons landsgrense, gegaan het.

Met die vals vlag van grondbesit, is dit die bolsheviste se einddoel om met behulp van die grondwet, verdere aanhitsingn en vals beskuldigings tot “grondhervorming” en “besettings,  word malema en ander aangewend om geweld en moorde teenoor blankes, veral die boer wat voedsel voorsien, te pleeg.  Aanvalle en moorde op plase en selfs stede teenoor blankes, vind bykans almal met martelings gepaard.  Dis nie gewone misdaad nie.   Dis hoe genocide plaasvind.   Dis hoe genocide reeds gebeur het.   Mense wat nie hierdeur kan sien nie, is blind en wil dit nie sien nie.

South Africa: Farm and White killings

Nog ‘n ander vals foefie – heelwat grond in Suid-Afrika is ook nie geregistreer by titelakte kantore nie, dus hoe kan dit ‘n ware toedrag van sake wees.  Dit is al verskeie kere in parlement bespreek.

Alle vingers wys na die regering en hul elite groepies.   Hul hou hul vals vlaggies hoog in hul guns en gebruik hul mag omdat massas vir hulle stem.

Ironies genoeg word dieselfde populasie syfer, van 17 miljoen gebruik, wat ook in 1994 gebruik is,  wat in die ou Tuislande woonagtig was.  Al wat hier verander het, is die naam van Tuislande na Trustgebiede.   Die getalle van populasie kan onmoontlik nie by 17 miljoen gebly het in 25 jaar nie.  Geen populasie aannames is korrek in Suid-Afrika nie, maar dis beslis nie 17 miljoen nie.

Die ANC probeer ons blankes die slaansak maak in hierdie land omdat hul die rassistiese en diskriminerende aanvalle en ook radikale moordverhale in werklikheid geniet, daarom ontken hulle moorde en grondbesettings.  Hul verkondig met smaak ons besit die eiendom terwyl hulle weet dit is nie so nie.  Dit vind daagliks plaas, selfs in die ou tuislande (trustgebiede) ook met hul eie mense.   Hierdie webtuiste sal nog al die bewyse plaas hoe subtiel die regering en hul politieke leiers werk om ons as die skuldiges te laat voorkom want daar is verdoemende bewyse teen hulle.

Aanhitsing om moord en geweld te pleeg

Die ANC probeer ons die slaansak maak in hierdie land omdat hul die rassistiese en diskriminerende aanvalle en ook radikale moordverhale in werklikheid geniet, daarom ontken hulle moorde en grondbesettings.  Dit vind daagliks plaas, ook met hul eie mense, en die blad sal nog al die bewyse plaas hoe subtiel die regering en hul politieke leiers werk om ons as die skuldiges te laat voorkom.    Dus – word belastinggeld al vir 25 jaar aangewend om grond aan te koop en so die belastingbetalers se bydraes tot die ontwikkeling van hierdie land nie net misbruik nie maar met leuens verkondig en toehou.

~

Die KODESA grondwet beskerm niemand van ons nie.  Thabo Mbeki, Lekota, Mandela, Ramaphosa, Zuma en al die blanke liberaal verligtes en vorige regime leiers was hier teenwoordig om die kommunistiese grondwet daar te stel.   Daar was hoegenaamd nie vooraf enige mandaat gegee nie.  Konserwatiewes het in die 1994 hulle duidelik uitgespreek teenoor die grondwet en meer as 37.5% stemme het nie vir die grondwet gestem nie.  Dit bly eenvoudig kommunisties.  Nes die parlement ook deur kommuniste finansier word.

Grond- “hervorming”-“besettings”
(RUTH HALL)
ASOOK die video materiaal in parlement – Regering is obsessief oor grond in privaatbesit – dit maak hulle gevaarlik.

.

Quotes

Former President Thabo Mbeki has questioned the ANC’s motive for resolving to expropriate land without compensation, warning that the party might be deviating from its values of non-racialism.   Here is his argument in a 30-page memorandum intended for internal use by the Thabo Mbeki Foundation.
Thabo gee sy misnoeë en ontsteltenis uit teenoor die ANC leiers, ander politici veroordeel Mbeki se memorandum
Former president Thabo Mbeki’s foundation has laid out strong views on the land debate in a leaked 30-page pamphlet in which the ANC is lashed for abandoning the party’s non-racial principles in its framing of the discussion.”.

(memorandum follow soon)…

Unquotes

QUOTE

In the most significant intervention by former president Thabo Mbeki since he left the presidency, he described the expropriation of land without compensation policy of the ANC in deeply unflattering terms.   He clearly regards the policy as a betrayal of the ANC’s history and principles.

An internal document of the Thabo Mbeki Foundation, “not yet intended for public consumption”, was leaked a few days ago. In it, the policy is described as a radical departure from the historical positions of the ANC, encapsulated in the Freedom Charter and our democratic Constitution.

Mbeki’s document highlights the dispute between the ANC and the PAC when the latter described a provision of the Freedom Charter (“South Africa belongs to all who live in it”) as a betrayal and splintered away from the ANC.    

Mbeki says that taking land away from white people and giving it to black people suggests that whites are not fully South African.

What is striking is that Mbeki tackles the ANC and former leader Jacob Zuma while carefully avoiding attacking President Cyril Ramaphosa – when he might have done – despite the fact that the policy has become Ramaphosa’s signature policy initiative. Mbeki is not taken in by the wink-wink, nudge-nudge attitude of many commentators towards Ramaphosa’s repeated commitments to the policy.

Some of the clever people suggest that Ramaphosa does not really believe in the policy and has adopted it to keep a section of his party quiet and undercut the EFF.

“It’ll never happen” is the cry by many who cannot believe that Ramaphosa is so foolish as to think that the policy offers any real prospect of dealing with the land reform imperative of South Africa. The fact is that it is the ANC’s policy.

Mbeki obviously does believe that the ANC is serious (if seriously misguided) and he sees it as evidence of the change of the very nature of the ANC: it no longer speaks for all South Africans and has become a black party.

In remarkably frank language he excoriates Zuma, describing the exclusion of white people as a vulgar and gross misrepresentation of the ANC’s historic position. This was a direct reference to Zuma’s call to the EFF and “black parties”, including the ANC, to unite to make up the two-thirds majority needed to amend the Constitution to allow for expropriation without compensation.

Mbeki pointed out the ANC had always represented black people and white people and, in any event, the expropriation of land without compensation was perfectly possible under the Constitution as it stands.

The Institute of Race Relations commissioned the first of a regular series of public opinion surveys.

Published a few days ago, the first survey shows that the ANC has fallen to 52% support, the EFF has grown to 13% and surprise, surprise, the DA has not only not fallen back – it has maintained its vote and grown marginally to 23%. Ten percent of black voters support the DA.

One of the most important findings of the survey was that the policy is rejected by most voters. .

Of 10 issues, the land issue is the least important in the estimation of voters, with only 6% thinking it is the major issue.

* Douglas Gibson is a former DA chief whip and a former ambassador to Thailand. His website is douglasgibsonsouthafrica.com

UNQUOTE

Information about Land reform: THABO MBEKI BEKI

Background – who are the rulers?

Suid-Afrika Parlement /South Africa Parliament
Sandkorrel Hartklop

.

LAND EXPROPRIATION : ZULU KING
Expropriation for the whole of country – while there were agreements on the table in 1994 – various legislations were implemented after 1994, and most parties are part of this legislations and systems
How decisive will South Africa’s land debate be for political parties and who stands to win the most ahead to the 2019 general elections? Author and Political Economist, Moeletsi Mbeki discusses why the President Ramaphosa went to bend the knee to Zulu king.
For interest: Moeletsi work also for an organisation that received funds from George Soros

 

1985 interview – President of the African National Congress Oliver Tambo is interviewed by Gill Nevil. In this interview Mr. Tambo discusses his early life in South Africa under Apartheid and his political career.
Oliver Tambo – relations with Brittain empire
BACKGROUND of Oliver Tambo, (born October 27, 1917, Bizana, Pondoland district, Transkei [now in Eastern Cape], South Africa—died April 24, 1993, Johannesburg).
Tambo was born in a Transkei village of subsistence farmers. He attended Anglican and Methodist mission schools and the University of Fort Hare (B.S., 1941) and later studied law.  In 1952 he joined with Mandela to establish a first black law practice in South Africa.  Tambo left South Africa to help set up the organization’s foreign headquarters, eventually settling in Lusaka, Zambia.  In 1965 he established an ANC guerrilla training camp in Morogoro, Tanzania.  It was Afrikanerbond, liberal business leaders and politicians traveled to Lusaka for negotiations with Tambo’s team, Slovo and George Soros.

THABO MBEKI

He worked for the ANC in London (1967–70) and underwent military training in the Soviet Union.   He was also involved with De Klerk and negotiations outside South Africa.  In 1994 Mbeki was appointed South Africa’s deputy president by President Mandela and played a major role in the day-to-day operations of the country’s first multiracial government.   Mandela retired from politics in 1999, and, after the ANC’s victory in nationwide elections in June, Mbeki, who had become head of the ANC in 1997, was named president.

.

Thabo Mbeki addressed the session on “The 120 Years of the Adwa African Victory.” Led by Empress Taitu, the wife of Emperor Menelik II, and the Emperor’s generals, the patriotic Ethiopian army defeated the Italian colonial forces at Adwa, Ethiopia on 1 March 1896 and thus secured Ethiopia’s independence from colonial rule.
English is also a colonial language
South Sudan received their independence 2011
Mbeki spoke about the past, he mentioned about Paul Kruger, Jan Smuts, Jan van Riebeeck and Union buildings
2015 : Thabo Mbeki about Corruption
2016 : Thabo Mbeki and history

Listen to a video:  2014
Korrupsie is oral in die wêreld, nie net op die Afrika kontinent.  Maar hoeveel skenkings en donasies skenk veral ons eie EU lande skenk geld aan terrorisme en oorlog in Afrika lande.   Die vraag word ook gevra, hoe begin sulke oorloë tussen etniese volke (tribal fights).
There are and were always tribal fights, not only on the Africa continent.  Mbeki spoke about all the foreign funding.   It never ended, that is why the current government still operates under those foreign funds.
Mbeki praat reeds in 2014 oor korrupsie in Afrika lande vanaf skenkings en donasies

2 gedagtes oor “Grond – Land (SA)”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s