Own country – eie land


Reeds in 1992 word in die media oorsee melding gemaak van gebiede vir die (veral) Boere en Afrikaners in Suid-Afrika.   Dit behels maar net EEN plaas soos later aangedui sal word, wat van al die ander?   Die vraag kom onwillekeurig op:  hulle weet baie meer as baie liberaal verligte blankes in Suid-Afrika.   Tog steun meeste regerings oorsee die kommunistiese oorname (sogenaamde demokrasie) om ons te sink (vir minerale nes met die ABO?).   
(Foto: Morgenzon)

Morgenzon - Mpumalanga - South Africa - YouTube


*

Hierdie is nie die enigste dokumente wat handel oor ons Boere republieke nie – gebiede wat aan ons behoort het en na regte steeds.   Die Grondwet gee verder wye dekking aan aparte gebiede soos Trusts, CPA’s en veral tradisionele leiers vir etniese Swart en Khoi san volke.  Dus as swart en khoi san aanspraak kan maak op grondgebiede, waarom nie ons Boere nie?

Op die oog af is van die 1854 Reservate en Kroongebiede by die twee Boere republieke op kaarte aangedui, maar inderwaarheid bevat die Boere republieke nie die Reservate en Kroongebiede nie, want die gebiede het nog nooit aan ons Boere behoort nie.   

Die Unie grondwet beskryf ook die Reservate en Kroongebiede, sommiges het verander in Tuislande en na 1994 het dit Trust en CPA (grondeise) geword – hierdie gebiede het nog nooit aan ons behoort nie .  Enige burger of Boer kan ook nie in daar grondgebiede wat aan Khoi san of Zoeloe of enige ander swarte behoort, enige grond wettig bekom nie. 

Richtersveld KHOISAN AND CPA

Gold and diamonds -1886  Griqualand West

Concentration camps  ABW     

*

Die Vredesverdrag van Vereeniging is baie duidelik dat Boere hul onafhanklike gebiede sou behou het, wat nie gebeur het nie.   ‘n Eensydige verandering dat Boere en konserwatiewe blankes opgeslurp is tydens Uniewording of selfs uitgewis word deur die kommuniste veral na Dr Verwoerd se dood en drasties na 1994.   Gerieflik vergeet almal van hierdie verdrae wat gesluit is met ons voorsate.

Two independent Boer republics

Statelessness – Violation of Human Rights and international crimes

Dis waar ons is vandag – die rede vir ons uitwissing en swart bemagtiging, wat ook in die 1996 Grondwet en wetgewing vervat is.   Wil ons iets vir onsself doen of nie of eerder aan leeggesuigde spene suig om ons nog meer te vernietig?   

Ons het nie ingestem tot hierdie grondwet, met al sy rassistiese en swart bemagtiging wetgewings of oorhandiging van dit wat ons voorsate en onsself opgebou het nie.

Codesa (writers) – Kodesa (skrywers)

Inhoudsopgawe B-BBEE Index

Dis omdat liberaal verligte of klassieke liberale blankes vir ons Boere en konserwatiewe blankes wil voorskryf as volk, wat onafhanklik wil wees, voorskryf oor ‘n vals reënboognasie wat nooit bestaan nie.   Hulle het in 100 jaar nog nooit regtig omgegee nie, behalwe hul vals demokrasie.

Die sogenaamde demokratiese grondwet is ook meerendeels deur liberaal verligte blankes opgestel.   

Kodesa – liberale en kommunistiese grondwet skrywers

Die Grondwet vervat heelwat inligting oor aparte gebiede waar etniese swart en khoi san volke hul 1854 gebiede (reservate – tuislande of kroongebiede) behou het.

Traditional houses – South Africa

Trustgebiede Tuislande Reservate


Inteendeel die Britse Kroongebiede en Reservate is en bly steeds deel van swart en khoi san volke en kon ons blankes nooit hul grond net vat nie, want dit was so ooreengekom met hul tydens die 1854 Shepstone beleid en ook Unie grondwet wat in London afgekondig is.   

Shepstone – Natal, roots of segregation

Kodesa leuens – Lies of Codesa

Of kommuniste of liberaliste dit nou wil weet of nie, grondbesit aan Boere gaan heelwat verder terug tot voor 1900 waar ons reeds twee onafhanklike lande gehad het wat die Britte wederregterlik geannekseer het om al die minerale regte te verkry in 1902.   

Daar was internasionale erkenning vir ons lande.   Die vraag is, wie het aangehou vir ‘n Unie van Suid-Afrika?   Beslis nie die Boere nie. 

*

Ten spyte van ander volke se grondgebiede in suidelike Afrika wat ook geannekseer is, is die gebiede vandag steeds hulle sin (Reservate-Kroongebiede: Trust en CPA gebiede).     Niks daarmee fout nie, alhoewel mense reken dis nie apartheid nie, aangesien dit in die grondwet, wetgewing, witskrifte en hansards vervat is.     

Ooreenkomste – Agreements

Na 1900 het baie minderheidsvolke in Afrika onafhankikheid verkry omdat hulle onderdruk word.   Minderheidsvolke het regte, nes die in Noord en Suid-Soedan of elders.   

Selfs hier plaaslik het die Zoeloes of Khoi San die Richtersveld CPA of Ingonyama Trustgebied of Kroongebiede behou.    Ingonyama trustgebied was waar die ou Zoeloe tuisland of reservaat was, is netso oorgedra aan hul nageslagte.   Richtersveld CPA is ‘n grondeis en is ongeveer 2007 oorhandig aan die nageslagte van die Khoi San, en daar is meer as een so ‘n gebied, nie net vir Swartes nie, maar ook vir Khoi San, Griekwas en ander wat grondeise ingestel het.   Daar is reeds 8840 tradisionele leiers.

Feite is dat die moontlikheid van grondgebied vir ‘n onafhanklike gebied, het niks met ‘n regse of linkse party te make nie.   Elke volk het daardie reg om gebiede te hê waar hul hulself kan regeer.   

Dit gaan nie oor politieke partye nie.  Inteendeel, die politieke partye wat tans in die huidige parlement is, het die 1996 Grondwet aanvaar en is netso onder die Grondwet ingesweer en steun hulle die Grondwet wat ons konserwatiewes se menseregte aantas.

*
*
*
*

The following article in media of 1992 and information mentioned about a certain area in Mpumalanga was on the map for a homeland for the white minority group of people.  It was stated about the dilapidated little town of Morgenzon and it becomes clear at the end that the first attempt to establish a white homeland in South Africa has failed.   Were they in any position at all to say that?   There are also other articles about Morgenzon.

And speak of dilapidated towns, what about all the black and khoi san towns in South Africa – they are not 5 star at all.   There are areas only for those peoples, all separate from others as well.

People need to compare the  trustlands and cpas with that kind of area as well – the situation will be the same or even worse.   

Nobody can tell how many of the blacks mentioned in the article were from other African countries and possible illegal immigrants, that most living in shacks in 1992 and even today.   Look at the municipal areas today if you want to see how streets became potholes.   

The British empire also imported more than 400000 blacks and chinese (60000) from Africa and Asia since 1902 to work in their mines.   What made those immigrangs legal or to claim land when they live nearby gold or diamond mines in hostels, created for them by the British empire.   Most of them also claim to vote here in South Africa – same happened during the days of Paul Kruger (president of ZAR).   And today, how many immigrants are working here?

*

Morgenzon town
https://www.youtube.com/watch?v=-cdr1Ieak2E

*

Morgenzon is naby Standerton.  Landbouskool.
https://www.youtube.com/watch?v=MUsmMVAn6jM

*

Morgenzon Landbou Akademie het onder meer ‘n SA Boerperd Stoet waar leerders van die skool die geleentheid gegun word om deel te neem aan perdesport, terwyl hulle ook self die versorging en bestuur van die perde behartig. Top teelmerries is deur lede van die SA Boerperd Telersgenootskap aan die skool geskenk om hierdie projek moontlik te kon maak.
https://www.youtube.com/watch?v=3H_-N5IXjL8

*

Morgenzon is situated on a portion of the original farm, De Onderstepoort. 496, Title Deed dated 3 January 1859. This farm was re-numbered to Portion 3 of the farm De Onderstepoort no 300 in 1904, when this farm was subdivided.

*

Society of Orange Workers at Morgenzon

The town was laid out in 1912 on the farm Durban, and directs the village Council since 1920. Named after the farm, Durban is the Dutch equivalent of the name Afrikaans. It was established around the marnico hotel which was built in 1912 on the way the car between Standerton and Ermelo, Mpumalanga. 

In the early 1990s, Moreson was an unsuccessful attempt to create a homeland for white South Africans. The idea originated in the early 1980s, when Hendrik Verwoerd Jr., son of former Prime Minister Hendrik Verwoerd, has moved to Moreson with a group known as Oranjewerkers.     Ultimately followed him only 20 families, like his plans require them to give up their black servants and workers, and most of Morgenzons whites want to perform menial jobs that were reserved for blacks.

*

1992

Quote  .  The streets are unpaved, and the small houses faded and decayed. Some have been abandoned and have fallen to ruin, giving Morgenzon the air of a town that has seen better times. There are few facilities to attract a would- be white immigrant, just a handful of sparsely stocked stores, a post office, a liquor store and a whites-only bar.

And above all, there are blacks, outnumbering the white population by more than 10-to-1.   They live in shacks on the outskirts of town, but depend on Morgenzon for jobs and supplies. They throng the streets by day, giving Morgenzon the appearance of an overwhelmingly black town.   The experience of Morgenzon underscores the obstacles facing South Africa`s white right wing in its quest for a white homeland.  Unquote

https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1992-03-12-9201230349-story.html

*

1986

Then there will be the homestead, framed by the protective trees and distant horizons of South Africa’s vast, rural hinterland. And, somwhere beyond view, either in orderly rows, or higgledy-piggledy, there will be the shacks and small homes of low-paid black farm laborers. But not at Johann Fischer’s place. At a bend in a dirt road, where a narrow bridge crosses a small stream, Mr. Fischer’s 650-acre spread has all the trappings of a white farm in South Africa, save one: it has no black laborers – not, the farmer explained, out of parsimony, but out of ideological conviction.

There are no blacks on his farm, Mr. Fischer said, because he believes that the only solution to his country’s racial woes is the creation of a white homeland, where there will be no black people at all, and where whites will till the land and bend their backs for themselves. ‘Practice What You Preach’

Morgenzon was selected by the Orange Workers last year as their first ”growth point,” whence, Mr Fischer said, it is hoped the notion of a white Afrikaner homeland will eventually blossom forth as a viable white state. Derision Is One Response.  

Last year, he says, he planted a wheat crop without help on the 240 acres that is arable. For seven years now, he says, he has had no help, black or white, beyond the comforts of a large American tractor with an air-conditioned cab that is sealed against the dust. His conversation takes, as its parameters, a filtered vision of black oppression elsewhere in Africa and of what he says is the failure of multiracialism in other parts of the world. White Privilege Rejected. 

”You never get this ideal, homogeneous, coffee-colored people” in countries known as racial ”melting pots,” he said, so ”you have to face up to the fact that people belong to groups.” His, he said, is Afrikanerdom – the dominant white group of more than 2.8 million.

Starting from there, Mr. Fischer said, the analysis must seek a moral conclusion. First, he said, there is no justification for a unitary state in which ”you hold out certain privileges and advantages for yourself because of your white skin.”

”It is something that won’t last,” he said. ”In the end it will topple.” Equally, he said, black majority rule would ”not be fair to the whites” because it would entail ”replacing a white boss with a black boss,” so the logic, according to Mr. Fischer, leads to ”geographic partition.”
*


Meer inligting …

Morgenzon was ook heeltemal iets anders genoem en ‘n baie groter plaas in die Omgewing van Onderstepoort en die Bon Accord dam.   Die grond is ook onderverdeel en het verskillende eienaars.

This document details the findings of the amendment of the EMP for the Four Rivers project on De Onderstepoort 300 JR in the Gauteng Province and is presented in the template prescribed by the DMR.     

Mining rights:  (open cast mining)

The Four Rivers operation is situated on Portions 53, 127, 131, 135, 158 and 283 of the farm De Onderstepoort 300 JR, approximately 10km north of Pretoria.      The mining right covers an area of approximately 98.75 Ha. The surrounding areas have a number of land owners and range from agricultural to mining land uses. Infrastructure such as roads (secondary and provincial roads), power lines, telecommunication lines are already present on the proposed mining area. No servitudes occur on the mining area.

Bon Accord dam

Western Part, Portion 131 is located next to the Bon Accord dam. The Bon Accord Dam is a human made dam located on the Apies River, some 15 km north of Pretoria. The dam comprises an earth embankment with a side spillway. The catchment area of the dam is 315 km². It was established in 1923 and its main purpose is irrigation. 

The Apies River runs in a northern direction into the Bon Accord Dam and continues to join the Pienaars River in the north. The dam has a capacity of 4 380 000m3 and occupies an area of 144 hectares. They are situated in excess of 500 meters from the western quarry and more than two kilometres away from the eastern quarry. The Bon Accord Dam is 620 meters away from the mining operations and the Apies River 950 meters.

HERITAGE GRAVES (P.89. 102)

Heritage Impact Assessment:
Phase 1 HIA on Portions 53, 127, 131 & 135 of the farm De Onderstepoort 300JR

Fence the graves at the entrance gate at Portion 131 in and have a management plan drafted by heritage expert for the sustainable preservation thereof.
Identified historical sites are of high significance and should be preserved if possible and definitely mitigated if to be impacted by development actions Should subterranean presence of archaeological and/or historical sites, features or artefacts be discovered, further disturbance must be stopped and a qualified archaeologist must be called in to investigate the occurrence.

Click to access Four%20Rivers%20EIA%20EMP%20Part%20A.pdf

*

2011

‘Galago Environmental CC’ was appointed to undertake a scan of reptile and amphibian habitats on Portion 157 of the farm De Onderstepoort 300 JR and Portion 238 of the farm Wonderboom 302 JR (elsewhere referred to as the study sites), proposed for commercial development.

Portion 157 of the farm De Onderstepoort 300-JR
and Portion 238 of the farm Wonderboom 302-JR

 

5 gedagtes oor “Own country – eie land”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s