Genocide – Volksmoord

  Khmer Rouge “By "genocide" we mean the destruction of a nation or of an ethnic group…. Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming… Continue reading Genocide – Volksmoord

Derby aanval 9 Maart 2019

Skokkend om te lees hoe die terroriste inbars in ons huise,  ons blankes aanval en vermink - vir dood agtergelaat.  Duidelik het hulle geslaan om haar dood te slaan - om 'n ouerige persoon deur soveel trauma te plaas terwyl haar man in 'n rystoel is.  Sterkte word hulle toegebid vir algehele herstel. Gaan ons … Continue reading Derby aanval 9 Maart 2019

Suid-Afrika – China – Ramaphosa

Hoekom is sekere lande en veral groot moonthede, soos China geinteresseerd in Suid-Afrika?   Kyk dieper.    Volg hulle dieselfde voetspore as die Britse heersers of is daar 'n moontlikheid dat dit "gesamentlik" kan wees?  Aan wie behoort Shanduka? - Ramaphosa   Dis nie net goud nie, dis ook steenkool, platinum en ander skaars elemente wat ook… Continue reading Suid-Afrika – China – Ramaphosa