Stem uit die Graf

Sy stem herrys uit die graf – die video materiaal is gedoen net voor sy dood.  Die video materiaal is verrassend op die oor en word heelwat feite verskaf.    Dit sal ook mettertyd bewys word, hoe aparte ontwikkelings gegroei het vanaf 1854 tot 1994.  Daar was stadiums van reservate (1848-1961) tot tuislande (1961-1994).   Tydens die gesplete toespraak van FW de Klerk is daar “weggedoen” – maar dit het nie weggeval nie.  Die naam het verander na Trustgebiede (1994 tot datum) en sekere gebiede is uitgehou en uitgebou vir swart en bruin volke.   Daar is hoegenaamd geen probleem daarmee nie, dit strook met internasionale regsverdrae.

Clive Derby-Lewis

Related image


Derby-Lewis, who was sentenced to life for orchestrating the murder of South African Communist Party leader Hani was released on parole after it was discovered that he had terminal cancer.     He was convicted on 15 October 1993, along with trigger-man Janusz Walu?, of conspiracy to commit murder.   Derby-Lewis, an Afrikaner of German and Scots ancestry, grew up in Kimberley. He moved to Johannesburg, where he practised as an accountant and became a minister in the Catholic Church, which he would leave to join the arch-conservative, apartheid-supporting Afrikaanse Protestantse Kerk.

In a similar vein, he left the National Party, which he perceived as beginning to display liberal tendencies, in 1982 to help form the right-wing Conservative Party, which he would serve as a Member of Parliament.   Derby-Lewis applied to the Truth and Reconciliation Commission for amnesty, claiming his actions were sanctioned, or at least encouraged, by senior members of the Conservative Party.   He said he was acting “in defence of my people, who were threatened with a Communist take-over.” The application was denied in 1999 as the commission felt there was no evidence of orders from above. In 2000, The Cape High Court dismissed an application to overturn the decision of the Truth and Reconciliation Commission (TRC).   In June 2010, Derby-Lewis applied for parole on the grounds that he had served over 15 years of his sentence, was 74 years of age and was receiving treatment for numerous medical conditions, including skin cancer. His application was denied.

~

LEUENS OOR SOGENAAMDE APARTHEID

Aparte gebiede het reeds in 1854 ontstaan in Britse koloniale heerskappy en is nie deur die vorige regime of Dr Verwoerd uitgedink of gewettig nie.  Inteendeel bestaan “homelands” baie op die Afrika kontinent,   Reserwes kom reeds uit die ou koloniale tydperk toe Britte die hele land begin annekseer het.  Van die ou gebiede as reservate bekend was eens onafhanklike gebiede.

Wyle Dr Verwoerd het Reservate ge-erf wat reeds daar was sedert 1854 en selfs na uniewording en ook die 1913 Wetgewing wat in London afgekondig is.   Daardie gebiede kom uit koloniale era’s uit.     Die gebiede het voortgegaan om te bestaan, juis as gevolg van swart op swart geweld om swart stamme wat nie met mekaar oor die weg kom, uitmekaar te hou.   Mfecane oorloë het na 1800 begin in die suidelike punt van Afrika.   Op daardie stadium is daar nog geen Suid-Afrika ter sprake nie.

Dr Verwoerd het aan die stelsels geskaaf, saam dr Malan.  Daar is sedert 1910 al verskeie wetgewings wat ook afgeskaf is soos later gesien sal word.

Daarom was daar die selfregerende gebiede vanaf 1961 wat voor 1994 onafhanklike status sou verkry het, maar toe word Verwoerd vermoor.  Dit was ‘n kwade dag wat ons almal beleef het.  Swartes was oningelig oor Dr Verwoerd se “apartheid” wat al vanaf 1854 afkomstig was (Shepstone policy).  Hoe kon hy aparte gebiede geskep het as dit REEDS daar was?

Die Shepstone beleid het slegs kommunale gebiede aan die swartes toegeken, terwyl Dr Verwoerd volle erkenning en onafhanklikheid aan elke volk gegee het, deur middel van grond wat hulle sin is.

Na 1994 het dieselfde gebiede net ‘n ander naam gekry : Trustgebiede of CPA’s (grondeise), onder diskriminerende wetgewing, wat geen ander volk daar toelaat behalwe spesifiek stamme/volke nie.      Die Zoeloevolk wat meestal in Kwazulu-Natal is, het die naam Ingonyama Trust reeds sedert 1994 “onderhandel” en was dit die gebiede waar die Zoeloes voor 1910 ook gebly het.

Swarte volkere in Suid-Afrika het hul eie besluite gemaak voor en na 1994, nie die blanke volke nie.  Dis verkieslik dit, want ‘n gemengde “reënboognasie” eenheidstaat het nog nooit gewerk nie, en sal ook nooit werk nie.    Neem waar al die chaos wat heers vandat daar netsoveel immigrante en onwettiges die land binnekom en steeds rondom ons stede plakkershuise opsit.   Dit beloop ook miljoene hektaar grond.

Voor 1900 was dit Brittanje wat al die grondgebiede geannekseer het en in sommige dokumente sal daar steeds melding gemaak word van Britse kroongebiede.  Suid-Afrika is nie uniek nie, Zimbabwe, Zambië en selfs lande soos Kanada en Australië het almal Britse kroongebiede, waar hierdie volke wat daar woonagtig is, slegs kommunale regte (lewensreg) besit.

Die stem “uit die graf” bevestig dit ook, nes wat wyle Verwoerd dit by meer as een geleentheid geopper het, wat ooreenstem met die Verenigde Nasies dat volke die reg het om oor hulself te regeer in gebiede wat hulle sin is.

.

RESPEK

Respek aan ‘n wyse man soos Clive vir sy gewaardeerde nalatenskap wat hy aan ons nagelaat het…

Sy lewe weerspieël werklik die realiteite en werklikheid wat ons in Suid-Afrika ervaar, wat daar voor 1994 was, en wat steeds na 1994 van toepassing is.  Die Shepstone beleid kom 100% ooreen met die Trustwette en Kommunale wetgewings, dat daar slegs lewensreg geskied.   Dit is wat die verskil is met wat Dr H F Verwoerd wou bereik.  Swartes moet self besluit hoe hul hul grond wil hanteer en beheer.  ELke swart en khoikhoi leiers moet self daaroor besluit wat aansluit by Verenigde Nasies se ooreenkomste en besluite wêreldwyd.

Mense besef nie regtig hoe verheug mens is oor hierdie waarheid van Tuislande nie.  Omdat heelwat our gardes uit daardie tydperk kom, weet hulle hoe die Tuislande gewerk het.  Dat daar ‘n NOK (Nywerheidsontwikkelingskorporasie) was, wat ook gehelp het om besighede veral grensnywerhede daar te stel.  Behuising en waterskema’s was deel hiervan.   Clive se woorde vertel ook vir ons almal die waarheid hoe suksesvol Tuislande was, en nie ‘n foefie soos sommige vertel nie.   Weer word bekragtig, dat na 1994 het swartes dieselfde keuses uitgeoefen.   Hulle het nie in 30 miljoen toegesak en weggetrek nie.  Die vreemdelinge wat rondom ons bly is meestal immigrante en onwettiges uit Afrika en ander lande.

Natuurlik word met omhaal vertel graag hoe ons swartes kwansuis mishandel het maar kon nog nooit fisiese bewyse vorendag kom.   Daar was wel enkel gevalle wat ook voor die Waarheids en Versoeningskommissie getuig het.   Daar word volgens die massas so voortgegaan dat ons vorige generasie hul uitgewis het, maar die bevolkingsontploffing vir al hierdie volke het juis na 1961 soos paddastoele verrys.  Hoe is dit moontlik dat mense steeds kan glo dat daar slegs moorde was.

Clive se manier van uiting gee hoe hy dit ervaar het, is identies ook aan Wyle Dr H F Verwoerd, wat gepraat het van “goeie buurmanskap” , want dit was nie “apartheid” nie.  Dis soos jy besoek ‘n land soos Botswana of Frankryk, wat totaal en anders is as ons.   Volke moet daardie regte self uitoefen volgens internasionale verdrae en ooreenkomste.  Indien minderhede onderdruk word, moet daardie volk die geleentheid kry om te skei van die eenheidstaat en nie verder vernietig word nie.

Wat ook feite is, swartes in Trustgebiede, word vandag beroof van hul menswaardigheid, waar hulle geen eiendom (titel aktes) in Trustgebiede mag besit nie, maar wel “gemenereg”. Ja mens moet seker die Afrika Ideologie probeer verstaan, maar die Shepstone Beleid kom al van 1854 af aan. Destyds was daar ook geen Titelaktes gekoppel daaraan nie.

~

Related image

Die moontlikheid van ‘n “boobie trap” waarin die liberales se denke vasgevang bly wat dit glo daar is ‘n multi-kultuur (EEN NASIE) in SA, terwyl dit nie so is en nooit was nie bestaan steeds.   Hoekom moet daar soveel spandeer word in howe vir ons TAAL, vir ons MISDAAD en vir SWART bemagtiging?  Al die verskillende tradisionele leiers en hul inkomstes en Trustwette?   Tog het ons vandag maar geen menseregte meer oor nie.

Konserwatiewes stem nie saam die blanke verligte se denke nie, het nog nooit nie. Ons gaan ook nie verewig slawerny van kommunisme wees nie, nog minder swart bemagtiging.

As links liberales en verligte blankes so graag hul besighede op ‘n skinkbord verewig wil skenk en swart bemagtiging toepas, dat hulle dit op hul eie besighede en ekonomie toepas, is hulle meer as welkom om dit te doen met hul eie aandele, besighede, plase en eiendomme.   Feitlik alle besighede wat ons begin het voor 1994 is meerderheid in die hand van die swartes wat alles vernietig.

~

Niks het verander na 1994 in SA nie, behalwe ons Afrikaners en Boere, al die blankes wat eenvoudig daagliks van ons menseregte beroof word, met misdaad en moorde uitgewis word en verder met SWART bemagtiging (B-BBEE) so verarm word, dat ons moeilik die gaping tussen armoede en rykdom kan vind.

Etniese swartes leef reeds en steeds in hul gebiede – daar bestaan baie Hansards daaroor.
Video materiaal, veral oor segregasie en aparte gebiede.

The Derby-Lewis disclosure: Part 1
Derby-Lewis : Part 1
08.30 – 09.00:  Apartheid
09.45 – Own Governments, development of each black tribe (volk)
Confirmation that Homelands worked : 72% with success (1978)
“White tribe of Africa”

Clive Derby-Lewis het geen geheime graf toe geneem nie. ForumTV het in September ‘n eksklusiewe onderhoud met Derby-Lewis gevoer. Die onderhoud is verfilm onder die voorwaarde dat dit slegs met Derby-Lewis se afsterwe gepubliseer mag word. Sy paroolvoorwaardes het hom verbied om sy huis te verlaat en om met enige media te praat. Die onderhoud is 70 minute lank en dit sal in vier episodes op http://www.forumtv.co.za gepubliseer word. Dit is die enigste onderhoud wat Derby-Lewis sedert sy vrylating op mediese parool gevoer het.

.
The Derby-Lewis disclosure: Part 2
Derby-Lewis : Part 2
.
The Derby-Lewis disclosure: Part 3
Derby-Lewis : Part 3
.
The Derby-Lewis disclosure: Part 4
Derby-Lewis : Part 4

~

Chris Hani – TRC Videos

Chris Hani, the combatant who became a man of peace. But yet he died violently. Special Report looks at the amnesty application of his assassin, Janusz Walus, and the man who helped him plan the murder, Clive Derby-Lewis.
Waarheids en Versoeningskommissie

TRC Episode 62, Part 02
TRC (Chris Hani) – Derby-Lewis

TRC Episode 61, Part 03
TRC (Chris Hani)

***

read more:

Clive Derby-Lewis (Chris Hani)

 

10 gedagtes oor “Stem uit die Graf”

  1. Clive en wyle dr Willie Snyman was as LV kollegas, ook goed bevriend. Gedurende 2000 het Cive in Pretoria Sentraal ‘n kwekery begin as stokperdjie. Hy het boompies in koeldrankbottels gekweek. Dr Snyman se destydse eggenote, Cicille, was terminaal siek en Clive het’ n Wit Stinkhoutboompie aan haar gestuur met die boodskap dat die betrokke boompie simbool van die Afrikaner se Vryheidstrewe is; selfs tronkmure kan dit nie inperk nie.
    Cicille het Willie versoek om die boompie op die Pietersburg-Doornkraal Geloftefeesterrein te gaan plant aangesien sy dit nie nog lank sal kan waardeer nie. Daardie boompie staan stewig op die terrein as simbool van die Afrikaner se vryheidstrewe.
    El en my eggenote, Corrie, het Clive besoek en vn foto van die boompie aan hom gegee terwyl hy in die hospitaal was. Hy kon weens uiters strenh beperkings op sy parool, nooit die boompie self besigtig nie.

    Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s