Tuislande “so-called apartheid” – Homelands

Afrika het voor 1900 uit meer as 2000 verskillende etniese “tuislande” bestaan waarvolgens elke volk hul eie leiers saamgestel en hul eie sake bestuur het, waarvan heelwat voorbeelde aangehaal word.   In Suid-Afrika het die Shepstone beleid na die Mfecane oorloë gevolg wat steeds aparte kommunale gebiede aangetoon het.  Na 1990 het heelwat minderhede in Afrika onafhanklike statute.    Before 1900 there were more than more than 2000 homelands in Africa – and most of the African  tribes mostly are still there, ruling by their own leaders.   With our 10 homelands (1961-1994) there were elections too, etc.

Image result for tuislande map

Segregasie (apartheid) is nie verkeerd nie nog minder is dit teenstrydig met internasionale reg – volke se bestaansreg vorm deel van internasionale reg waar volke wat onderdruk word, hul reg tot hul eie gebied(e), eie regering daar mag stel om oor hulself te regeer.

Die onderskeie volksgeskiedenis op al die kontinente is toonaangewend dat etniese volke wat by mekaar hoort, mekaar beter steun verleen.   Sekere stamme /volke wie se kultuurverskille nie so groot is nie, is ook geneig om mekaar beter te verstaan.

Afrika is die kontinent van blanke voorvaders (Boere en Afrikaners) net soos dit vir heelwat ander swart en bruin etniese volke is.  Geskiedkundige wortels kan nie weggeneem word nie.  Net omdat sekere etniese volke ligter van velkleur of blank is, maak dit nie van hulle minderwaardig nie en het daardie volkere dieselfde reg soos voorgeskryf deur Internasionale reg.

Na 1994 word blankes in Suid-Afrika as die minderwaardige volk beskou wat as “monsters” beskou word en tientalle rassistiese en diskriminerende wetgewing daarteenoor is ingestel.

Hoe het Suid-Afrika daaruit gesien nog voor H F Verwoerd gebore is?

Die Shepstone Beleid van die Britse heersers was in 1847 saamgestel en dit het ook aparte kommunale gebiede behels vir elke etniese volk.  Swart leiers het dit vir etlike dekades ondersteun.

Indien grense getrek sou gewees het op grond van etnisiteit/kultuur, sou daar meer as 2 000 Tuislande in Afrika bestaan het.   Tuislande voor 1994 in Suid-Afrika het elkeen hul eie stemreg geniet, sowel ander voordele en was op pad om onafhanklike status te verkry het.  Dit is ooreenkomstig internasionale reg as volke wat bymekaar hoort hul eie leiers kies in hul eie gebiede self op alle vlakke regeer.

Afrika Tuislande

Voor die Berlynse konferensie in 1885 het Afrika grense heel anders daaruitgesien en tydens hierdie konferensie is ander grense in Afrika getrek, waarmee etniese volke nie noodwendig saamgestem het nie wat heelwat konflik tot gevolg gehad het.  Nie dat daar nie voor 1885 nie besliste konflik was nie.   Grense is ook anders bepaal wat moontlik in sommige gebiede meer bygedra tot konflikte.    Verder suid in Afrika, het die Mfecane konflikte (oor loë) na 1800 in die suidelike gedeeltes plaasgevind.

Image result for ethnic borders of africa

Berlynse Konferensie 1885 en grense in Afrika

Aparte gebiede in suidelike Afrika gaan terug in die koloniale tydperk  – beskikbare kaarte voor 1900 toon heelwat inligting in hierdie verband dat volke apart gebly en is nie noodwendig deur die toedoen van “kolonialisme” of wat deur ons in Suid-Afrika veroorsaak is nie.

Neem kennis dat daar nog geen Suid-Afrika was voor 1910 toe die land ‘n Unie geword het nie.  Die Britte het verskeie gebiede beset – naamlik die twee onafhankike Boere republieke (ZAR: 12 April 1877) ; (Vrystaat: 1902)  sowel Zulu gebied (1887) in die noorde van Port Natal (Britse kolonie)

Britse kaart toon aparte gebiede aan vir etniese volke voor 1900

In Nigerië is daar meer as 250 etniese volke en stamgevegte en oorlog ‘n alledaagse gesig.

Image result for ethnic borders of africa

Federale Republiek van Nigerië

Suid-Sudan, bo in Afrika en het op 9 Julie 2011 onafhanklikheid verkry – die jongste land in Afrika wat onafhanklike status verkry het.   Na heelwat verskille en stamgevegte het die gebied wat verskeie minderhede bevat,  tot onafhanklikheid gelei.  Verskeie etniese volke kom in Sudan en Suid-Sudan voor.  Daar is  nog ‘n gebied tydens die onafhanklikheidwording,  waaroor tans verskille bestaan wat onder bespreking is en waar onderhandelinge plaasvind.

Suid-Sudan het in 2011 onafhanklikheid verkry, grondgebiede is nog nie 100% uitgesorteer nie.

 

Suid-Afrika bevat ook heelwat etniese volkere wat steeds hul etnisiteit en Trustgebiede (tuislande) behou het

Na die 1994 verkiesing is die indruk gewek dat “aparte gebiede” verdwyn het.   Die ooreenkomste wat net voor die 1994 verkiesing onderteken is, het meegebring  dat swart en khoisan volke dieselfde grondgebiede behou (of grondgebiede is met behulp van grondeise vergroot) wat na 1994 Trustgebiede genoem word en wat met toepaslike wetgewing (Trust en kommunale wetgewing) beheer en bestuur word.   Heelwat belastings word nes voor 1994 in die gebiede ingepomp en kommunale projekte word ontwikkel.   Etniese swart en khoisan volke geniet steeds hul eie aparte kultuur en etnisiteit in hul onderskeie trustgebiede.

Die Afrikaner en Boer is ook ‘n etniese volk(e) en  het na 1652 in Suid-Afrika ontstaan en ook hul eie taal gevorm:  naamlik Afrikaans.  Laasgenoemde etniese volke het ‘n westerse kultuur en hul taal is deur die jare ontwikkel en gegroei tot ‘n baie sterk akademiese en wetenskaplike taal.  Kultuur en etnisiteit is totaal en al verskillend dan die etniese swart of khoisan volke.

Tuislande word Trustgebiede na 1994

Voor 1994 het al hierdie Tuislande meestal sterk selfregerings gehad, wat hul eie leiers gekies het met behulp van stemreg sowel as hul eie nasionale volkslied en vlag gehad.   Vier etniese groepe, TBVC lande is uitgesonder met sterker selfregering om volle onafhanklikheid te verkry.   Trustgebiede geniet nie volwaardige soewereine onafhanklikheid nie, maar dit was tydens 1994 onderhandel.  Tydens die 1994 kodesa onderhandelings was daar ooreenkomste onderteken om Selfbeskikking vir ons as volk te ondersoek.    Ons as Afrikaners / boere of enige blanke het ook nie regte tot enige swart of khoisan trustgebied(e) nie.

Selfbeskikking (onafhanklikheid)

Waar etniese volke onderdruk word kan Selfbeskikking (volle soewereiniteit) plaasvind en moet ‘n internasionale pad loop om dit te verkry.   Dis in lyn met internasionale reg dat ons ons volk onsself op alle gebiede mag regeer – ook volgens Artikel 235 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika.

Advertisements

3 gedagtes oor “Tuislande “so-called apartheid” – Homelands”

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s