Swart boere – Black farmers

Dit is welbekende feite en vervat in Hansards, Wetgewing en selfs in die 1996 Grondwet dat Swartes en Khoisan eie (tradisionele) gebiede en leiers het, of mag hê - apart van mekaar.  In hierdie gevalle word dit nie as apartheid gesien of beskou nie - en daar is niks fout daarmee nie.   Dis 'n internasionale… Continue reading Swart boere – Black farmers