Self-determination Caprivi (CCC)

Die skrywe rakende die Caprivi voorsitter (CCC) verduidelik allesomvattend en word gedeeltes hieronder aangehaal.   Dit kom voor of 'n herhalingstipe van die Suid-Sudan patroon nagevolg word van meerderheid wat minderheidsvolk onderdruk.   Asook 'n tipe van identiese ervaring plaasgevind het wat ons as Boere tydens en na die Anglo-Boere oorloë ervaar het waar ons in anneksasies… Continue reading Self-determination Caprivi (CCC)

The Caprivi strip

  Caprivi, sometimes called the Caprivi Strip (in German: Caprivizipfel), Caprivi Panhandle or the Okavango Strip and formally known as Itenge, is a narrow protrusion of Namibia eastwards about 450 km (280 miles), between Botswana on the south, Angola and Zambia to the north, and Okavango Region to the west.   Caprivi is bordered by the Okavango, Kwando,… Continue reading The Caprivi strip

Caprivi strook soek onafhanklikheid

Heelwat swart minderhede in Afrika verlang Selfbeskikking om deur hul eie leiers regeer te word.   Die inwoners van die Caprivi wil ook hul selfbeskikking opeis na byna twintig jaar sedert 2 Augustus 1999, en dit gaan ook gepaard as gevolg van geweld van een swart meerderheidsvolk teenoor 'n ander minderheidsvolk.   Dieselfde patroon was aanwesig in… Continue reading Caprivi strook soek onafhanklikheid