Wisdom – Wysheid

  Neem 'n blik na die wilde diere waarvan ons heelwat het.  Hulle  is en sal altyd spesiaal wees en ons wat so naby alles is, dalk nie altyd bekostigbaar nie, moet tyd en geleenthede skep om dit te bevorder - maak tyd om die verskillende groeperinge dop te hou.   Bou volkseie sake ook in… Continue reading Wisdom – Wysheid

Ingonyama Trustgebied (en andere)

Voor die 1994 verkiesing plaasgevind het was daar heelwat gevegte tussen die politieke groepe, veral in Natal.   Tydens die Kodesa onderhandelings is ooreenkomste aangegaan met verskeie tradisionele leiers.   Myns insiens geldige en wettige ooreenkomste. Beide die Zoeloe koning, Zwelithini en sy prins Buthelezi was hier teenwoordig met ondertekening.  Ooreenkomste was aangegaan voor hulle tot die… Continue reading Ingonyama Trustgebied (en andere)

Statistiek in Suid-Afrika: Toerisme

September 2018 - Die Positiewe teenoor die Negatiewe.   Positief behels veiligheid, meer werksgeleenthede en beter dienste.  Negatief behels slegter dienste en minder inkomste en werksgeleenthede.  Enige staat kan toerisme as 'n inkomstebron in jou guns gebruik.   Met ons eie Selfbeskikking behoort Toerisme een van die top inkomstebronne te wees.  Dis altyd heerlik om vreemdelinge te… Continue reading Statistiek in Suid-Afrika: Toerisme