Ramaphosa: B-BBEE – Swart bemagtiging

* Ramaphosa het gedurende Junie 2022 'n groep van 14 mense aangestel om as lede van die Breëgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtigingsadviesraad te dien om die regering te lei oor verskerpte transformasie van die ekonomie.    Die Raadslede is ingevolge Artikel 6(1) (d) van die Wet op Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging (Wet No 53 van 2003)… Continue reading Ramaphosa: B-BBEE – Swart bemagtiging

Black farmer – Lulama Kapa, Eastern Cape – others

Hier is nog een van die swart boere wat na etlike jare se boerdery, huur van grond, nie antwoorde kry van die ANC regerings en amptenare om te hernu nie.   Dit kom dus voor dat hierdie swart boere vir etlike jare daar boer en etlike jare daarna, kennisgewings kry om die plaas te ontruim.   Word… Continue reading Black farmer – Lulama Kapa, Eastern Cape – others

Agreements and Traditional leaderships

The White Paper on Traditional Leadership and Governance, July 2003, issued by the Minister for Provincial and Local Government deals with certain aspects, like the various international agreements, as well as the historical traditional leadership,  the old homelands and what happened after 1994.   Please read the documents, White Paper and information here as well. *… Continue reading Agreements and Traditional leaderships