PABASA (regsvereniging vir swartes)

This is nothing less than racism and discrimination against ALL whites in South Africa and a further connection to B-BBEE legislations of the current President, Ramaphosa that created the Commission and the driver of black economic empowerment (communism).
Dit is tyd dat ons konserwatiewe blankes alle organisasies wat ons gehad het, vir onsself toe-eien – op alle gebiede, landbou, regsbank, onderwys – ons het dieselfde regte as wat swartes het en wat hulle as alleenreg toe-eien.  Ons word al vir 24 jaar aan die neus rondgelei oor “blanke bevoorregtings” en “swart benadeeldes van die sogenaamde apartheid” wat ‘n spul leuens is.

Image may contain: 1 person

Apartheid – Aparthate

Apartheid en rassisme bestaan in die ANC en regering se wetgewings, maar dit vloei oor deur middel van die liberale media na ons mense om “skuldgevoelens” oor apartheid wat hulleself geskep het, by ons te kweek – ons moet ophou om so beinvloed te word.   Wat is die werklikheid hieragter?   Swart bemagtiging was spesifiek geskep in DAKAR (deur liberale blankes) in 1989 om die ryker elite swartes nog meer ryker te maak en ook die ryk elite blankes nog meer ryker te maak.   Dis vervolmaak in ad hoc komitees wat deur Ramaphosa gedryf word.

Apartheid is deur swartes in 1854 geskep.  Aparte gebiede het toe al bestaan en is deur hulself en Brittanje in wetgewing ingebou in die destydse “britse kroongebiede”.     Lees ook meer agtergrondsinligting.

CYRIL RAMAPHOSA SUID-AFRIKA

Rassisme en Diskriminasie Suid-Afrika

Commonwealth – Billionaires

Britse “magte” – British power

“British rule” Colonial rule

RAMAPHOSA ON HIS MISSION

Grondwet beskerm niemand

Meeste van die aparte wetgewings is voor 1900 geskep en ook tot 1961 toe die Unie van Suid-Afrika dit uit London beheer het.  1961 word ons ‘n Republiek.  Meeste “broederbond” lede was lid van 1910 Unie of selfs die 1948 regering, wat deel van die Unie van Suid-Afrika was.

Reservate het later gegroei en ook Tuislande geword.  Die Britte was in beheer van hierdie Reservate, voor 1900 en ook na 1900 tot toe ons ‘n Republiek geword het, toe word dit ons probleem.  Die bal was eenvoudig voor ons deur gelos – voor Verwoerd vermoor is.  Hy het die swak onderwys in 1955 ge-erf.   Daar was nie skole bv. nie – wel sendingskole (kerkskole).  Ons moes dit na 1955 begin bou en het na 1961 nog meer aan onderwys spandeer wat op swartes spandeer was.   Daar is baie bewyse hiervoor.  Daar was nie ander moedertaal geriewe nie.    Daarom was Afrikaans gebruik, want dis al wat ons op daardie stadium gehad het.  Min Engels, maar wel Afrikaans.

Reservate is voor 1961 apart bedryf.   Kerke wat oor die algemeen Engels was, het Engelse “sendingskole” gehad  en plaasboere het ook later ingespring en daarmee gehelp en heelwat plaasskole is later gebou – heelwat het selfs sport geriewe gehad.  Dit was die grootste fout wat ons gemaak het ooit in ons lewens.   Hoeveel van ons voorouers was vroedvrouens, daar was nie baie mediese geriewe of dokters nie?

Reservate het na 1961 Tuislande geword wat onafhanklikheid sou verkry het, en van hulle was gevorderd in self-regerings.   Belastings van ons af, het betaal vir mediese en ander opleidingsgeriewe.

Tuislande het almal hul eie nasionale vlag, stemreg sowel ‘n volkslied gehad.  Daar was tot in sommige tuislande weermagte en polisie dienste tot hul beskikking wat ook deur hulself beman was.   Waar het al die inkomstes vandaan gekom om alles moontlik te maak?

Selfs werksgeleenthede het nie agtergebly nie.  Die NOK het nywerhede opgerig vir werksgeleenthede oral op die grense, waar blankes en swartes en ander kon werk en inkomste verdien.

Na 1994 toe word al hierdie Tuislande Trustgebiede en oorgedra aan die ANC regering – gerieflik ne?   Geen titelaktes nie, tradisionele leiers word meestal slegs ‘n Trustee … Tot CPA’s is aparte gebiede vir sekere volke regdeur die land.  CPA loop hand aan hand met grondeise.  Daarom is daar so ‘n aborsie met grondhervorming en word min titelaktes uitgereik.

~

ROOKSKERM EN RASSISME : VIDEO – DISCRIMINATION
Unapologetically black and women are how founding members of the Pan African Bar Association of SA – Pabasa – have described the new advocates association that was launched yesterday. Led by some of SA’s leading advocates, it’s stated intention is to take on white male supremacy in the legal fraternity. Pabasa, which already has 70 prospective members, aims to ensure that black and female advocates are briefed to argue cases involving commercial, tax and construction law – areas that it argues have been dominated by white males. We are joined now by one its founders Advocate Muzi Sikhakhane.
Wie gaan bevoordeel word – SWART RASSISME – BLACK RACISM AND DISCRIMINATION

quote

IN DIE HEDE
Front Nasionaal SA skryf die volgende artikel
ONS DOG APARTHEID WAS SO BOOS?

Regs vereniging vir swartes gestig.

‘n Nuwe regs vereniging is gestig wat bekend staan as die PABASA (Pan African Bar Association of South African). Met 70 lede reeds aangesluit gaan die vereniging die dominerende wit regs vereniging opponeer.

Dit sal gedoen word deur slegs swartes aan te stel, en ook konsentreer op die aanstelling van swart vroue.

Die norm sal wees swart aanstellings, en vroue Advokate, aangesien hul moeg is vir rassisme in die regswese.

Regsgeleerdes wys daarop dat PABASA swart Advokate en vroue advokate gaan help om “gapings” in kennis en ondervinding te oorkom.

Die indruk word daarmee gelaat dat PABASA by implikasie bevind dat swart Advokate ‘n gebrek het in hul mondering, selfs in baie gevalle na 30 jaar se ondervinding.

/

Legal association for “blacks only” established

A new legal association has been established, known as the Pan African Association of SA (Pabasa). With 70 members, the association will oppose the dominant white law association.   This will be done by the appointment of blacks only and concentrating on the appointment of black women.   The norm will be black appointments and women advocates, as they are tired of racism in law.

Lawyers point out that Pabasa will help black advocates and women advocates to overcome “gaps” in knowledge and experience.   The impression is that Pabasa, by implication, finds that black advocates have a lack of ability, even in many cases after 30 years of experience.

/

AFTER 1994 – The CURRENT President was in CHARGE of an adhoc committee to establish B-BBEE and he was the DRIVER of Black Affirmative Action against ALL whites in South Africa.

NA 1994 – Die huidige President, Ramaphosa was in beheer van die subkomitee wat deur die Parlement aangestel is wat ook ‘n Kommissie daargestel het om Swart Bemagtiging in Suid-AFrika te dryf.

Ons vergeet gerieflik en gou hoeveel werksgeleenthede en poste is geskep, hoeveel nywerhede was spesiaal opgerig as grensnuwerhede, wat vandag steeds gebruik word deur die Tuislande – wat na 1994 Trustgebiede geword het.

“Interesting point of view Affirmative Action: “South Africa is the  only country in the world where affirmative action is in the favor of  the majority who has complete political control. The fact that the  political majority requires affirmative action to protect them against a 9% minority group is testament to a complete failure on their part to build their own wealth making structures, such that their only solution  is to take it from others.”   Finally, a word recently coined to describe South Africa’s current political situation.

~

HET DIE NOMINASIES REGSTREEKS MET BLANKERASSISME TE DOEN AS VROUENS NIE AANGEWYS WORD NIE

1 November 2018
Nominasie van vrouens stel Ramaphosa teleur

The presidency has expressed “deep concern” that none of the candidates nominated by legal bodies to decide on who should lead the National Prosecuting Authority is a woman.

Khusela Diko‚ spokesperson for President Cyril Ramaphosa‚ said that not one of the selected bodies had suggested a female candidate as national director of public prosecutions.   Some bodies had only offered female candidates as “alternatives” to the males they had nominated as their first choices.

The bodies making up the NDPP panel include the General Council of the Bar‚ the Law Society‚ the Black Lawyers’ Association‚ Advocates for Transformation‚ the National Association of Democratic Lawyers and the Human Rights Commission.

“The presidency is concerned — given the magnitude of this decision and the fact that there are capable and qualified female legal professionals who could contribute a great deal to this process — that they are not being included as first choice panel members‚” Diko said.

This controversy came just hours after several leading advocates announced their intention to take on white male supremacy in the legal community by forming a bar association with a majority of black and female members.

“We are unapologetically black and women orientated‚” said advocate Muzi Sikhakhane‚ one of the founding members of the Pan African Bar Association of SA (Pabasa) at the voluntary association’s launch on Tuesday.

“We are creating an atmosphere where being black and being a woman are the norm. We are creating an atmosphere where black people and women do not need to explain themselves‚ do not need to seek white male validation to be recognised.”
unquote

BEFORE AND AFTER 1994

VOOR 1994 was daar reeds bestaande swartes wat werk op die regsbank gedoen het.  Soos gesien kan word was daar selfs grade wat verwerf is, terwyl dit verkondig word hulle is almal “agtergeblewenes” en “onderdruk”.    Hieronder word ook ‘n voorbeeld aangeheg waar hy gewerk het as Advokaat, regdeur Suid-Afrika.  Dit is verstommend hoe mense kan reken dat al hierdie persone so baie “agtergeblewenes” is, maar in dieselfde tydperk grade ontvang het en selfs in die regsbank gewerk het.   MEER LATER HIEROOR

There are various well-known people that received their education in South Africa before 1994 and they also worked for the previous government.  Most of our Homelands were also employed by their own peoples and were self-governments at some stages.  Huge industries were also created in the old homelands or at the borders where they worked for years.

Soos ons almal weet, was daar 10 Tuislande wat op pad was om onafhanklikheid te verkry na 1961.   In die tydperk 1961 tot voor 1994 was daar verskeie grensnywerhede geskep waar werksgeleenthede geskep was.    Die Nywerheidsontwikkelingskorporasie het saam met besighede hierdie geleenthede geskep, nie net vir die 10 Tuislande se swartes nie, maar ook vir ander in die omgewing.

~

One of the Homelands and was a self-government homeland like the Zulu people in Zululand (later Ingonyama Trustland after 1994):
Bophuthatswana Homeland (SA)

~

Lees gerus hoe het die regsbank voor 1994 hul aan hervorming onderwerp – die hele regsbank kom uit Johannesburg klub (privaatklub), dis waarvandaan sekere regters in ANC range aangestel word.  In terme van die kommunistiese Grondwet, word regters deur die President (ANC) aangestel.

THE BRIDGE

Upon establishment, Wise recruited Anton Mostert SC to lead the Group and Richard Goldstone to join.  When Mostert became a judge in 1974, Johann Kriegler SC was recruited to lead the Group, which he did until 1985 when he became a judge.  In 1980, when Goldstone became a judge, Mostert returned to the Bar after his exposure of the government’s secret funding of the Citizen newspaper.  He took up Goldstone’s chambers and practised until his tragic death in 1999.  READ MORE about the judges of today.
“The Bridge” was adopted as our name.  The City pillar of The Bridge was lost when the Innes Chambers lease ended, but the Group still keeps consultation facilities in Pitje Chambers as a door member.  The Group is one of only four of the original 15 Groups from the City to preserve its identity after the migrations.

Velaphi Khumalo (haatspraak – hate speeches)

Since 2003 the Group has partnered with Wits Law Clinic to facilitate pro bono work, an example of combining professional training with access to justice.   Read more and take note of all those names – and there are various black names on the lists as well.  As previously stated, the JUDGES were all appointed by the Presidents of the country as well (constitution)

Die Brug / The Bridge

~

Daar was heelwat werksgeleenthede asook onderrig, grade wat in Suid-Afrika verwerf is.

Was daar Swart Advokate en Regters voor 1994 ……..

Personal details

Thembile Lewis Skweyiya was born in Worcester in the Western Cape. He is married to Sayo Nomakhosi Skweyiya and they have four children.

Education

Skweyiya attended primary school in Cape Town, where his parents settled. But in 1959 he matriculated at the Healdtown Institution in the Eastern Cape. He was awarded a Bachelor of Social Science degree by the University of Natal in 1963 and an LLB by the same university in 1967.

Professional history

From 1968 to 1970 Skweyiya served his articles of clerkship in an attorney’s office. In 1970 he was admitted as an advocate of the Supreme Court of South Africa and become a member of the Society of Advocates in Natal.

From 1971 to 1996 he practised as an advocate in Durban.

His practice dealt almost exclusively in commercial and civil matters. From about the end of 1979, however, Skweyiya’s work became more varied and he began handling cases not only in Durban, but in all Supreme Court divisions in Southern Africa.

From about 1981, the bulk of his work involved human rights and civil liberties cases, including:

  • many political trials all over South Africa, which invariably involved political, labour, or student organisations (for example the African National Congress, the Pan Africanist Congress, the Black People’s Convention, the South African Students’ Organisation and a variety of others);
  • cases involving the rights of people detained in terms of security laws;
  • matters involving workers and trade-union officials; and
  • inquests into the deaths of people in detention.

However, from the time Skweyiya took silk in 1989, the focus of his practice shifted back to commercial and civil work.

Skweyiya was admitted as an advocate of the High Court of Lesotho in 1974.

From 1980 to 1982 he was a member of the Bar Council of Natal. In 1989 he became a senior advocate and in 1992 the High Court of Namibia admitted him as senior counsel.

Between October 1995 and January 2001, Skweyiya acted as a High Court Judge in the Natal and Eastern Cape divisions for various periods – two years in all. He took up a permanent appointment on 1 February 2001.

Skweyiya acted as a Judge of the Constitutional Court from August 2001 to the end of May 2002.

Other activities

Skweyiya has held many positions in community organisations.

From 1963 to 1964, he was a member of the students’ representative council of the University of Natal. From 1971 to 1990 he was a member of the Committee of Clemency, which campaigned for political prisoners, people who were banned or under house arrest, and those in exile.

He was a legal adviser and member of the panel of advisers of SASO from 1973 to 1977, which was when SASO was declared an unlawful organisation.

In 1977 Skweyiya became the chairperson and a trustee of the Institute of Black Research, positions he still holds.

From 1979 to 1990 he was a member of the Mandela Committee. In 1980 he became the chairperson of the Association for Rural Development.

Skweyiya was a member of the President’s Advisory Committee of the Methodist Church of Southern Africa from 1981 to 1982 and was a trustee of the Black Lawyers’ Association Legal Education Centre from 1984 to 1990.

From 1985 to 1990 he was a member of the editorial board of the South African Journal on Human Rights.

Skweyiya has also held many positions in the world of business, for example:


~

Role players

Black People’s Convention – South Africa (BPC) – historical background and basic documents.

BPC in South Africa

The report contains historical background of the founding of the Black People’s Convention, principles and aims of the BPC, the constitution, national and international relations and BPC viewpoints on education, land, human rights, farming, law etc

The University of the Witwatersrand, Johannesburg established Historical Papers in 1966. They are a unique, and accessible hub for human rights research situated in the William Cullen Library of the University of the Witwatersrand serving civil society as well as scholars and researchers.

The University of Cape Town’s Department of Manuscripts and Archives has an extensive collection of original search material relating to the political, social, cultural and economic history of the Western Cape. Subjects covered include art, music, education, literature and language, botany, politics and architecture.

The Cory Library at Rhodes University in Grahamstown is situated in the Eastern Cape Province, South Africa. The Library collects material of all kinds to support research into the history of Southern Africa.

The South African History Archive (SAHA) is an independent human rights archive dedicated to documenting and promoting greater access to archival holdings that relate to past and contemporary struggles for justice in South Africa.

The National Archives and Records Service of South Africa was established by promulgation of the National Archives and Records Service of South Africa Act (Act No 43 of 1996 as amended). This piece of legislation transformed the former State Archives Service into a National Archives and Records Service whose mission, functions and structures reflect the South African democratic political order and imperatives. In essence, the mission of the National Archives and Records Service is to foster a national identity and the protection of rights by preserving a national archival heritage for use by the government and people of South Africa and by promoting efficient, accountable and transparent government through the proper management and care of government records.

Advertisements

Een gedagte oor “PABASA (regsvereniging vir swartes)”

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s