Korrupsie vergaderings – Corruption – meetings

Gepraat van korrupsie – hoeveel tyd gaan verlore met al die wanordes en vuisgevegte, tydens amptelike vergaderings?   Heelwat lede in parlement sowel as munisipale vergaderings loop oor in gevegte.   Dis tog so maklik om tyd te steel, aangesien dit nie hulle tyd is nie, maar die belastingbetalers sin.   Dit kos geld om enige vergadering te hou.   Geen lokaal is gratis nie en meeste van die raadslede plus amptenare verdien nog oortyd ook.

Brawl erupts in South African parliament - CNN Video

*

Daar is talle voorbeelde – veral as daar bv. 30-70 of selfs meer lede fisies betrokke is by vuisgevegte tydens parlementsittings waar daar ongeveer 400 moet wees.  Sit al hierdie gevegte se tydsduur om in geld, wat elke parlementslid, wat  fisies deelgeneem het, wat hulle van belastingbetalers steel.   Hulle word dus vergoed vir al hierdie vuisgevegte en onvolwasse optredes.

Dis verlore tyd en verlore geld – dit is niks anders as korrupsie nie.   Dit geld vir alle vlakke van regerings se vergaderings, waar daar stoele rondgegooi en selfs gebreek word.   Wie doen die opruiming en wie betaal vir al die skades?  Dit is alles deel van staatskaping, want die verskillende partye verhoed dat sake afgehandel word en ons geld word nog meer vermors.

Elkeen van die persone wat so deelneem ontwrig die hele parlement en land of munisipale vergadering, want sodoende word daar nie sake bespreek of afgehandel nie.  Selfs diegene wat nie eers daar verteenwoordig is nie, se geld word eenvoudig dubbel vermors.    Niemand keur hierdie tipe gedrag goed nie – dis almal groot en volwassenes wat so optree.  Wat ‘n skande om ‘n Suid-Afrikaner te wees.

Sedert 1994 is daar heelwat binnegevegte, menende vuisgevegte, tydens en binne  die parlement se vergaderings.   Dit sal interessant wees om te weet hoeveel manure is al so vermors waar daar vuisgevegte uitgebreek het.  Hoeveel word spandeer om die tipe van gedrag “te vervolg” en wat word van die arrogante rampokkers?    Daar is heelwat provinsies en munisipale raadskantore waar hierdie tipe van gedrag ook aan die klok gehang word.

Hierdie spul , lede van parlement of raadslede, verdien hoë salarisse plus byvoordele.  Hoe ernstig is lede van parlement, provinsie en munisipale regerings om korrupsie absoluut te stop maar dieselfde spul kan nie eers hul tonge in toom hou nie.

*

Another type of corruption on a very high level.    How much time and finances are lost with all the disorders and fistfights, during official meetings – meaning different council meetings or parliament?   Members of parliament as well as municipal board rooms, turn sometimes into fights. After all, it’s so easy to steal time, break furniture, because it is not their time, but the taxpayers time and buildings. It costs money to hold any meeting. No venue is free and most of the board members plus officials still earn overtime as well.   Most of those rooms are using electricity and like in parliament, there are special security as well, and they are all well paid.

For instance, if there are 30-70 or even more members physically involved in fist fights during parliamentary sessions where there should be about 400.   The other 200 plus members can not go on with any meeting.   And turn the duration of all these fights into money, which every Member of Parliament or Councillor, who have physically participated, steal from taxpayers.   What is wrong here?  They are therefore compensated for all these fist fights and immature performances.   Why can’t they deliver services and their work?

It’s a waste of time and money – it’s nothing but corruption. This applies to all levels of government meetings, where chairs are thrown around and even broken into pieces. Who does the cleanup and who pays for all the damages? It’s all part of coup d’etat, because the various parties prevent matters from being settled and our money is wasted even more.   This is far from democratic government.

Each of the persons participating in this way disrupts the entire parliament and country or municipal room, because in this way matters are not discussed or settled for that day.   What is the whole purpose at the end to have such meetings? Even the money of those who are not even represented there is simply down the drain. Nobody approves this type of behavior – it’s all adults in those meetings. What a shame to be a South African.

Since 1994, there have been quite a few infighting, meaning fist fights, in parliament – it will be interesting to know how many man hours have been wasted where fist fights have broken out.

This stuff, members of parliament or councilors, earn high salaries plus benefits. How serious are members of parliament, province and municipal governments to absolutely stop corruption.   They all have to start by themselves.

https://www.foxnews.com/world/wildest-parliament-brawls

*

Malema

*

EFF and Agang

3 gedagtes oor “Korrupsie vergaderings – Corruption – meetings”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s