Land expropriation without compensation – Netherlands (Stef Blok)

 

Die Nederlandse minister van Buitelandse Sake, Stef Blok, het ‘n beroep op die Suid-Afrikaanse regering gedoen om duidelikheid te gee oor die omstrede kwessies van grondhervorming en eiendomsreg, wat hy as ‘baie ingewikkeld en delikaat’ beskryf. Blok, wat  op  3 Februarie 2020, aantekeninge sou deel met sy eweknie in Suid-Afrika, die minister van Internasionale Betrekkinge en samewerking, Naledi Pandor, as deel van die samesmelting van die eerste gemeenskaplike kommissie vir samewerking, het gesê hy verstaan die behoefte om hierdie kwessies op te los, ‘om die bevordering van ekonomiese groei en ongelykhede aan te spreek.

 

Dutch minister of foreign affairs Stef Blok (C) looks on during the Lower House debate on the Brexit, on January 23 2019, in The Hague. Picture: ANP/AFP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

 

*

INTERNASIONALE BETREKKINGE

Joint commission – Pretoria – 3 February 2020

Cooperation and relationship between the Netherlands and South Africa
Discussions:  Africa – AU – Water – Human rights – Poverty and Hunger
International Relations and Cooperations Minister Naledi Pandor is hosting her counterpart from the Netherlands, Stef Blok, for a Joint Commission for Cooperation.

 

*

Dutch foreign affairs minister Stef Blok has called on the SA government to give clarity on the contentious issues of land reform and property rights, which he describes as “very complex and delicate”.    Blok, expected to share notes on Monday with his counterpart, international relations and co-operation minister Naledi Pandor, as part of the inaugural joint commission for co-operation meeting, said he understood the need to resolve these issues, “in order to promote economic growth and address inequalities”.

His remarks come as the parliamentary committee formulating legislation to amend the constitution to pave the way for expropriation of land without compensation has agreed to extend the deadline for public comment until the end of February.    The bill was published over the festive season and the public did not have sufficient time to comment meaningfully ahead of the initial January 31 deadline.   There are fears that land expropriation without compensation, which is meant to address skewed land ownership dating back to the colonial and apartheid eras, could rattle investors and hurt SA’s already struggling economy.

“We support SA in this process. I have also heard suggestions of possible expropriation without compensation. Careful reflection is needed on a question of this kind,” said Blok.    “Like the SA government, we attach great value to the respect for property rights and the rule of law. When these two are endangered, it will affect existing and potential investors alike. It is important to have clarity on issues like these.”   SA and the Netherlands share strong economic ties and have been co-operating in trade, culture, education, research, water and agriculture, among other areas.  

In 2018 Dutch exports to SA were valued at about €1.9bn (R31bn), while SA exports to the Netherlands accounted for about €1.4bn. About 70% of SA’s avocados “goes to the Netherlands, from where they are distributed across Europe”, said Blok. “Our aim is to enhance our economic relations even further. We can achieve this by working together to reduce trade obstacles, and by facilitating incoming and outgoing trade missions from SA and from the Netherlands. There are over 300 Dutch companies with investments in SA that will benefit from this.”

Blok said he looked forward to the joint commission for co-operation meeting to hear what SA’s priorities will be when the country takes over the chair of the AU in February.  He will also focus on priorities that the countries share. “For instance, it is to our mutual benefit that we enhance the current trade and investments between our countries,” he said.   “Moreover, I want to discuss the relationship between the EU and the AU, two strongly connected continents, especially in the run-up to the ministerial meeting in Kigali in the beginning of March. SA, holding the chairmanship to the AU, is a key interlocutor.”

Blok said he saw great opportunities “for us to work together on issues such as human rights, climate change, cyber security and the international rule of law. These are all areas that affect the wellbeing of both our countries.”    With SA battling a water crisis that has resulted in several provinces declared disaster areas, and led to water and sanitation minister Lindiwe Sisulu launching a national water and sanitation master plan in November to address the problem, Blok said co-operation in the water and agriculture sector has been an important element in the Netherlands/SA partnership for many years.

He said the Netherlands will continue to offer “strategic and technical assistance” to Sisulu’s water plan which will cost the state R898bn over the next 10 years. He added that through his country’s blue deal project, “we aim to provide 2.5-million people in SA with clean water, by focusing on implementable solutions to local water problems, and through collaboration and capacity building.

https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-02-02-dutch-minister-calls-for-sa-clarity-on-land-reform-and-property-rights/

 

*
*

Die geagte minister moet kennis neem daar was alreeds ‘n fase een, net na die mosie wat ingestel is om die Grondwet (sogenaamde demokrasie) te verander – honderde duisende daarteen gestem.   Dit is totaal en al teenstrydig met internasionale reg dat eiendom vervreem kan word, en dit nogal sonder vergoeding.

Sy opmerkings is dat die parlementêre komitee wetgewing vir die wysiging van die grondwet om die weg vir onteiening van grond sonder vergoeding te wysig, ooreengekom het om die sperdatum vir openbare kommentaar tot einde Februarie te verleng.

Die wetsontwerp is gedurende die feestyd gepubliseer en die publiek het nie voldoende tyd gehad om sinvol kommentaar te lewer voor die aanvanklike 31 Januarie-sperdatum nie. Die vrees bestaan dat onteiening van grond sonder vergoeding, wat bedoel is om die skewe grondbesit wat uit die koloniale en apartheidsperiodes dateer, aan te pak, beleggers kan vernietig en die reeds sukkelende ekonomie van die SA skade kan berokken.

Daar is alreeds skade berokken, met swart bemagtiging, regstelaksies en onteiening gaan deel daarvan vorm.   Meeste oorsese regerings keur dit goed en dryf handel met die ANC met rassistiese wetgewing in plek.

Hy merk ook op:

“Ons ondersteun SA in hierdie proses borduur hy voort?   Wat is die realiteit, die oudit oor grond en besighede.   Onlangs is by Davos genoem dat die ANC die grooste besitters is van grond en steeds woel regerings oorsee om die ANC se diskriminasie te steun.   Natuurlik sal Nederland die ANC hierin steun, nog al die jare, het hulle regerings die ANC (liberal movement) gesteun.   

Hy gaan voort … 

Hy het ook voorstelle gehoor van moontlike onteiening sonder vergoeding. ‘n Noukeurige nadenke is nodig oor hierdie soort vraag, sê Blok. “Soos die SA regering, heg ons baie waarde aan die respek vir eiendomsreg en die oppergesag van die reg. As hierdie twee bedreig word, sal dit bestaande sowel as potensiële beleggers beïnvloed. Dit is belangrik om duidelikheid te hê oor kwessies soos hierdie. ”SA en Nederland het sterk ekonomiese bande en werk onder andere in die handel, kultuur, onderwys, navorsing, water en landbou. 

*

Nederlandse uitvoer na SA is in 2018 gewaardeer op ongeveer € 1,9 miljard (R31 miljard), terwyl SA se uitvoer na Nederland ongeveer € 1,4 miljard bedra het. Ongeveer 70% van SA se avokado’s “gaan na Nederland, vanwaar hulle oor Europa versprei word”, het Blok gesê. “Ons doel is om ons ekonomiese betrekkinge nog verder te versterk. Ons kan dit bereik deur saam te werk om handelsbelemmerings te verminder, en deur inkomende en uitgaande handelsopdragte van SA en Nederland te vergemaklik. Daar is meer as 300 Nederlandse ondernemings met beleggings in SA wat hierby sal baat vind. ”

Blok het gesê dat hy uitsien na die gesamentlike kommissie vir samewerkings- vergadering om te hoor wat die SA prioriteite gaan wees wanneer die land in Februarie die voorsitterskap van die AU oorneem. Hy sal ook fokus op prioriteite wat die lande deel.

“Dit is byvoorbeeld tot ons wedersydse voordeel dat ons die huidige handel en beleggings tussen ons lande verbeter,” het hy gesê. ‘Verder wil ek die verhouding tussen die EU en die AU, twee sterk verbonde kontinente, veral in die aanloop tot die ministeriële vergadering in Kigali aan die begin van Maart, bespreek. SA is die voorsitter van die AU en is ‘n belangrike gespreksgenoot. ”

Blok het voorts gesê dat hy groot geleenthede sien “vir ons om saam te werk aan kwessies soos menseregte, klimaatsverandering, kuberveiligheid en die internasionale regstaat. Dit is alles gebiede wat die welstand van albei ons lande beïnvloed. ”

SA het ‘n waterkrisis beywer wat meegebring het dat verskeie provinsies tot rampgebiede verklaar is. Blok het gesê die samewerking in die water- en landbousektor is al baie jare ‘n belangrike element in Nederland / SA-vennootskap.

Hy het gesê Nederland sal aanhou om ‘strategiese en tegniese hulp’ aan Sisulu se waterplan te bied, wat die staat oor die volgende tien jaar R898 miljard sal kos. Hy het bygevoeg dat ons, deur sy land se bloubouprojek, 2,5 miljoen mense in Suid-Afrika van skoon water wil voorsien, deur te fokus op implementeerbare oplossings vir plaaslike waterprobleme, en deur samewerking en kapasiteitsbou.

*
*
*
*

Homelands (Reserves/Crownlands before 1961) became CPA or Trustlands.   There are 8840 black/khoisan/coloured traditional leaders .
Shepstone Policy is still, only various other legislations.

Shepstone – Natal, roots of segregation
Ingonyama Trust – Zwelithini –
British Empire and their colonial rules/flags
Richtersveld – Diamonds
Traditional and Khoi-San Leadership Bill

*

DAVOS

Hy erken ook volmondig die regering is die grootste eienaar van grondbesit in die land.  (hoe weet hy dit – hy is met die ANC).   Die ware toedrag van sake word in ‘n vakuum geplaas al sedert 1994 en die regering hits geweld en haat in die land aan, juis omrede hierdie vals persepsie van die werklike eienaars.   Ander volke word aangehits om ons vals te beskuldig dat ons grond gesteel het.

Onteiening nes Swart bemagtiging is nie ‘n “BELEID” nie, maar is in Wetgewing vervat en die Grondwet wat gewysig gaan word sal voortgaan ten spyte van teenkanting.    As daar wetgewing is, volgens die regering, is niks volgens hulle onwettig nie, al is dit teen die internasionale reg en skending van menseregte.   

‘Hy erken ook dat daar nie ‘n akkurate bateregister bestaan nie en word dit algemeen aanvaar dat die regering êrens ongeveer R1,5 biljoen geboue besit, in vergelyking met die hele genoteerde sektor waar die markkapasiteit tussen R600 miljard en R700 miljard is, met die waarde van sy bates net onder of ongeveer R1-triljoen. Op grond hiervan is die regering die waarde van die bates die grootste eiendomseienaar.     
Beleggingsopinie – Tito Mboweni – Davos
*

There are 7.5 million blacks with private ownership in South Africa and they are not landless as their leaders declared, while complaining about white land ownership or white privileges.    Other properties or farm land that was not mentioned, is the registered land claims (CPA – 8840 traditional leaders) and Trustlands (like Ingonyama trust) that fall under communal rights/trust legislations – also not belong to any white person.   More than 25 million ethnic people do live on those CPA or Trustlands since 1994 and even before 1900 it was theirs.  For sure, nobody do have problems with any of them, but why then said “apartheid” is gone while it is not the case?  Who received black privileges under black economic empowerment and affirmative action legislations?   
The 7.5 million black ownership in SA

*

Why must we believe what communists and their leaders are telling us about B-BBEE and EE , what is good for South Africa and what is the reality on what we experience.   How many of those statistics mentioned in their reports are immigrants and illegals from Africa and other parts of the world.   How many immigrants are working today in South Africa    No census has been done for years – they only do “surveys”, there are only “estimated” numbers of peoples available  – even the 2011 is not 100% correct.   And who are the “BLACK AFRICANS”?    100% Africans are BLACK in any case.
B-BBEE – EE – racism and discrimination

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s