Onteiening (nasionalisering)

Vreemde, tog bekende stemme weerklink uit die verlede wat ‘n vals vlag demokrasie en fatale “reënboognasie” wat nooit bestaan het nie, verkondig.  Aandring op radikalisme.    So baie vra: het ons regtig ‘n demokrasie?   Dan weerklink die stem van ‘n FW de Klerk van 1990 oor sy opgeblaaste referendum saam Dakargangers en Kodesa grondwetskrywers en nou word die stemme eenvoudig herhaal.    Praat van saampraat en saamsing in dieselfde kommunistiese koortjie sedert Verwoerd se dood.  Dieselfde tafels en funksies !!    Lees meer oor wat in Suid-Afrika aan die gang is, nie net op plase nie, maar in die hele swart bemagtigingsbedryf – alle eiendom word geraak – of dit nou bates of aandele is, dit word alles in die bestaande “grondwet” genoem.  Tot die ANC president wat hul eie regters aanstel.  Blaas ‘n eie beuel as dit kom by kommissies saamstel.

agrisaRegering

There is no “democracy” in South Africa – what about the violation of human rights, crime and corruption?

Strange yet familiar voices sounded from the past of a fake flag of so-called democracy and fatal “rainbow nation” that never existed.   Who called themselves (the liberals) the “rainbow nation”.  Who wrote the “constitution”.

Then there are daily voices of the past – a FW de Klerk of 1990 sounded on his  referendum after the Dakar meetings.   The Codesa followed as well as all constitutional writers and now the voices are simply repeating on a daily basis by liberals or classical liberals to support this “democracy” read: communist constitution.  Codesa members were all part of the communist systems to create revolution and chaos, crime, rapes and killings.   Did anybody see any changes of the revolution?

Just look at the photo and you will find the “rainbow”.

~

Die realisme oor eiendom

Sedert 1994, word “vals moses” se hande opgehou vir swak vorderings  op die gebied van swart bemagtiging, maar wie betaal uiteindelik daarvoor?

Sekere bevolkingsgroepe word nie net belas met swart bemagtiging nie, maar daar word geskuil daaragter deur diegene wat dit bevorder en besighede tot op die grond vernietig.

Hou gerus “elites” dop asook hul vorderings en bevorderings.  Al daardie goue handdrukke wat uit staatskaste weggegee word.  Daar word nie lank by besighede en maatskappye “gewerk” nie.

Verskuilde agenda – valse hoop aan die armes word met belastinggeld aangekoop

Sedert 1994 het die regering oor die 5000 plase aangekoop uit die staatskas en met belasting-inkomstes –  feitlik alle plase was produktiewe uitvoerplase, vandag is dit ‘n vernietigingsdroom, ‘n ronde nul en word niks bedryf nie.

Verbaas as daar gehoor word dat daar reeds gemyn word op van hierdie plase of grondgebiede?  Op Trustgebiede (die ou Tuislande) word dieselfde tendens uitgevoer.   Met ‘n klein bietjie navorsing is daar lankal reeds “impakstudies” gedoen oor minerale fondse.

Heelwat negatiewe kommentaar is in media berigte rakende eens produktiewe plase wat totaal en al tot niet gegaan het.

In 2017 is dit by die ANC kongres duidelik gemaak “grondhervorming” mag nie voedseltekorte raak nie – voedselsekerheid is en bly ‘n prioriteit.   Dit opsigself is teenstrydig.

As daar van dag een af gefokus was deur organisasies soos AgriSa en hul regering of politieke partye wat so behep is met onteiening sonder vergoeding, was die groot uitgawe daaromtrent nie ter sprake nie.

Hoekom word “fokus” geplaas op voedselsekerheid,  maar die teendeel is waar?  Is dit om die aandag weg te lei na minerale en eksplorasie in Suid-Afrika.

Read more about the book and Landskandaal:

Dr Du Toit – Land en Grond wat eens produktiewe plase was – skandaal – LAND SCANDAL of South African farmland

Quote

Concerned farmers are supporting the publication of this book. They see first hand every day the results of the government’s land restitution program. Occasionally one reads about these catastrophes in newspapers. Some television actuality programs feature farms which have been destroyed after a handover. But there appears to have been no concerted effort by anyone to actually investigate the outcome of these transactions, both for the benefit of the public which paid for the land, and in light of the broader problem of decreasing food production in the country.

But we have garnered enough evidence, at least as a start, to realize that there is a very ominous and ultimately calamitous trend afoot in South Africa, the results of which could seriously undermine food production.

Our researchers were in some instances part time. But they were dedicated and had the advantage of knowing the South African agricultural sector well. Opening one door led to other doors, and a picture emerged which differed little from one end of South Africa to the other. There were no examples found where the conditions existing on the farm at the time of transfer had either been maintained or improved, without the help of outsiders. In some instances, those to whom the farm had belonged helped the new owners. Other examples revealed white managers brought in quietly after production started to wobble.

Unquote

Various farmlands were discussed in this book…

~

Op die hoogste vlak is daar ‘n belangrike komponent wat baie nie van weet nie –

swakhede

Lees  die notules van die Hansards.  Dit was reeds in 2000 bespreek en  baie mooi uitgespel rakende hul eie mense se swakhede, maar blankes moet die gevolge van swart bemagtiging ewig voortdra.  Natuurlik die inkomende immigrant speel ‘n nog groter rol hier, aangesien hulle meestal opgeneem word in hierdie hele opset.  Hierdie spesifieke notule, is woord vir woord aangehaal – watter swakhede al vir 25 jaar “beskerm” en gedra en ons blankes moet  daarvoor betaal?  Dit word in ons kele afgewurg hoe ‘n groot onreg was die tye van apartheid (wat deur hulself geskep is).  Tog praat hul hier van hul eie onderskeie volke se swakhede.

>>

Lees meer.  READ this please

.

Neem dit nog ‘n stappie verder en verplaas dieselfde tipe “swak-gedrag” 50 jaar terug.

SWAKHEDE VAN TUISLANDE VERSUS VANDAG

Volgens die regering, politici en blanke liberales, word neerhalend van die apartheidsjare verwys en om “skuldgevoelens” onder ons eie volk te kweek.

~

NYWERHEIDSONTWIKKELINGSKORPORASIE – NOK

allesbehalwe SWAKHEID

Gedurende die sogenaamde apartheidsjare (1948-1994) was daar honderde grensnywerhede geskep op grense en binne ou Tuislandgebiede.  Geleenthede en werksgeleentheid wat so baie gerieflik van vergeet.   Daar was Tuislandleiers wat dit ten volle benut het.

Vandag se jeug weet nie eers daarvan dat daar geboue en nywerhede gebou is, en dat skole gebou is vir hulle om hulself op te hef nie.

Daar was tot stemreg in die Tuislandgebiede, nasionale volkslied en vlag.    Hierdie nywerhede was volgens baie “getuienisse” nooit lonend nie, terwyl daar video opnames getoon is dat dit 70% en selfs meer,  geslaagd was.

Die destydse nywerhede en besighede was privaat geskep en ook betaal deur belastingbetalers en die Nywerheids Ontwikkelings Korporasie (NOK).

Wat Ramaphosa dus kwytraak oor swakhede in 2000, is nie net van vandag af so nie, dit was nog altyd so.  Plundertogte, afbrandsessies en vernietiging van besighede,  was daar 50 jaar gelede en dis steeds met ons in 2018.

Dis egter ons blankes wat die skuld gegee word vir ander se swakhede.   Daardie swakhede is na 25 jaar steeds met verskeie nuwe geslagte, selfs die immigrante uit Afrika sing saam en toyi toyi saam, brand saam besighede af om ons almal te vernietig.

Die foute van hulle word op ons oorgelaai.  Ons blankes word met skuldgevoelens oorlaai omdat veral ons jeug nie die werklikhede weet en ken nie.

Deur oplettend te wees in die daaglikse radikale bestaan van hierdie sogenaamde agtergeblewenes, het hulle die missie en doel:  Afbrand en vernietig.   Dit word daagliks in die media gewys hoe word daar klippe gegooi, besighede word afgebrand en vernietig,  juis weens “swakhede” om besighede na behore te laat funksioneer.    Daar word eerder op die radikale vernietiging gefokus as op vooruitgang.  Was dit dus in die geval van ou Tuislande presies dieselfde?

Wat het verander van 1961-1994  en 1994- 2018 met enige besighede – veral waar alle besighede, nywerhede en organisasies oorgedra is met meerderheid

swart bemagtiging –

B-BBEE.

.

Belasting:  Staatskas

Soos reeds genoem is hierdie meer as 5000 plase  met BELASTINGGELD aangekoop – dus, as hierdie finansierings wat die regering, namens belastingbetalers aangegaan het,  nie hierdie plaasgrond opgekoop het nie, hoeveel rentes sou dit in ‘n bank(e) of beleggings verdien het – dit beloop biljoene rande wat vanuit die staatskas geneem is.

Dis niks anders dan diefstal nie.  Loop deur winkels en kyk wat die pryse van voedsel is, van brandstof word nie eers gepraat nie.

BELASTINGBETALERS

As die volle verhaal insink van betaalde plase met belastinginkomstes, is hierdie 5000 plase die besitting van die belastingbetaler en nie die regering nie, die regering het nie self daarvoor betaal nie.

Wie het eienaar geword van die 5000 plase?

Moenie vir een oomblik dink die ANC of die ryk elite het hulle privaat fondse aangewend nie.

Hoekom word daar nie bohaai opgeskop oor die biljoene rande plus rentes hierby betrokke nie.  Die fokus word egter verplaas na die “vals onreg van apartheid”, terwyl die regering belastingbetalers se bydraes gebruik om “titelaktes” op hul eie naam te plaas of te nasionaliseer.

Hoekom word daar nie op die plase deur swartes of  opkomende swart boere geboer nie?
Of is hierdie 5000 plase aangekoop uitsluitlik vir mineraal ontginning.    Die regering en hul politieke partye is myns insiens lankal besig met nasionalisering van eiendomme.

Dan spreek die president van AgriSA homself uit dat daar meer swart boere moet wees en nog meer plase en grond bekom moet word.    Hoekom klop die regering se boeke nie hier nie en wie word met inligting geintimideer oor grond audits?

 

.

DUISENDE HEKTAAR GROND BESKADIG – WIE IS DIE EIENAAR?

Ou vergete en geslote myne aan ‘n ou geroeste klok

Dis ook nie al nie.  Die regering is in beheer van mineraal regte en reik mineraal permitte uit.  Hoekom is daar oor die 8000 myne wat gesluit het, omdat daar nie meer ontgin word nie en soveel besoedeling agtergelaat het.  Waarom is hierdie myne nie op standaard gerehabiliteer nie?

Daar kon nog baie meer grond beskikbaar gemaak gewees het as hierdie myne gerehabiliteer is, en weer vir landbou doeleindes aangewend kon gewees het.

Hoeveel van ons kosbare water is intussen opgemors op myne wat niks beteken en hoeveel van hierdie meer as 8000 myne, wat etlike hektaar grond groot is maar nou ook nie geskik is vir landbou doeleindes nie.    Dan spog AgriSA saam die regering ANC dat nog meer plase onteien moet word – is daar iets wat van ons normale lede van publiek weerhou word wat nie weet dat regering op feitlik alle plase ook toetse doen vir grondanalises en mineraal regte?  Impakstudies verduidelik alles waar daar minerale reeds ontdek is.

Die lyste van plase  wat onlangs bekendgemaak is, het heelwat plase op waar daar reeds gemyn word.   Ellelange hofsake ook op van hierdie plase.   Dis verder kommerwekkend dat vooraanstaandes soveel insette het in hierdie eksplorasies van steenkool, goud, diamante en veel ander belangrike diamante.  Dat sommiges se eiendomme dan ook besonders nabygeleë is.

Dis ook kommerwekkend dat daar grond aan Chinese en Chinese ontwikkelaars uitgedeel word.   Hoekom is hierdie grondgebiede nie eerder aan die swart opkomende boere geskenk as die ANC en AgriSA so bekommerd is oor die opkomende swart boer.

.

Meer diskriminasie na 25 jaar

Ons land het mos nie net swart boere nodig vir oorlewing nie.  Beide die regering en AgriSA is rassiste en diskrimineer teenoor alle ander bevolkingsgroepe in Suid-Afrika.  Daar word al vir 25 jaar teen blankes gediskrimineer waar ons blankes geen deelname het nie.

Wat het die opkomende swart boer in 25 jaar vir hom/haarself vermag sonder die bystand van ‘n mentor of regeringborgskappe wat blankes selde of ooit ontvang het.  Waar is die ander bevolkingsgroepe se opkomende boere?

Om te boer is ‘n besigheid nes enige ander besigheid 

Kennis is mag en kennis kan niemand van iemand wegneem nie.

 

.

SEE VAN GESIGTE – ENIGE BEKENDES?

August 2018

Government officials, members of AgriSA and the Landbouweekblad at the land reform summit at Zwartkloof Game Reserve in Bela Bela, Limpopo on August 23 2018. 

Government officials, members of AgriSA and the Landbouweekblad at the land reform summit at Zwartkloof Game Reserve in Bela Bela, Limpopo on August 23 2018.

The Inter-Ministerial Committee will be advised by the Panel of Experts to be appointed by the President to advise on the how best the processes of land expropriation should be managed.  Again, it will focus on the same as the last 25 years.

Land without compensation is not in the Constitution of South Africa but also it is also implemented worldwide,  on the international organisations it is against human rights to take land without compensation.

That is why the ANC government, with the radical EFF and other parties want to change Article 25 of the Constitution – to do it their own (communist) way.  Why, if the government signed international agreements, they change their own constitution to suit themselves the most, especially with Black Empowerment.  This is nothing less than racism and discrimination against the White minority people in South Africa.

There is  one other country that also discriminate against minorities and that is Malaysia.

The current debate that is dominating our national discourse is about land expropriation without compensation. There is no issue that has caused so much strong sentiments on both divides than the question of land. The ANC resolved at its 54th National Conference in Nasrec that expropriation of land without compensation must be effected. In this regard, the National Assembly passed a motion to this effect and put into motion the process of public consultations to solicit the views of South Africans on this matter.

.

MALAYSIANS AND THEIR RACISM AND DISCRIMINATION LEGISLATIONS

pexels-photo-326716-940x580

MALAYSIA’S government is utilising racism as a tool to “divide and rule” the country, according to a damning new report from a local human rights organisation.   Pusat KOMAS released the Malaysia Racial Discrimination Report on Wednesday, tracking what it said were increased instances of racism recorded in the media during 2017 in the multicultural, Muslim-majority Southeast Asian nation.   Malaysia has long dealt with racial and religious tensions between its Malay majority and sizeable ethnic Chinese and Indian communities. The ruling United Malays National Organisation (UMNO) has for decades provided economic advantages to Muslim Malays to the exclusion of minorities.  While 179 countries have ratified the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), Malaysia is not one of them.  “Malaysian political and public leaders should step up their efforts to demonstrate an unequivocal political will and commitment in overcoming racism,” said Rita Izsák-Ndiaye, a former UN Special Rapporteur on minority rights issues.

Read more:
Rules and Laws Malaysia

 ~

Indian and mixed-race tenants reveal their flat-hunting woes in multicultural Malaysia, which has no law against racial discrimination and no plans to enact one, allowing property owners to run ads saying ‘Chinese only’ or ‘No African’.    In Malaysia, people of African and Indian descent suffer most when it comes to racism in the property market. In June 2016, residents at a condominium complex in Cheras, a municipality outside Kuala Lumpur, made headlines when they put up a banner encouraging landlords to “say no to African people”. The bright red banner also bore the image of a dark-skinned man with a large yellow X across his face.

Read more:
Rassisme in Malaysia

5 gedagtes oor “Onteiening (nasionalisering)”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s