Monumente : Geskiedenis simbole ZAR

Enige volk het ‘n geskiedenis en daar is maar soms beelde wat die uiterlike simboliseer.   Om te mag onthou, is deel van enige volk se geskiedenis.

 


ONAFHANKLIKHEID VAN DIE ZAR (OU TRANSVAALSE BOERE REPUBLIEK)
17 Januarie 1852 ZAR

Monumente en gedenkwaardighede is beskikbaar … http://www.boereafrikana.com/Monumente.htm

 

MONUMENTE
(gedenktekens)

MUSEUMS
(geboue)

STANDBEELDE
(persone)

Transvaal

Pretoria – Voortrekkermonument

Pretoria – Manie Maritz

Vereniging – Vredesmonument

Pretoria – H. P. N. Pretorius (Weermaghoofkwartier)

Verwoerdburg – Hans van Rensburg

Daleside (Alberton/Vereniging)- Japie Greyling

Heidelberg – A G Visser

Heidelberg – Die Transvaalse Driemanskap

Johannesburg – Ierse Monument

Johannesburg – Jan F. E. Celliers

Johannesburg – Johannes van der Walt

Krugersdorp – Paardekraal

Gatsrand (Potchefstroom)- Danie Theron

Koster – Republiekmonument

Nooitgedacht – Jopie Fourie

Sabie – Long Tom Gedenkteken

Belfast – Berg-en-Dalmonument

Volksrust – Majuba

Pretoria – Willem Prinsloo

Pretoria – Klapperkopfort / Fort Schanskop

Pretoria – Paul Kruger huis

Pretoria – Anton van Wouw huis

Pretoria – Jan Smuts huis

Pretoria – Pierneef huis

Pretoria – Die Staatsmodelchool

Pretoria – Melrose House

Potchefstroom – Gereformeerde Kerk

Potchefstroom – Hederduits Hervormde Kerk

Rustenburg – Boekenhoutfontein

Pretoria – Ou Raadsaal (suidekant van Kerkplein)

Pretoria – Engelenberghuis (Arcadia)

Pretoria – Willem Prinsloo-landboumuseum

Pretoria – Pioniershuise (Silverton)

Lydenburg – Historiese Lydenburg

 

Pretoria – Paul Kruger

Pretoria – Andries Pretorius (voor Stadsaal)

Pretoria – Louis Botha (Uniegeboue)

Pretoria – M.W. Pretorius (voor Stadsaal)

Pretoria – J. G. Strijdom

Pretoria – T. F. Burgers (Burgerspark)

Pretoria – Piet Joubert (Fort Schanskop)

Pretoria – N. P. van Wyk Louw(Engelenberghuis)

Potgietersrus – Piet Potgieter

Potchefstroom – Die Totiusbeeld en -suilegroep

Makwassie – C. F. Beyers

Lichtenburg – J. H. de la Rey

Zeerust – Andries Potgieter

Rustenburg – Versoeningsgroep

Rustenburg – Paul Kruger

Krugershek – Paul Kruger

Oranje Vrystaat

Bloemfontein – J. D. Kestell (vader Kestell)

Bloemfontein – Die Nasionale Vrouemonument

Bloemfontein – Beeldegroep by die Vrouemonument

Bloemfontein – Die beeldetuin van die NALN

Heilbron – Vegkop

Koppies – Emily Hobhouse

Ladybrand – Antjie Scheepers

Philippolis – Tobie Muller

Reddersburg – Genl C. R. De Wet

Welkom – Taalmonument

Wepener – Louw Wepener

Winburg – Die Voortrekkermonument

Bloemfontein – Raadsaal

Bloemfontein – Die Ou Presidensie

Bloemfontein – Onze Rust

Bloemfontein – Nasionale Afrikkanse Letterkundige Museum en Navorsingssentrum

Bloemfontein – J. H. Brand

Bloemfontein – M. T. Steyn

Bloemfontein – C. R. de Wet

Bloemfontein – J. B. M. Hertzog

Bloemfontein – H. F. Verwoerd

Kroonstad – Sarel Cellier (voor stadsaal)

Natal

Babanango – Piet Retief se graf

Chieveley – Bloukrans

Dundee – Bloedrivier

Durban – C. R. Swart

Ladysmith – Burgergedenkteken op die Platrand

Ladysmith – Spioenkop

Vryheid – Die Niewe Republiek-bakens

Retiefklip

 

Melmoth – Die Kerk by Dingaanstad

Pietermaritzburg – Die Geloftekerk

Pietermaritzburg – Piet Retief

Pietermaritzburg – Gert Maritz

Harrismith – Kaalvoetvrou

Kaapprovinsie

Alexandria – Karel Landman

Burgersdorp – Eerste Afrikaanse Taalmonument

Darling – Hildebrandmonument

Franschhoek – Die Franse Hugenote

Graaff Reinet – Gideon Scheepers

Grahamstad – Bybelmonument

Kimberley – Magersfontein

Oos Londen – Genootskap van Regte Afrikaners

Paarl – Taalmonument

Port Elizabeth – Retiefmonument

Kaapstad – Die Kasteel

Kaapstad – Groot Constantia

Kaapstad – De Posthuys

Kaapstad – Koopmans-De Wet Huis

Kaapstad – Groote Kerk

Stellenbosch – Die Koetsiershuis

Stellenbosch – Die Kweekskool

Paarl – Strooidakkerk

Paarl – Taalbakens

Swellendam – Die Drosdy

Oudtshoorn – Arbeidsgenot (C. J. Langehoven)

Graaff Reinet – Andries Pretorius

Kaapstad – Jan van Riebeeck

Kaapstad – Maria Van Riebeeck

Kaapstad – J. H. Hofmeyr (Onze Jan)

Kaapstad – J. C. Smuts

Stellenbosch – Ds. J. H. Neethling

Stellenbosch – Jan Marais

Stellenbosch – D. F. Malan

Ander

Maputo – Die Louis Tregardt-gedenktuin

Kruger huis Nederland

South African house London

Deville Wood monument

Rustenburg – Voortrekkervrou
Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s