Die Boer – the farmer

Mense praat en bemoedig maklik want hul kos kaste word vinnig en maklik vol gestop vanuit die onderskeie winkels.   Die waarheid is dit: wanneer almal heerlik slaap vannag, lê die boer en worstel met God. Bely alle sondes denkbaar tot in die verre voorgeslagte. Smeek om redding en hulp. Maak beloftes. Smeek weer. Raak eindelik… Continue reading Die Boer – the farmer