Regstellende aksie (Kommando)

Voor 1994 was daar heelwat meer veiligheidsmeganismes in plek om boere op plase en platteland te beveilig – na 1994 het dit alles verander.   KOMMANDO’S.    Volgens Hansards is dit eenvoudig verwyder weens verskeie redes, soos dat swart bemagtigingswetgewing en regstellende aksie (employment equity) moes intree (weermag).  Dis die realiteit en weer eens word ‘n beroep op ons volkslede gedoen:   Beveilig julleself – niemand gaan dit vir ons of jou doen nie.  Die polisie gaan ons nie oppas nie – lig geliefdes en vriende in, dis die realiteite.
Moorde fotos en stats

Volgens rekord, word ouer mense as teiken gemerk.    Juis omdat hulle min weerstand kan bied en dan erg verniel, gemartel en onmenslik aangerand word wat lewensdrade bespoedig of verkort.   Die ander sy is, sodra ouer mense uit die weggeruim is, word dit soveel makliker om die grond te verkry.  Dit moenie uit die oog verloor word dat daar ook heelwat minerale in die grond is en wat die grootste aantrekkingskrag is.  Hooffoto hoe ouer persone gemartel en aangerand is.  Heelwat van ons volkslede  is en was nie so gelukkig nie , terwyl ander reuse mediese onkostes het en ook deur traumas deurgaan.  So kry die regering nog verdere 15% op VAT op al hierdie aanvalle en moorde, waar daar versekering en mediese onkostes betrokke is.

Aanvalle op blanke plaasboere is nie normale misdaad nie, dit gaan gepaard met geweldadige aanrandings en martelings.   Gevallestudies sal apart gedoen word.  Attacks on farm killings are not normal crime because the terrorists are using violent tortures – even in cities it is the same attacks against whites.

*

In terme van die Grondwet is die regering veronderstel om die nodige beveiligings in plek te kry, maar daar bestaan nie veel nie.

Ekstra inkomste vanuit misdaadoogpunt

Die regering is ontsettend traag om misdadigers vas te vat en min terroriste wat moorde pleeg,  word gevang of gevonnis.  Daarom kos dit ons as burgers heelwat meer om ons eie sisteme in plek te kry.  Veiligheid, alarm sisteme,  kamera’s,  diefwerings, ekstra honde vir beskerming en selfs veiligheidswagte word soms geplaas.  Sommige volkslede het eenvoudig nie die geld om hulself te bewapen of verder te beveilig nie.  Die regering weet dit want hulle hou rekord van al diegene wat aansoek doen vir vuurwapens.  Die polisie inspekteer ook die toepaslike kluise aanhuis of waar ookal, dit wil sê hul weet presies watter toerusting staan in huise, plase en besighede.

Suid-Afrika het een van die grootste privaat beveiligingsisteme in die wêreld.  Die regering baat nog meer daaruit as ons burgers, want geen beveiligingsnetwerke is 100% veilig nie.  Sodra misdaad plaasvind verkry hul ekstra inkomste uit die sekuriteit, herstelwerk, mediese uitgawes van slagoffers en selfs die moorde.   Gesamentlik is al hierdie ‘n betalende inkomste vir die regering.  Hoekom sal iemand so iets afskaf as hulle baat daarby?

Indien ‘n boer en sy gesin, of in dorpe/stede,  fisies aangerand en gemartel word, is dit privaat mediese fondse wat alles dek.  Outomaties vind daar ook meer sekuriteit plaas, wat ‘n nog groter las op die boer en besigheid plaas.  Die geweld as daar van “boer” gepraat word, geld vir al ons blanke volkere – dit stook bykans die hele land se swartes aan die brand teenoor blankes.  Durf ‘n blanke iets kwytraak is dit die blanke wat die rassis is en nie die swarte nie.   Let maar op op sosiale media se kommentare.

Ander volke het ook uitgawes, moorde en aanvalle wat nie betwis word nie.  Dieselfde uitgawes wat ons het, moet hulle ook uitgee.  Heelwat aanvalle en beserings eindig op in staatshospitale.   Maar of daar soveel martelings plaasvind word bevraagteken.

Aanvalle, moorde en uitgawes kring ook wyer uit na buurt en plaaswagte.   Ekstra brandstof en manne ure word spandeer waarop die regering ook ‘n inkomsteheffings kry.   Meeste plaas of buurtwagtes word uit die burgers se sakke en bankrekenings gedoen, maar as daar brandstof benodig word as daar aanvallers of inbrake is , is dit die regering wat elke keer inkomste hieruit verdien.

Eskom speel hier natuurlik saam die krimineel op hul voorstoep want soveel meer geleenthede vir moorddadige aanvalle vind in donkerte plaas en nie waar dit lig is nie.  Soos ons tans ervaar is dit Desembermaand, vakansietye is op hande en natuurlik hou die kriminele nie vakansie nie, inteendeel hulle is te bly oor die donkerte wat Eskom vir hul gratis gee en ons, die wettige burgers, moet die gevolge dra.

.

Regering verdien 15% VAT inkomste met misdaad verwante optredes.   

Regering verdien inkomste uit toerusting wat ingesit word in huise en besighede asook wanneer daar vervangings plaasvind (versekeringsdoeleindes).  Soms word daar heelwat ingebreek en beskadig by een plek.

Regering verdien versekering inkomste met SASRIA – SASRIA behoort aan die regering.

Kapings van voertuie is groot bedrae geld betrokke en 15% VAT.

>>>

AGTERGROND VOOR 1994

Kommando sisteme kom al ‘n lang pad en is nie vir 30-40 jaar met ons nie.  Daar sal later in diepte oorgedra word.

.

AFTER 1994

Annual report 2003-2004 Lekota Commando system

The political stability in South Africa and the increasing capacity of the South African Police Service (SAPS) have made the phasing out of the Army Territorial Reserves (Commandos) possible.

The Reserve Force Office played a prominent role in the planning of the phasing out of the Army Territorial Reserve (Commandos) and, besides being a member of the SANDF
Exit/SAPS Entry Steering Committee, also participates in the Rural Safety, Human
Resources, and Communication workgroups appointed by that Committee. Significant
progress has been made during the FY2003/04, and all the workgroups were to
present their implementation plans to the Steering Committee in May 2004.

Force Structure Development. Chief Director Army Force Structure initiated an investigation into the SA Army Force design and armaments in order to ensure compliance of the Force Employment Strategy and Medium-term Guidelines of Chief Joint Operations. Progress was also made regarding the phasing out of the Commandos over the period FY2004/05 to FY2008/09.

.

HANSARD : PARLIAMENT

7 February 2005 discussions in parliament

Chairperson : Dr G Koornhof (ANC)

With inputs from Minister Lekota and SAPS, Brigadier-General Haremse briefed the Committee on the withdrawal of SA National Defence Force (SADF) commandos in support of the SA Police Services (SAPS). Minister Lekota stressed the importance of this withdrawal to the process of democratisation. It was imperative that the process left no vacuums throughout its seven phases (due to end in 2009). Delays were expected. The major challenge was setting up a system that would absorb members of the commandos who relied on remuneration for their services. SAPS intended creating a reformed Category D reservist group to meet this challenge, but there were still issues to work out.

Dr M Ledwaba, Brigadier General A De Wit and Colonel D Monethi briefed the Committee on employment equity in the Department. The major challenge, from which a number of other challenges derived, was to create a suitable exit mechanism that would allow members of retirement age to leave the force with appropriate benefits. The delay in this process in the Military bargaining chamber meant it was difficult to promote black staff to middle management positions where that racial group was under represented.

.

Brigadier-General Haremse described the aim of the process as ‘functional purification’. This would be affected in seven phases, ending in 2009. SANDF/SAPS were executing phase 2, which involved withdrawal from the Namibian and Botswana borderlines and from Rooibokskraal and Swartwater operational bases. Seventeen territorial reserve units would be closed down, of which one unit in each province would serve as a pilot project. The figures for yearly withdrawal of units had been worked out so that there would be no vacuum in any area. Brigadier-General Harmese stressed that the withdrawals might be delayed in certain areas where the SAPS were not ready to take over. A joint SAPS/SANDF implementation team was currently touring provinces to ensure that plan implementation would not result in power vacuums.

There was a detailed Human Resources plan to ensure that commando members were accommodated. They would be allowed opportunities to join the army conventional reserve, the police, and the police reservists. There were still some grey areas regarding the accommodation of commando members and the SANDF was concerned about the future of 16 000 rural black staffmembers of the territorial reserves who relied on their reservist income. The SANDF had lowered its requirements to accommodate this group. As such, the SAPS had considered the creation of a category D reservist group to accommodate these people. SAPS reservist categories were currently voluntary without remuneration and it was deemed unlikely that territorial reservists would be attracted by this option. SAPS had revised their regulations accordingly and the revisions were awaiting approval. It was likely that a budget would be created for Category D reservists.

Captain Smit (SAPS) added that the new system would effect a clean break from the old. There would be four main focus areas: 1) sector policing, 2) rapid response by area crime combating units, 3) increased full police personnel (130 000 by 2007), and 4) recruitment and utilisation of reservists in all these sectors

The SANDF would continue to offer air and maritime support to SAPS.

.

Berig van 20 February 2003 : Lekota.   Die Kommando sisteem is nog nooit vervang na 2003.  Mnr Thabo Mbeki was destyds President van die land

Lekota verklaar die afskaffing van Kommando sisteem

The primary contractor in South Africa’s acquisition of four new corvette warships for the navy will be held responsible for ensuring the vessels are up to standard, Defence Minister Mosiuoa Lekota said on Thursday.

Lekota said it had also been determined that the defence force should increasingly “withdraw from policing civilians”, as this was not the task of soldiers and they had not been trained for it.

“We would like to see a reduction of its activity in this regard”, so that the SANDF could concentrate on its core task of defence. However, the SANDF would still occasionally perform functions in support of law enforcement agencies if needed.

Turning to the plan to phase out the commando system, Lekota said the commandos were effectively “civilians in uniform”.

They could not be equated with the old Boer War commandos, who were soldiers in their own right. There were many allegations of commandos being involved in incidents where black people had been “brutalised”.

The commando system was also largely based within the white community, and South Africa’s constitutional order required that it be phased out and replaced with a constitutionally accountable structure, with the emphasis on the protection of all communities, Lekota said.

.
April 2003 – Daar kon geen sake vind van enige beweerde wangedrag van die kommando sisteem nie.  Moontlik was daar, maar die feit bly staan dit was slegs bewerings op die stadium.   Die betrokke HRW skakel in een van die artikels maak glad nie eers oop nie en is blank.  Hoekom was die beweringe dan nooit ondersoek deur die ministers en president nie?  Daar is ander skakels wat ook nie werk nie.

Lees die artikel : April 2003 – gedeeltes is hier geplaas

Thabo Mbeki stel die Kommando sisteem af

The announcement in February by President Thabo Mbeki that commando units were to be disbanded has elicited sharply divergent views. White farmers say commandos are an integral part of rural security, while black officials and policemen claim that they have persisted in perpetrating rights abuses.

Responding to calls for the commando units to be retained, Minister of Defence Mosioua Lekota was quoted as saying:

“A structure like that, which is not under proper training, proper regulation, and doesn’t even have arresting powers—they are just citizens armed with weapons—that [think] they can do anything they choose to do, cannot be allowed in a constitutional order.”

As recently as 2001, Human Rights Watch (HRW) called on the South African government to investigate the commandos, following allegations of violent criminal conduct towards black people in the rural Mpumalanga Province. [See: http://www.hrw.org/press/2001/08/safrica0822.htm%5D

HRW published recommendations that “commando units should not be deployed for policing purposes. Civilians who wish to be involved in policing on a part-time basis should be police reservists, and should receive training in policing skills and instruction on the laws of South Africa and respect for human rights.”

Organised agriculture, however, does not share the view that commandos are a threat to South Africa’s constitutional order and human rights. “We need commandos, and we see them as one of the backbones of the rural protection plan, without a doubt,” said Agri-SA Chairman Kiewiet Ferreira, a farmer in the central Free State Province town of Harrismith.

In October last year, Irin reported that incidents of violent crime on farms, the so-called “farm attacks”, had increased. But the police differ with Agri-SA over the reasons behind such crimes. The motive was more often than not theft, and not the political goal of chasing white farmers off the land as Agri-SA members feared, the police said. [See: http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=30499%5D

Police statistics have indicated an increase in the number and violence of farm attacks between 1997 and 2000. In 1997, the total number of incidents was 433. By 1998 the number had increased to 769. It jumped to 813 in 1999 and to 906 in 2000.

In what has become a highly politicised issue, police crime figures for 2001 have not been cleared for release. However, Agri-SA has put the number of incidents at about 1 000.

In 1997, there were 88 murders connected to farms attacks. By 1998 the figure had jumped to 142 and was at 144 in 1999. It stabilised at 144 murders in 2000. The figures for 2001 were said to show a small increase over the 2000 statistics.

Ferreira pointed out that in 1998, former President Nelson Mandela included the commandos in a rural security plan, and “encouraged farmers, especially white farmers, to join the commandos and help in rural protection”.

.

DEFENCE PORTFOLIO COMMITTEE
8 February 2005
WITHDRAWAL OF SANDF COMMANDOS IN SUPPORT OF SAPS, SANDF EMPLOYMENT EQUITY; SWARTKLIP PRODUCTS COMMITTEE REPORT

*****

COMMANDOS  (“BOER KOMMANDO’S)
Boer kommando’s gaan baie ver terug, en daar sal meer lig hierop gewerp word – geskiedenis is altyd interessant.

APRIL 1944
kommando
https://www.jstor.org/stable/487007?seq=1&fbclid=IwAR0AM7LGO2HGim4-oyArPHOxe1QCD-X6W7Iw4mA43hqaXKYVI2Pc1UdUzu4#page_scan_tab_contents

*

Daar is oplossings vir ons as volk – selfbeskikking / onafhanklike gebiede – hoe gouer ons daaraan werk om dit enduit te bring, hoe gouer gaan daar minder geld wees wat die regering spandeer op hul korrupsiefondse om hul eie sakke ryker te maak – hetsy dit nou is vir nuwe wêreldorde of vir wie ookal.

Terloops – die sisteme van NWO werk al vir eeue om die wêreld te regeer en hul sukkel ietwat daarmee – dis nie vir 10 of 30 jaar aan die gang nie.  Van Rhodes se dae af.

Oor misdaad – beskou dit alles as misdaad en menseregteskendings.

Hoe meer ons daarteen opstaan, hoe beter vir ons.  Ons is almal simpatiek as daar een van ons gemartel of vermoor word, maar êrens moet ons begin om onsself meer te verset hierteen.  Dit help nie om in sak en as te sit en onsself herhaaldelik as die martelaar voor te stel nie.  Waar gaan dit ons bring om in die hoekie te gaan staan en huil.  Ons moet wegkom uit die kommunistiese bende regering en dit sluit ook die liberale blanke vriendskappe in – dis nie altyd maklik nie.  Oortuig hulle van die waarheid.   Hulle het verkies om teen die volk te draai – inteendeel is hulle nie regtig deel van enige volk as hulle “reënboognasie” is nie.   Sien hulle as die vyand want hulle dans en eet saam die vyand.  Hulle is op dieselfde bladsy met kommuniste as hul die kommuniste se grondwet steun.  Hulle is saam Soros en sy bendes.

6 gedagtes oor “Regstellende aksie (Kommando)”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s