De Klerk and cabinet: 2 Februarie 1990

Algehele mag en beheer was eenvoudig oorhandig vir die rewolusie om alles, veral infrastrukture, munisipaal sowel provinsiaal (hospitale) asook besighede te verwoes.    Hoe kon daar 'n grondwet beding gewees het wat alle blankes se menseregte vernietig en geskend het. .   Die grondwet was in belang van Kodesagangers, Dakargangers en hulself beding.  Dit wat De… Continue reading De Klerk and cabinet: 2 Februarie 1990

Future of Multi-culturalism in South Africa – Dr Mathews Phosa

Die toespraak van Mathews Phosa was ook op die FW de Klerk stigting geplaas nes wat Buys en ander die geleenthede gebied word om oor hul multi-kultuur gewoontes en voorkeure te praat, weg waar volksvryheid nie voorgestaan word nie.   Deel van liberalisme en kommunisme.    Dis duidelik leiers wat multi-kulturalisme voorstaan en ook bevorder. *… Continue reading Future of Multi-culturalism in South Africa – Dr Mathews Phosa