Menseregteskending – Violation of Human RightsWaar die Verenigde Nasies is met die toesien dat menseregte nie geskend word nie, sal net hulle alleen weet – dit bestaan eenvoudig nie.   Menseregte is ‘n klugspel. niks minder nie.   Wanneer iemand hoog op tenagekom word, is die vet in die vuur.    Mense word vir hul geloof vervolg wat diskriminasie en rassisties is.    In Suid-Afrika word blankes vervolg weens die kleur van hul vel met oor die 110 swart bemagtiging wetgewings sowel as die grondwet wat kwansuis demokraties is.   Tog laat selfs ander lande dit toe wat handel dryf met Suid-Afrika en ooreenkomste sluit.

Image result for Russia persecutions of christians since 2011*

Die Grondwet van Rusland maak voorsiening vir vryheid van godsdiens, en die regering van Rusland het in die algemeen hierdie reg in die praktyk gerespekteer. Dit blyk egter dat die owerhede in sommige gevalle beperkings op sekere groepe ingestel het, meestal deur die registrasieproses. Rusland se hoofgodsdiens is Ortodokse Christendom; ander godsdienste, soos Katolisisme, Protestantisme, Islam, Judaïsme, Boeddhisme en selfs Sjamanisme word egter ook bely. Die tweede Russiese godsdiens volgens die persentasie van die bevolking is Islam, gevolg deur Rooms-Katolisisme en Judaïsme. Christenskap in Rusland is die godsdiens wat die meeste belydenis in die land is. Die grootste tradisie is die Russies-Ortodokse Kerk. Volgens amptelike bronne is daar 170 eparchieë van die Russies-Ortodokse Kerk, waarvan 145 in metropolitane gegroepeer is.

Bronne

https://talkabout.iclrs.org/2021/05/03/forb_in_russia/

https://www.britannica.com/place/Russia/Religion

https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Russia#:~:text=Christianity%20in%20Russia%20is%20the,which%20are%20grouped%20in%20metropolitanates.


*


Die ‘Moscow Times’ het in Januarie 2019 berig dat Rusland aangewys is in die lys van 50 lande waarin Christene vervolg word.   Rusland is vir die eerste keer in sewe jaar onder die wêreld se 50 lande waar Christene die meeste vervolging in die gesig staar. Geopende Deure, ‘n groep wat die vervolging van Christene regoor die wêreld dophou, sê 245 miljoen Christene word vanjaar mishandel – 30 miljoen meer as verlede jaar.    Indien die berig waar is, is daar heelwat te bespreek, nie net Rusland nie, maar al hierdie ander lande waar vervolg word. 

Die ou Sowet-unie

Dertig jaar gelede, aan die einde van die Sowjet-era, sou dit ondenkbaar gewees het – ’n vloek – vir die publiek om teen die bou van ’n kerk te protesteer. Na alles, in lewende geheue is duisende plekke van aanbidding deur die Sowjet-owerhede afgestoot, en priesters is in die tronk gegooi of tereggestel.

Dit was net die jongste teken dat tye skielik in Rusland verander het wanneer dit kom by sake van kerk en samelewing. ’n Onlangse meningspeiling het aangeteken dat 79 persent van die Russe aan hulself dink as Ortodokse Christene. Maar die kerk beveel nie gehoorsaamheid nie. Die Jekaterinburg-betogings was baie kwaaier, die menings van die betogers baie meer passievol gehuldig as die ander groot onlangse sosiale protes in Rusland se streke teen ‘n beplande stortingsterrein in die noordelike stad Archangelsk.

Dus het die gewese Sowjet-intelligensia lede, wat teen die Kommunistiese heerskappy geveg het, gemeenskaplike rede gevind met tradisionele godsdienstige gelowiges in die eis van godsdiensvryheid saam met vryheid van spraak en vryheid van vergadering. Dit was heeltemal normaal om beide liberaal en godsdienstig te wees. Om ‘n nuwe kerk te open, as dit moontlik was, was om nog ‘n spyker in die kis van die Sowjet-mag te slaan.

*

Menseregteskendings kom oral op die meeste kontinente voor.   Beslis nie net in Rusland of Sowjet unie nie.   Binne Afrika is dit dieselfde patroon op ‘n daaglikse basis. Soos genoem, is Rusland 41ste geplaas uit 50 lande met die hoogste vlakke van vervolging wat Christene ondervind, volgens die groep se 2019 Wêreldwaarnemingslys wat gepubliseer is. China is 27ste op die lys, Nigerië 12de.

“Hoewel radikale Islam grootliks te blameer is vir Rusland se swak posisie in hoe Christene binne sy grense behandel word, word die Russiese wetgewing onregverdig op nie-Russies-Ortodokse Christene toegepas aangesien nuwe wette en beperkings voortdurend ingestel word,” het dit gesê. Die laaste keer dat Rusland op die lys beland het, was in 2011, volgens Geopende Deure.

Russiese Christene staar die meeste druk in die privaatlewe voor – met bekeerlinge uit Islam wat dikwels gekonfronteer word met diskriminasie van familielede – en die kerklewe. Terwyl kerke van die Russies-Ortodokse denominasie deur die staat geborg word, het Geopende Deure gesê ongeregistreerde evangeliese kerke “kan hindernisse in die gesig staar in die vorm van toesig en ondervraging.”

Jehovah se Getuies het landwye klopjagte en inhegtenisnemings in die gesig gestaar nadat die Russiese Hooggeregshof die organisasie in 2017 ekstremisties verklaar het. ‘n Pakket anti-terreurwette wat in Julie 2016 ingestel is, het ook die sendingwerk van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae, bekend as die Mormone, byna onmoontlik in Rusland.

Geopende Deure het gesê dat Rusland se toenemend gespanne bande met die Weste “veral daardie Christene sal raak wat aan denominasies behoort wat as Westers beskou word.” Geopende Deure het gesê Christene staar die meeste vervolging in Noord-Korea, Afghanistan en Somalië in die gesig, gevolg deur Libië, Pakistan, Soedan en Eritrea.*

Moscow times reported in January 2019 that Russia was named in List of 50 Countries in Which Christians Face Persecution.    Russia has been ranked among the world’s 50 countries in which Christians face the most prosecution for the first time in seven years.   Open Doors, a group that tracks the persecution of Christians around the world, said 245 million Christians face mistreatment this year — 30 million more than last year.


*

The Constitution of Russia provides for freedom of religion, and the Government of Russia generally respected this right in practice. However, it seems that in some cases the authorities imposed restrictions on certain groups, most often through the registration process.  Russia’s main religion is Orthodox Christianity; however, other religions, such as Catholicism, Protestantism, Islam, Judaism, Buddhism, and even Shamanism are professed as well. The second Russian religion by the percentage of the population is Islam, followed by Roman Catholicism and Judaism.  Christianity in Russia is the most widely professed religion in the country. The largest tradition is the Russian Orthodox Church. According to official sources, there are 170 eparchies of the Russian Orthodox Church, 145 of which are grouped in metropolitanates.

*

Russia was placed 41st out of 50 countries with the highest levels of persecutions faced by Christians, according to the group’s 2019 World Watch List published.   China is 27th on the list, Nigeria 12th.

“Though radical Islam is largely to blame for Russia’s poor standing in how Christians are treated within its borders, the Russian legislation is unfairly applied to non-Russian Orthodox Christians as new laws and restrictions are constantly being imposed,” it said.   The last time Russia landed on the list was in 2011, according to Open Doors.

Russian Christians face the most pressure in private life – with converts from Islam often facing discrimination from family members – and church life.  While churches of the Russian Orthodox denomination are sponsored by the state, Open Doors said unregistered evangelical churches “may face obstructions in the form of surveillance and interrogation.”    Jehovah’s Witnesses faced nationwide raids and arrests after the Russian Supreme Court declared the organization extremist in 2017. A package of anti-terrorist laws introduced in July 2016 have also made the missionary work of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, known as the Mormons, next to impossible in Russia.

Open Doors said Russia’s increasingly strained ties with the West “will particularly affect those Christians who belong to denominations regarded as Western.”   Open Doors said Christians face the most prosecution in North Korea, Afghanistan and Somalia, followed by Libya, Pakistan, Sudan and Eritrea.

LIST OF WORLD WATCH CHRISTIAN
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/

>>

https://www.themoscowtimes.com/2019/01/17/russia-named-list-50-countries-in-which-christians-face-persecution-a64171

 

*

June 2019 – An extraordinary protest unfolded in Russia’s fourth-largest city, Yekaterinburg, in recent weeks. Large crowds of locals gathered to demonstrate against plans to construct a big new church in a park in the center of the city. And despite facing intimidation, arrests, and the disapproval of both regional and federal politicians, not to mention the huge authority of the Russian Orthodox Church, the protesters prevailed.

The local governor, Yevgeny Kuyvashev, agreed in late May for the construction site to be moved after an opinion poll showed that 74 percent of city residents were opposed to the plans. President Vladimir Putin had said he would approve the verdict of a referendum—though he evidently did not expect the resulting vote, which was heavily against the construction of the church.

It was just the latest sign that times have suddenly changed in Russia when it comes to matters of church and society. A recent opinion poll recorded that 79 percent of Russians think of themselves as Orthodox Christians. But the church does not command obedience. The Yekaterinburg protests were much angrier, the views of the protesters much more passionately held, than the other big recent social protest in Russia’s regions against a planned landfill site in the northern city of Arkhangelsk.

Thirty years ago, at the end of the Soviet era, it would have been unthinkable—an anathema—for the public to protest against the construction of a church. After all, in living memory thousands of places of worship had been bulldozed by the Soviet authorities, and priests has been thrown in jail or executed.

The mood of change of the perestroika epoch and the sense of a reckoning with the Communist Party were summed up in a line at the end of one of the defining movies of the time, Repentance, directed by the Georgian filmmaker Tengiz Abuladze and released in 1987, winning the Grand Prix of the Cannes Film Festival the same year. An old woman asks a stranger if she is taking the right road to the church. The stranger replies in the negative, and the old woman asks, “What good is a road if it doesn’t lead to a church?”

The line summed up the consensus that the road to a church was the same as the road to freedom and prosperity—that when Soviet citizens aspired for their country to have the consumer goods, books, films, and music enjoyed by Europe and the United States but forbidden, open churches were one more important category on that list. In those countries, churches were open and free to visit, unlike in the Soviet Union, where they were shuttered and ruined.

So the late Soviet intelligentsia, battling against Communist rule, found common cause with traditional religious believers in demanding freedom of religion alongside freedom of speech and freedom of assembly. It was perfectly normal to be both liberal and religious. To open a new church, if that was possible, was to hammer one more nail into the coffin of Soviet power.

The protest culture of the time was imbued with religious images. Cultural figures revered poets from Russia’s Silver Age such as Osip Mandelstam and Boris Pasternak who had been believers and wrote spiritual verse about the exaltation of going to church services. At the same time, the nature of churchgoing in Russia radically changed. Formerly almost exclusively the preserve of old people, most of them women, the churches now opened their doors in the 1990s to a new generation of young people, with a nonconformist outlook.

For many young people of that epoch, taking part in church services, fasting, and praying at home was an act of generational nonconformism, a protest against the official atheism of their parents.

Slowly, however, the new romance between church and protest went sour. Russia’s church authorities did not engage its new parishioners in serious conversation about the modern world. Instead, they talked to them with the same didactic tone as the old ladies, telling them about their formal requirements to light candles before the church icons in a certain way, how to dress, and how to observe all the Orthodox fasts properly. Sunday schools, icon workshops, and choirs were formed.

But there was no serious discussion, and the big topics remained unaddressed. There was no debate about the language and meaning of the liturgy, the relevance and mission of the church in the modern world, or greater participation of the laity in the services. The new Christians wanted the church to disavow the power and wealth of the state and remain the friend of the oppressed.

https://foreignpolicy.com/2019/06/12/russians-are-getting-sick-of-church-orthodox-putin/Russia – Christians : Rusland Christelike geloof

2 gedagtes oor “Menseregteskending – Violation of Human Rights”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s