Swart bemagtiging teenoor blankes (NAP)

Nasionale Aksie Plan - Duidelik kom die regering ook nie hul eie defnisies na oor diskriminasie en rassisme, of om dit te voorkom met hul wetgewing wat teen ons diskrimineer.  Swart bemagtiging (B-BBEE) is beslis rassisme en diskriminasie en dis verseker 'n skending van elke blanke se mensereg in Suid-Afrika.  Alle swart bemagtigingswetgewings is nog… Continue reading Swart bemagtiging teenoor blankes (NAP)

Nasionale Aksie Plan / National Action Plan

  Nasionale Aksie Plan teen Rassisme, Diskriminasie, Xenofobia en alle ander uitsprake National Action Plan to combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance - 2016 – 2021 25 Oct 2018 Deputy Minister John Jeffery to address workshop to table final Draft NAP Deputy Minister for Justice and Constitutional Development, John Jeffery will deliver the opening address… Continue reading Nasionale Aksie Plan / National Action Plan