Statistiek – Statistics – Crime/Misdaad

Sosiale netwerke maak dit makliker om inligting te deel,  lees en selfs hulp te verleen soos in armoede of beveiliging.   Vir sommige dalk ‘n koue kamer en skouer, maar hulpmiddel beslis en kan nuttig in eie guns gebruik word.   Sommige van ons eie mense staar wel koud, ongevoelig na inligting, ander ervaar simpatieke hartseertrane terwyl woedeuitbarsings letterlik is en ander sit ‘n glimlag op die gesig.  Stilswye en absorbering ‘n wyle met ander se leed, ander lees die volgende bladsy tot die volgende dag se aanvalle, moord, verkragting of kaping en word alle hartseer en woede weer eens oopgevlek.   Wie het ooit kon dink ons kan dit aanwend in ons guns soos Statistiek of dalk kulkuns daarvan.  Hier is ‘n paar tabelle van misdaad wat aan ons opgedis word – hoe waar is alles – word die werklikheid verkondig?

image.png

*

Social networks make it easier for some to share information, read and even provide assistance such as poverty or security cases.   For some, it may be a cold room and shoulder, but definitely helpful and can be used in own favors. Some of our own people is cold and insensitive to information, others experience sympathetic sadness and tears while anger outbursts are literal there and others put a smile on their face.

Silence and absorption a while with the suffering of others, others read the next page until the next day’s attacks, murder, rape or hijacking and all the grief and anger were once again exposed.    Who ever thought we could use it in our favor like Statistics or maybe warn people of dangers. Here are a few tables of crime that are being brought to our attention – how true is everything – is reality being proclaimed?

.


SECOND ARTICLE

3 October 2019 – On the back of recently-published crime statistics from the South African Police Service, Stats SA has published its annual Victims of Crime (VOC) survey, which shows that a shocking number of crimes go unreported in the country.   As with previous reports – and in line with the SAPS’ statistics – the most common crime experienced by South Africans is housebreaking and home robbery.

Housebreakings or burglaries are crimes that do not involve contact between the perpetrator and victim, while house robberies do.   With housebreakings, the VOC survey data showed that 969,567 households experienced incidents in the past 12 months, with 1.35 million incidences spread among them.

However, the SAPS’ statistics for reported cases of housebreakings shows that only 220,865 cases were logged in the same period.    This means that the prevalence of housebreaking in South Africa could be as much as six times greater than the official police stats show, with the vast majority of cases (84%) going unreported.

Over the last five years, 13% of all households – about 2.2 million – have experienced housebreaking in the country, the data showed.    Nearly 184,000 households experienced just over 264,000 incidents of house robberies over the past 12 months – but the SAPS has only 22,431 cases reported in its data. Again, the prevalence of the crime could be as much as 12 times greater than is shown in police stats, with over 90% of the crimes left unreported.

.

*

South Africans do take some measures to protect themselves and their homes – by installing burglar protection, walking in safe hours and investing in private security, etc – however the VOC’s data shows that it does not go a long way to making people feel any safer.

Crime levels in South Africa are far worse than what is reported

*

FIRST ARTICLE

September 2019 – The statistics cover all reported crimes between 1 April 2018 and March 2019.    The stats cover 21 crime categories – 17 of which are reported by the public, and four of which are as a result of police activity.

A total of 2.01 million crimes were recorded in 2019 – down from the 2.09 million recorded in 2018. This represents a 1% increase in the number of reported crimes in the 17 public categories, along with a massive 22% decline in the number of crimes as a result of police action.

*

Crimes are counted per charge, not per docket, as one docket may contain many charges.

Murder per province

image.png

image.png

  • Contact crimes include murder, attempted murder and sexual offences, as well as common assault and robbery.
  • Contact-related crimes include arson and malicious injury to property.
  • Other serious crimes include commercial crime, shop-lifting and all other types of theft – while aggravated robbery includes hijackings, robbery at residences and cash-in-transit heists and bank robberies.
  • Crimes detected as a result of police action cover crimes discovered by active policing, such as road-blocks and raids. Categories covered by this are the illegal possession of firearms, DUI or driving under the influence (of drugs or alcohol); and the use, possession or trade of illegal drugs.

*

image.png

image.png
image.png
image.png

https://businesstech.co.za/news/government/340513/south-africa-crime-stats-2019-everything-you-need-to-know/

** ** ** **

 

Ernstige en bloedige misdaad, gepaardgaande met verkragtings en martelings, het beslis verskillende impaktes op lewensverhale.    Dit skep ook spanning in families, huishoudings en werkers.    Veral ons boere op die platteland, wat ver van bure af woonagtig is, sommige wat nie genoeg finansies het om hul meer te beveilig nie, ander is weer nie ernstig gefokus op beveiliging nie.   Wees waaksaam vir diegene in diens wat inligting uitgee aan die mafia.  Hulle skep die “sogenaamde vertrouensposisie” maar dit bestaan nie.   Dit geld ook vir dorps/stadsgebiede, waar mense soms “kuier” en onverhoeds betrap word.  Wees waaksaam vir werkers wat alles van werkgewer af weet.  Kinders moet omsien na bejaarde ouers wat steeds alleen op plase werksaam is – moenie te laat agterkom daar kon meer gedoen gewees het vir spesiale mense nie.

Wees altyd waaksaam en fokus eerder vroegtydig op beveiliging as om later te sit met ellende en hartseer.     Loop daardie ekstra myl, ons lewe lankal nie meer in 1970-1960 nie.

Oplettendheid, veiligheid, die voorkoming van enige misdaad aan  familie / vriendekring / besigheid – sekuriteitsmaatskappye is vir almal ‘n groot finansiele uitgawe om veilig te wees of te voel.  Ongelukkig in ‘n land soos Suid-Afrika word misdaad onbeheers toegelaat vir ekstra inkomste vir regering om veral angs, rassisme, diskriminasie, korrupsie en terrorisme te bevorder .

*

Wanneer na misdaad in die algemeen gekyk word, veral aanvalle, moorde, verkragtings, ontvoerings en verdwynings, kapings, word dit meestal “sagkens” oorgedra deur die owerhede, polisiediens en media dat alles net normale misdaad is.  Die president ontken die misdaad teenoor blankes op internasionale vlak.   Die vrae is – hoeveel kon voorkom gewees het as die betrokke owerhede, die Polisie en Weermag regtig hul werk doen met geslote grense soos voor 1994?  Ons grense was geslote en goed verdedig.

Na 1994 het grense verdwyn, die bedrywighede spesifiek, met rasse skrede laat oopgaan, verwaarloos en al wat krimineel is mag hier aansoek doen om te kom bly en sodat misdadigers kan oorneem.

Misdaad is ‘n betalende inkomste vir die regering en hul agente (soos Sasria – staat asook versekeringsmaatskappye), diegene wat erge misdaad toelaat wat hand aan hand loop met oop grensbedrywighede.   Ons in Suid-Afrika het een van die grootste privaat sekuriteitsdienste in die wereld met die publiek wat mildelik hiertoe bydrae omdat hul geen ander keuse het nie.     Alles het 15% VAT op waar regering groot inkomste verdien, hetsy inbraak,  versekering, vervangings, mediese onkostes, ens…

*

When looking at crime in general in South Africa, especially attacks, murders, rapes, kidnappings and disappearances, hijackings, the wording is usually “gently” conveyed by the authorities, police and media that everything is just normal crime.   The president denies the crime against whites at international level. The questions are – how many could have been prevented if the relevant authorities, the Police and the Defense Force really did their work with closed borders like before 1994?  Previously, our borders were closed and well defended.    Every country has that precautions in place at their borders.

Crime is a paying income for government and their agents (such as Sasria belongs to the State, as well as other insurance companies).   Those who allow serious crime goes hand in hand with open border operations. We in South Africa have one of the largest private security services in the world with the public generously contributing to this because they have no other choice. Everything has 15% VAT on where government earns big income, whether burglary, insurance, replacements, medical expenses, etc …

*

Die waarheid is die belastingbetalers moet heeltyd betaal en probeer oorleef terwyl die regering net al meer en meer vat.  Hoe meer hulle vat hoe meer korrupsie is daar op op alle regeringsvlakke.   Hoe meer geld geneem word uit die bydraers om die land op te hef, hoe meer word immigrante, onwettiges en werkloses gebruik om terreurdade uit te voer, af te brand en te vernietig.
The truth is that taxpayers have to pay all the time and try to survive while the government is just taking more and more. The more they take, the more corruption is there at all levels of government. The more money is taken from the contributors to uplift the country, the more immigrants, illegals and the unemployed are used to carry out, fire and destroy terrorist acts with their protest actions to destroy the economy.
Opinie – Begroting

 

“What is the influence of crime on the S.A. Government?”
Wat is die invloed in Suid-Afrika en wie baat by protesaksies, afbrand van skole en ontwrigtings, misdaad, korrupsie, moord, ens.
Bloedgeld en korrupsie

 

 

Een gedagte oor “Statistiek – Statistics – Crime/Misdaad”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s