Corruption and Crime – Human right abuses

Afgesien van swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie teenoor slegs blanke bevolking, word ons daagliks beroof van ons reg tot lewe en skending van menseregte binne ‘n sogenaamde demokrasie wat kommuniste (Slovo en Soros) en liberale blankes (Dakar en ander plekke buite ons landsgrense) in hul eie vrye denke vir hulself, “onderhandel” het met mekaar?   ‘n Grondwet wat weinig of ooit enige burger se regte beskerm in ‘n “sogenaamde onafhanklike” regsbank.  ‘n Stukkie papier  nie veel werd nie.   Die Menseregte kommissie se kenteken lyk eerder soos ‘n vlammehel waarin burgers verkeer.
Related image

*

Die volgende inligting oor menseregte, is dalk maklik om te skryf, of te verwys na, as mens weet die regering van die dag kom nie hul pligte na teenoor ons as volk nie – dis ook nie net eenvoudig kla hulle aan nie, want in Suid-Afrika weet ons hoe dit werk, die regering stel hul eie regters aan en verhoor hulself en uitsprake word in hul eie guns beklink.  Om enige regsaak internasionaal te neem, is ook geen maklike taak, wat finansieel baie kos.   Daarom is die mening toegedaan, en was eie onafhanklike gebiede ‘n beter uittog uit die kommunistiese stelsel.

Swart ekonomiese bemagtiging en regstelaksies is was nog nooit ‘n meetsnoer om agtergeblewenes kwansuis te vergoed nie, want die sogenaamde apartheid is ‘n vals vlag, wat reeds voor 1840 die lig gesien het onder Britse koloniale bestuur.

Swart en Khoi san etniese volke, het saam die Britse koloniale meesters lank voor 1961 of Verwoerd se “tuislande (eens reservate)” en “kroongebiede” gevorm.   Dit was reeds in plek in 1961, toe dit tuislande gevorm het.

Daar is biljoene spandeer op die Waarheids- en Versoeningskommissie.   Wonder hoeveel salarisse het die in beheer ontvang vir daardie tydperk teenoor die sogenaamde benadeeldes en wat het van die ander fondse geword?  Dit het eenvoudig ‘n vinnige dood gesterf.  Vandag is daar aparte 8840 traditionele leiers in kommunale CPA en trustgebiede.

*

KNOW THE SO-CALLED DEMOCRATIC CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS

Q: What are Human Rights?

ANSWER: Human rights are standards that allow all people to live with dignity, freedom, equality, justice, and peace. Every person has these rights simply because they are human beings. They are guaranteed to everyone without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Human rights are essential to the full development of individuals and communities.

Many people view human rights as a set of moral principles that apply to everyone. Human rights are also part of international law, contained in treaties and declarations that spell out specific rights that countries are required to uphold. Countries often incorporate human rights in their own national, state, and local laws.

Q: Where do Human Rights come from?

ANSWER: The modern human rights era can be traced to struggles to end slavery, genocide, discrimination, and government oppression. Atrocities during World War II made clear that previous efforts to protect individual rights from government violations were inadequate. Thus was born the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) as part of the emergence of the United Nations (UN).

The UDHR was the first international document that spelled out the “basic civil, political, economic, social and cultural rights that all human beings should enjoy.” The declaration was ratified without opposition by the UN General Assembly on December 10, 1948.

When it was adopted, the UDHR was not legally binding, though it carried great moral weight. In order to give the human rights listed in the UDHR the force of law, the UN drafted two treaties, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). The division of rights between these two covenants is artificial, reflecting the global ideological divide during the Cold War. Though politics prevented the creation of a unified treaty, the two covenants are interconnected, and the rights contained in one covenant are necessary to the fulfillment of the rights contained in the other. Together, the UDHR, ICCPR, and ICESCR are known as the International Bill of Human Rights. They contain a comprehensive list of human rights that governments must respect, protect, and fulfill.

Q: Who is Responsible for Upholding Human Rights?

ANSWER: Under human rights treaties, governments have the primary responsibility for protecting and promoting human rights.  However, governments are not solely responsible for ensuring human rights.  The UDHR states:

“Every individual and every organ of society … shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance.”

This provision means that not only the government, but also businesses, civil society, and individuals are responsible for promoting and respecting human rights.

 

When a government ratifies a human rights treaty, it assumes a legal obligation to respect, protect, and fulfill the rights contained in the treaty. Governments are obligated to make sure that human rights are protected by both preventing human rights violations against people within their territories and providing effective remedies for those whose rights are violated. Government parties to a treaty must do the following:

Governments must not deprive people of a right or interfere with persons exercising their rights. 

Governments must prevent private actors from violating the human rights of others.

Governments must take positive action to facilitate the enjoyment of basic human rights.

https://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_rights_basics

*

Since 1994

Apart from black economic empowerment and affirmative action against only white people, we are daily deprived of our right to life and violation of human rights within a so-called democracy involving communists (Slovo and Soros) and liberal whites (Dakar and other places outside our borders)  their own free thinking for themselves, “negotiate” with each other?   A constitution with little protection of any citizen’s rights in a so-called “independent” judiciary.   For us, only a piece of paper.   The Human Rights Commission’s badge looks rather like a flame hell in which citizens are.

Black economic empowerment and employment equity have never been a measure to compensate for the so-called poor peoples, because the so-called apartheid is a false flag, which had already come to light before 1840 under British control as reserves or crownlands.

Billions were spent under the Truth and Reconciliation Commission after 1994. Wonder how many salaries those  in charge received for the so-called disadvantaged for that period and what became of the rest of the funds? It simply died a quick death. Today there are separate 8840 traditional leaders in municipal CPA and trust areas.

*
*
*
*

Image result for right to live south africa bill of rights

*
*
*
*

Wanneer groot rooftogte, gepaardgaan met sabotasie en ontploffings,  soos die vervoer van geld uitgevoer word, is dit nie net direkte sabotasie aan daardie persoon(e) wie se geld dit is nie, (soms is dit banke en besighede, wat meer as een klient het), maar dit gaan gepaard met die uitvoer van ‘n gevaarlike “speletjie” naamlik moord.

Ons almal het geen keuse om hierdie banke of selfs besighede te steun nie.   Persone wat wettig in diens van so ‘n besigheid is wat geld vervoer, het vandag minder regte as die krimineel,  wat nie net sabotasie uitvoer nie maar nie skroom om dood te skiet nie.    Sou die krimineel gevang word, is daar luukshede in tronke, gratis verblyf, etes en slaapplek, die beste mediese sorg, wat geen slagoffer het nie.      Dus skep die misdadiger hul eie gevaarlike werksgeleenthede, onder toesig van die regering, en hul regte word ontoelaatbaar beskerm, en waarby die regering en hul agente baat vind, sonder dat die regering ‘n vinger hoef te verroer.

Niemand forseer ‘n krimineel om sabotasie te pleeg of geld te steel nie, dus is dit hulself wat hul eie lewens in gevaar stel, maar ook in die proses die lojale burger wat werksaam is sowel die publiek, wat ry of loop, se lewens in gevaar stel.   Met enige skietery is daar ongevalle.

Hoe pas die Polisie beveiliging vandag toe of word daar gedurigdeur anderpad gekyk?   Ons as publiek moet tot die uiterste gaan om onsself op ons eie onkostes te beveilig en indien ons die reg neem om onsself te verdedig, is dit ons wat van moord aangekla word omdat ons daardie reg uitoefen om te beskerm.  Ons vuurwapens moet agter slot en grendel wees, terwyl AK’s openlik deur die misdadiger gedra word, sonder dat hulle vervolg word.   Daar word ook min van die misdadigers gevang wat erge dade pleeg, waarvan moord die ergste is.   Opvolgaksies is min, selfs howe waar terroriste swaar strawwe ontvang is nie veel nie?

Waar daar op onskuldiges geskiet word om hierdie euwel stop te sit, is dit fisiese moord of poging tot moord.  Of waar daar ingebreek word, waarna ‘n skietery onstaan, is dit volgens polisie “inbraak” maar nie poging tot moord of moord nie.

Dis net eienaardig hoe die regering se regsbank reageer as ‘n boer of boervrou of blanke hulself verdedig het, dan word so ‘n persoon vir maande in tronke aangehou of selfs van moord aangekla as hul hulself of hul families probeer beskerm.

Boeremaglede word voete en hande vasgeketting, terwyl die gevaarlike misdadigers en terroriste sommer by tronke uitstap of “ontsnap” met ‘n handdruk.

Dis duidelik hoe die ware krimineel hanteer word in vandag se Suid-Afrika waar kommuniste die land regeer en waar daar selde of ooit kriminele vasgevat word wat in groot posisies sit, geld laat wegraak of eenvoudig wan administreer, en wegkom daarmee – soos Eskom, SAL, Denel, Transnet, VBS, Guptas, Zuma, endiesmeer.  Hoeveel van hierdie kriminele wat miljoene steel is vervolg (Zondo kommissie).   Dit kom dus 100% voor asof die regering sowel ander politieke partye gerieflik anderpad kyk terwyl ons van alles beroof word.

Al hierdie bogenoemde besighede wat rot en kaal besteel is, was in 1994 oorhandig met ‘n geoliede masjien, wat deeglik onderhou was.   Dus, as ‘n regering wat kwansuis staan vir ‘n demokrasie, het selfs die kleiner politieke partye geen stem nie.

Die regsbank is ook nie onafhanklik nie, want anders sou ons dit op grondvlak ervaar het met die uitsprake van die “K” woord en die feit dat swart anc/eff leiers sing om ons blankes uit te vermoor.  So hoe kan so iets regverdig wees in enige demokrasie?

Hoe kan ‘n halternekmoord of steniging regverdig wees teenoor hul eie mense?   Hoe kan quatro regverdig wees of onskuldiges wat met bomme verwoes is?   Hoeveel van die quatro misdadigers is al ooit vervolg?

Alles is in die naam van ‘n “struggle” gedoen, teen die sogenaamde “apartheid” sisteem wat deur hulself die Britse ryk uitgedink is en dan durf swartes ons blameer vir hul eie sisteme.   En swartes en bruin mense kan maak wat hulle wil, vandag, na 25 jaar, is daar steeds aparte gebiede, maar dit word aan almal voorgehou apartheid is weg.   Nie net het FW de Klerk en Mandela gelieg nie, maar die leuens word steeds verkondig, ten spyte daarvan dat die Hansards oorloop van aparte Trustgebiede (Ingonyama Trust wat net vir die Zoeloes is) of die Richtersveld CPA net vir die Khoi san volke.   Daar is duisende sulke CPAs, wat miljoene ontvang, en dis ook ons belastings steel, want ons Afrikaner en Boere is niks van die Zoeloe, Xhosa of Khoi san of Griekwas nie, en tog is dit die belasting betaler wat moet opdok – 8840 tradisionele leiers.   Daar is dan “weggedoen” met Tuislande, maar dis slegs in name en wetgewing verander?

Vir elke etniese volk word dit gegun om te doen wat hulle mag doen om hulself in hul eie gebiede te regeer, onafhanklik (Internasionale reg).

In Ingonyama Trust (+- 60% van Natal) is daar tot etniese stamme in die Zoeloe volk, wat apart van mekaar is, en so is dit met elke CPA in Suid-Afrika.   Hulle meng nie in met mekaar nie en daar is net soveel korrupsie onder die kommunale gebiede en hofsake betrokke.

Tog is en word ons as Boere en Afrikaners wat dit verlang, veroordeel omdat ons ons reg wil uitoefen.    Nes die Zoeloe en duisende ander kommunale gebiede het, wil ons ook, maar ons wil nie finansieel verantwoordelik wees vir die onderhoud op enige van hul leiers nie – hul moet ‘n slag hand aan die ploeg sit en self werksaam wees en vir hul eie leiers onderhou.

Niemand stop hierdie etniese volke ‘n eie onafhanklike bestaan nie, dus waarom word ons as Afrikaners en Boere dan gestop om alewig “pa te staan vir ‘n sogenaamde apartheidstelsel wat in 1840 reeds die lig begin sien het onder Britse heerskappy.   Ons het dit nie voorgeskryf aan die Engelse toe hulle die hele land, ook die twee onafhanklike Boere republieke beset het nie.   Dis eenvoudig gesteel en afgeneem met die ABO.   Vanaf 1800 was daar verskeie oorloe, swart op swart en swart op khoi san/griekwas – daarom is swart en khoi san binne die Britse kroongebiede en reservate geplaas, nie deur ons nie.

 

 

2 gedagtes oor “Corruption and Crime – Human right abuses”

  1. […] When a government ratifies a human rights treaty, it assumes a legal obligation to respect, protect, and fulfill the rights contained in the treaty. Governments are obligated to make sure that human rights are protected by both preventing human rights violations against people within their territories and providing effective remedies for those whose rights are violated. Corruption and Crime – Human right abuses […]

    Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s