Corsham tunnels in the UK

*In the 1950s, as the threat of nuclear war loomed large, the Tunnels became an underground facility for the potential relocation of Government in time of crisis. This role was retained until 2004 when, the Cold War having ended, the site was declassified, though still remaining part of the Ministry of Defence estate. Much of… Continue reading Corsham tunnels in the UK

VK Corsham tonnels

* In die 1950's, toe daar bedreiging van kernoorlog was, het die Tonnels 'n ondergrondse fasiliteit geword vir die potensiële verskuiwing van die regering in tyd van krisis. Hierdie rol is behou tot ongeveer 2004.   Nadat die Koue Oorlog geëindig het, is die terrein gedeklassifiseer, hoewel dit steeds deel van die Ministerie van Verdediging se… Continue reading VK Corsham tonnels