“Medical” Cuban people in SA

Wat het die Kubane met ons onderskeie volke, veral die Boere en Afrikaners (blankes),  in Suid-Afrika te make?    Hulle mag dalk "ervaring" hê, maar so het ons eie medici ook.  Hulle is wel groot vriende met die ANC groepe.    Eers was dit ingenieurs en toe is dit mediese fronte en elkeen sluit aan… Continue reading “Medical” Cuban people in SA

Cuba “Moves Away From its Communist Past” but is still “socialists” – 2018 (Soros)

Communism is not working at all - why is the communists in South Africa so quiet about this?   That brings corruption, poverty - no farmers and no food.   It is also now back to private ownerships.    That was in April 2018 - The departure of Raul Castro  as president of Cuba will mark the first time… Continue reading Cuba “Moves Away From its Communist Past” but is still “socialists” – 2018 (Soros)