George Soros & Ramaphosa

Daar is groter verbintenisse tussen Ramaphosa en kommunis George Soros, asook die res van Suid-Afrika met al hul tradisionele leiers en aparte "TRUSTGEBIEDE".  Waar De Klerk opgehou het, het Ramaphosa eenvoudig in felheid voortgegaan.  Hy het tot sy eie kommissie bevorder om swart bemagtiging teen ons blanke volk te vestig in Parlement.  Nie net beheer… Continue reading George Soros & Ramaphosa

Advertisements