Umfolozi – KwaMbonambi community Trust

Gemeenskapsontwikkelings binne Trustgebiede in Suid-Afrika loop soms wye draaie voordat armoede aangespreek word.   Soms oorvleuel gebiede en "leierskappe".  Dis nie dat finansies altyd skaars is nie.  Daar word baie uitgedeel.   Die opinie is voorts - indien die regering al die korrupsie sedert 1994 hokgeslaan het en met rente verhaal het, sou ons lankal een… Continue reading Umfolozi – KwaMbonambi community Trust