Piet Retief – Pampoenkraal and Dirkiesdorp

 

Dirkiesdorp se raaiselagtige deurmekaarspul is slegte nuus maar was dit te wagte hoe onskuldige Blankes in tronke in Suid-Afrika geplaas word.    Volgens artikels is daar eensydige aanhoor en vervolgings teen die Boere in aanhouding as gevolg van die twee swartes wat vermoor is.     Sou daar geen onwettige protesaksies plaasgevind het nie, was daar niemand doodgeskiet of selfs aangerand nie.   Wat soek die spul onwettig (terroriste) op plase wat nie daar hoort nie?

Dirkiesdorp Community Protests | Mpumalanga News - Excelsior*          

Die Polisie laat meestal al hierdie onwettige en aggressiewe haat protesaksies toe, veral teenoor blanke Boere, gesinne en plaaswerkers.    In baie gevalle daag hierdie terroriste op met wapens wat onwettig is om te gebruik.   Verseker is dit ook ‘n sielkundige oorlog teenoor ons blanke vroue en Boere wat ver van ander af woon en werksaam is.  Dit veroorsaak ekstra onkostes vir veiligheid en beveiliging vir die die plase,  huise en selfs onskuldige werkers.   

Daar is ook baie duidelik in die afgelope 100 + jaar dat werkers wat kwansuis betroubaar is, gereeld inligting deel met die terroriste op ‘n skynheilige en deurdagte manier.   Selfs werkers in huise word so “betroubaar” genoem of word selfs deel van familie beskou.   

Let maar op na hul gebruik van selfone en gereeld op een plek en werk terwyl daar afgeluister word.   Let op hoeveel toerusting breek vinnig sodat dit vervang moet word – indien dit weggegooi word, kan hulle dit gaan regmaak en weer geld maak uit jou.   Boere en hul families moet hul ogies oopmaak hieroor.   Hierdie spul in jou huis en rondom werk meestal as inligtingspioene wat geplant word.  Hulle gee die Boere en hul familie toue om hulself op te hang.  Kom weg van hierdie vreemde arbeid wat jou aanrand, verkrag en vermoor.   

Let op na al die hofsake sedert 1994, wie betrokke is – feitlik almal is swart en heelwat is werkers in huise, op plase of besighede.  Dit geld ook in dorpe en stede, restaurante, waar daar al blanke vroue vermoor is.  Agterna word vertel hoe goed die slagoffer(s) was met die werkers en wie daarna betrokke is by die aanvalle en moorde.   Soms is dit selfs ‘n Boer en sy gesin wat uitgewis word.   Moenie net vertrou nie, hulle word geplant.

Plase skep makliker teikens vir die terroriste, weens die ligging, afstande tussen plase en wat hand aan hand loop met hervorming van alle eiendomme, nie net grond nie.       Alles in die huis, ook voertuie en ander toerusting.   

Dis makliker om so ‘n spul terroriste te huur om Boere en hul families te gaan lastig val, aanrand en selfs vermoor om dan grondonteiening vir die regering makliker te maak.   Op hierdie manier word daar ook van die Boer se besigheid, wat voedsel voorsien het, ontslae geraak.  Hierdie tipe terroris het geen gewete nie, hul doen dit selfs aan hul eie mense.   Die geskeidenis bewys dit ook, met Mfecane het dit ook gebeur hoe meestal swart etniese stamme mekaar uitgewis het – regdeur Afrika is dit so.

Swartes hier het ook duidelik te kenne gegee hulle wil terug op spesifieke plase in die omgewing en wil permanent daar gaan bly.   Dus eien hul hulself daardie reg toe dat die grond reeds aan hul behoort.   Hoeveel van hierdie kwansuis betroubare werkers word op u grond en in u huis gehuisves wat op u spioeneer?   

Almal is bewus daarvan dat plase is nie stads of dorpshuise wat reg langs mekaar geleë is nie.   Dus gee dit die terroriste genoeg kans om hul vuil aanvalswerk te doen om sodoende blanke Boere en hul families,  aan te rand, vrouens te verkrag, martel en te vermoor   

Die betrokke swart broers wat besig met onwettige dade was, is verantwoordelik vir hul eie dood.   En gerieflik hardloop sommige van die Polisie lede daarmee saam en word daar slegs na een weergawe geluister.   Nie almal in die Polisie is op dieselfde blad nie, maar dis die algehele indruk wat aan ons daagliks gewys word hoe hul monitor op TV of sosiale media video’s.   


*

Dit gaan ook so met studente wat alles gratis soek om geleerdheid te verkry en dan steek hulle alles in elk geval aan die brand.   Hulle wil nie leer nie.  Hoeveel van die studente is immigrante wat ook eerder toegelaat word op skole en universiteite.   Metropole laat dit lankal toe dat immigrante uit Afrika opgeslurp word in die groot stede en daar is heelwat bekende gebiede waar feitlik net immigrante woonagtig is.   


(lees op oor Bok Haram in Afrika, wat gaan oor onderrig en opvoeding).

https://onafhanklik.com/2019/03/16/nigeria-christians-killed/


*

Hierdie gaan oor die meer moderne Piet Retief en nie 1838 sin nie.   Daar is meer as een wetgewing wat aandui die spul was besig met onwettighede, waar is daar al een in hegtenis geneem?   Wat gevaarlike wapens dra en Blankes aanrand en vermoor.   Daar is ook meer as een wetgewing wat duidelik verklaar elkeen het die reg tot lewe en ook om hulself te beskerm.   Die BOERE het ook daardie selfde regte.   Die teiken is die Boer, sy gesin en persone wat veral enkel woon.    Hoe laag moet enige terroris daal om persone in rystoele ook aan te val en selfs te vermoor?    Deel van die sielkundige oorlog om ons met vrees te laat voortleef.

Die ideale vraag is, hoeveel van hierdie terroriste wat so amok maak in Suid-Afrika, wat so knaend aanhou om Boere aan te val met ysters of pangas, vrouens martel en meisies verkrag is immigrante en onwettiges.   Hulle wat soms ongenooid by enige Boer se plaas opdaag, kwansuis vir werk en dan nog ‘n Boer met ysters toetakel tot in die hospitaal in.   Nou word daar deur die Polisie gesê jy as Boer mag jouself nie verdedig nie.   

Gaan enige politieke leier, of Ramaphosa, Zille of Malema stilstaan as hulle so aangeval word?    Hoekom het al die ministers ‘n hele span veiligheidswagte, hoogs gewapen met die beste wapens, wat ons moet betaal, wat hulle oppas?   Is die spul ministers en selfs ander politieke leiers so bang vir die nuwe Suid-Afrika en hul eie volgelinge dat hul 15-30 veiligheidswagte hul omring.   

Hoeveel van hierdie spul terroriste wat Boere en selfs besighede aanval, verorber weekliks 10 borde, bakke of selfs meer voedselsoorte vanaf die Boer se lande?   Alles wat die spul terroriste meestal gratis kry, kom van ‘n Boer se lande en plaas af.   Of dit nou vleis, eiers, melk of jogurt of botter is, beland die melk en jogurt nie vanself in ‘n bottel of ander houers nie, nog minder groentes en vrugtes.   Brood, mielies en ander oggend ontbytsoorte spring ook nie vanself in houers of op rakke nie.   

Dan kom die hoogbetaalde en Swart Bemagtiging leiers van die land as die grootste onrus- en haatstokers na vore met hul lofliedere oor hulle kwansuis benadeel wees voor 1994.   Hulle was nie benadeel in Tuislande nie, hulle het daarvoor gestem.   Net soos vandag – hulle het gestem vir die afbreek van die land, nie vir opbou nie – en die meer as 1000 internasionale verteenwoordigers destyds is nou tjoepstil hieroor. Daar was honderde duisende werksgeleenthede geskep voor 1994, selfs HOP huise, skole en universiteite met elektrisiteit, is vir hulle gebou.  Dis nou al 27 jaar later en niemand benadeel die spul terroriste nie.   Hulle kan niks vir hulself doen sonder swart bemagtiging wetgewings nie, waar daar teen blanke minderheid gediskrimineer word .   

Die opinie is,  almal wat so behep is met haat, rassisme en diskriminerende swart bemagtiging is afbrekers, ‘n spul terroriste en kommuniste wat beslis nie in belang van die land optree nie, maar in eie belang om hul eie neseiers op te bou.    Hoeveel van die spul hooggeplaastes sorg vir hul onderdane wat geen inkomste het nie of het werk geskep met plase wat hul ook gekry het? 

Waar is die 5000+ plase wat eens voedselverwerk het en met belastinginkomstes betaal is?   Tot niet – nou as die spul wat so aanhou hul is landbouers, waarom het hul dan nie geploeg en geplant met die trekkers wat aan hulle gegee was nie?  

*

The mess at Dirkiesdorp is not good news at all but was expected how innocent whites Boers have placed in prisons in South Africa.   According to articles, there is only one-sided statements, trials and prosecutions against the Boers in custody because of the two blacks who were killed.   It is obvious the protestors wanted the white farmers in jail and keep them there without bail.         

The Police allow most of the time all these illegal and aggressive hate protests, especially against white Boers and their families. Surely it is also a psychological war against our white women and Boers who live and work far away from others on farms. This causes also extra expenses for safety and security for the farms,  homes and even innocent workers.       

It is also very clear in the last 100 + years that workers who are supposedly reliable regularly share information from farmers and their families with the terrorists. Even workers in homes are so called “reliable” or considered part of family is more spies in the homes even around the farmhouses.   They know the safety part of the house and even the dogs names. Just pay attention to them how often they use cell phones or listen to your conversations “while working nearby”.   Note how much equipment breaks down quickly so that it needs to be replaced. Farmers and their families need to open their eyes to this type of behaviours.    Most of the people in your homes and even around in gardens are the biggest spies planted with a reason – they created sort of a “trust” but in the meantime, they gave personal information out.   They give the Boers and their family members ropes to hang themselves at the end (and that happened in cities and towns as well).    Get away from this other and strange labor that is assaulting, raping and killing you at the end.   Take note of all the court cases involved since 1994 – almost all are black and many are workers in homes, on farms or businesses.   

Same happens in towns and cities, businesses, restaurants, where white women have already been murdered. Afterwards it has been told how well the victims were with the workers and do not be surprised who was involved in the rapes, attacks and murders.      Farms create easier targets for the terrorists, due to the location, distances between farms and that go hand in hand with reform and expropriation without compensation of all properties, not just land. Everything in the house, including vehicles and other equipment.   If they can get rid of the farmer and their families in this way, it is easier for the government to take the land. 

This happened before and long before 1994, even during Mfecane, the ethnic groups of people killed each other, not whites or Boers.     It is also in the whole of Africa like that, where minority groups of blacks been killed by majority of black ethnic groups – black on black.   There are hundreds of examples on that killings and genocides in Africa today.        The two black brothers (victims) involved in the crime are responsible for their own death. And conveniently some of the Police members going with one side of the story.*

Ntandokaarzy Okiniiri Ntusi  

Dirkiesdorp – Farmer's Version of Piet Retief Shooting Shows Police Just  Wanted to Lock Up Boers with Malicious & One-Sided Investigation! |  SA-News.com

*

Die Polisie het feite weerhou en verdraai in hulle amptelike verklaring oor die Dirkiesdorp voorval. Hulle het beweer dat 2 swart mans doodgeskiet was nadat hulle op ‘n plaas gaan werk soek het, en al klink dit absurd en heeltemal onwaarskynlik, nog steeds het alle media publikasies en sosiale media, die Polisie se verklaring as feite aangebied. Maar die feite is egter dat daar ‘n onwettige optog op die plaas gehou was, wat nie deur die Polisie gemonitor was nie. Ons weet mos watter intimiderende aard hierdie sogenaamde “toyi toyi for free stuff” van “our people” inhou.

Dirkiesdorp: Selfs SA Polisie Val vir Massamedia se “Witman Sleg, Swartman Onskuldig” Propaganda! Blankes Word Gekanselleer!

*

Op dieselfde dag dat die Polisieman in die VSA, Derek Chauvin, wat George Floyd arrester het, skuldig gevind is in ‘n skreeuende eensydige pers en hof, het Suid Afrika sy eie weergawe van swart bevoorregting in Piet Retief!   As enigiemand nog geglo het die SA Polisie het nie ‘n “frame job” op die groep gearresteerde boere van Dirkiesdorp gedoen nie, is sulke witskuld gedrewe gedagtes behoorlik in die hof tot niet gemaak Dinsdag…
https://www.youtube.com/watch?v=BVYfXB6lxz4

*

Several farmers were severely assaulted by the rioters but no rioter was arrested, and no illegal protester was arrested, yet the Police even arrested one farmer who only arrived there after the shooting incident! 

Although the four farmers, Cornelius Greyling (25), Ignatius Steynberg (31), Danie Malan (38) and Othard Klingenberg (53), were arrested on double murder charges at the scene, the farmers’ version is that the one Coka brother shot his own brother dead.

The police appear to be on a witch hunt and last week also arrested the farm foreman, Zenzele Yende, and the police are also going to add a sixth suspect to the case, a farmer who was beaten with a pole on the head by the rioters, and lay in hospital with a skull fracture.

Tensions are high in Piet Retief where businesses and schools are closed after protestors threatened violent mass action, despite an interview with the farmers themselves revealing the extremely flawed and one-sided investigation by the Police, after the shooting incident at Dirkiesdorp, Mpumalanga, where 2 black protesters, the Coka brothers, were shot dead on April 9.   

SA-News reported last week that the police had lied, and the Rapport investigation also showed that the Police issued a totally false statement to the media, after the wrongful arrest of 4 local farmers. It is these false claims by protestors which the mainstream media pounced on, and misused to incite racial hatred against whites.

Rapport spoke to several farmers in the area, in separate interviews and their versions are broadly the same. A farmer from the area said the trouble on the farm Pampoenkraal, where the shooting took place, had been coming for weeks. The problem is that black people with right of abode on the farms, do not want to work, but also do not want black seasonal workers to come and help the farmers during harvest time. They want the farm destroyed.

#Dirkiesdorp – Farmer’s Version of Piet Retief Shooting Shows Police Just Wanted to Lock Up Boers with Malicious & One-Sided Investigation!

May be an image of 1 person and text

 

*

Die haatspraak en vals beskuldigings duur voort. Dit was onwettige optogte en daar was nie sprake van werksoekery nie.

May be an image of 2 people, people standing, outdoors and text that says 'Huursoldate is Afrika se vredemakers Weekliks NETWERKK pp ROರ Van moordna die ansel Ek hou my doof vir kritiek, sẽ Boucher Sport Sewe uit agt metro's se geld is Hoeveel Afrikaners en Pedi's vat dit om 'n slaggat te fix? 12 Piet Retief: Boere is vals beskuldig Oproermaker het sy eie broer geskiet, voordat hy self geskiet is GREYLING NICENKRAAL PSDT uit- eindelik terug op die veld Sport Twee dominces aanbid algode Spermsel- skenker trol negangtot kind 5)'

https://www.facebook.com/southafricadaily247/photos/a.663951093772764/1826330897534772/

*

The SABC reported on the murder case of Zenzele and Amos Coka that were killed – five suspects accused of killing two “farm dwellers” appeared in court on 20 April 2021 in Piet Retief Magistrte’s court in Mpumalanga.

Were they “farm dwellers” or not? Vukile Nhlapho’s opinion is that bail not be granted to those suspects. Farmers were also seriously injured during the incident. Meanwhile, police used rubber bullets and stun grenades to disperse protesters outside the Magistrate’s Court. This was after some protesters threw stones at the police while the bail application was under way. Some of the protesters also vandalised a passing vehicle.

*

Natuurlik is daar tydens die “virus” geen beperkte hoeveelheid betogers wat hier mag of nie mag wees nie. Geen afstand tussen mekaar word gehandhaaf nie. Die vraag is, is die betogings wettig of nie?

Daniel Malan, Cornelius Greyling, Othard Klingberg and Micheal Sternberg are back in the Piet Retief Magistrate’s Court in Mkhondo, Mpumalanga. The four men are accused of the murder of Amos and Zenzele Coka at Pampoenkraal outside Mkhondo. The four are expected to apply for bail.

https://www.youtube.com/watch?v=fAB8hmFaQJ8

https://www.sabcnews.com/sabcnews/one-coka-brother-was-shot-in-the-head-while-lying-on-the-ground-court-told-as-farmers-seek-bail/

*

20 April 2021

Outside the Piet Retief Magistrate’s Court

https://www.youtube.com/watch?v=EdVKXQ8UcBE


*

21 April 2021

https://www.youtube.com/watch?v=zXsIGvRDU5E

*

Outside court on 12 April 2021

The State says this case – that it has classified as a schedule six offence – has exacerbated race relations in the area and is a serious national security threat. eNCA’S Siphamandla Goge reports.

https://www.youtube.com/watch?v=oatEGtiKWDY

*

Nog berigte oor die Boere wat onwettig aangehou word.

DIRKIESKOP

Boere Krisis aksie
Alet van der Walt

SLAG VAN DIRKIESDORP.

ONDERSOEKBEAMPTE ERKEN IN HOF HY HET NET GEWELDADIGE BETOGERS SE WEERGAWE VERKRY. 

Onwettige betredings en aanrandings, is direk verantwoordelik dat Boere in die omgewing geen keuse gehad het om hulself te verdedig teenoor aggressiewe en beplande optogte nie. Tussen 20 en 25 aggressiewe mans het die Boer se plaas onwettig betree , kwansuis om werk te soek. Later is die Boer aangerand met tradisionele wapens en ander voorwerpe wat hul by hul gehad het – Knopkieries, ysterpype en pangas is onwettige wapens volgens wetgewing.

Malan is met ’n knopkierie oor die kop geslaan waarna van die boere die aanvaller in hegtenis geneem het terwyl hulle steeds op die polisie gewag het. Oomblikke later het een van die Coka-broers glo ’n ysterstaaf gebruik om ’n vierde boer, die man wat in ’n ernstige toestand in die hospitaal is, aan te rand. Die boer is so hard oor sy kop geslaan dat hy ineengestort het. Die broer het na bewering die boer se pistool, wat geval het, opgetel en wild en wakker begin skote afvuur. Hy het in die proses vermoedelik sy broer noodlottig getref, waarna ’n boer hom in noodweer doodgeskiet het.

*

Die ondersoekbeampte in die saak, ‘n swart adjudant offisier, het erken dat hy slegs een weergawe van die saak het – en dit is die weergawe wat die groep geweldadige toyi toyers, wat die plaas Pampoenkraal op 9 April 2021 onwettig betree het om die eienaar Werner Potgieter te konfronteer, aan hom gegee het.

Een van die boere het volgens sy verklaring nie eers sy vuurwapen afgevuur nie. Nie ‘n enkele skoot nie. Tog is hy ook weens moord gearresteer. Die Polisie en NVG luister duidelik net na ‘n groep betogers wat 3 boere ernstig aangerand het, insluitende die eienaar van Pampoenkraal.

Is dit ‘n geval van swart polisiebeamptes en aanklaers wat net luister na swart klaers omdat die ander groep wit is? Of omdat die swart polisiemanne en aanklaers bang is vir die geweldadige swart betogers? En nou weet ons mos hoe betogers in Suid Afrika optree. Hulle ken net een taal en dit is geweld.

Die klaers voor die hof dui ook aan dat ‘n groep betogers na Pampoenkraal gegaan het om die huidige werkers te gaan afjaag, omdat hulle seisoenale werkers is. So hulle erken hoe geweldadig hulle is. Die betogers wil permanente verblyfreg op die plaas hê, sodat niemand hulle weer daar kan afkry nie. Soos hulle sê : “We want the land”.

Hulle motief was NIE werk soek soos die Staat beweer nie. Hoe gaan soek enige persoon werk met aggressie en wapens, wat die Boere en hul werkers intimideer en afdreig? Die aanklaer in die saak (ook ‘n swart man) het ook hoorsê getuienis aangebied deurdat hy ‘n verklaring van een van die betogers opgehaal het, waarin hy verwys na wat ‘n tante van een van die betogers aan die betogers vertel het. ‘n Opsweper en “geplant” soos dat baie werkers weet presies wat in Boere se huise en plase aangaan.

It was stated that the investigating officer in the case, a black adjutant officer, admitted that he has only one version of the case that was given to him. That is the version that the group of violent protestors and terrorists, who illegally entered the farm Pampoenkraal on 9 April 2021 to become the owner to confront Werner Potgieter. According to his statement, did one farmer not even fire his firearm – not a single shot, but he was also arrested for murder. The Police and NPA are clearly only listening to a group (25-30) of protesters who seriously assaulted 3 farmers, including the owner of Pampoenkraal.

A question was asked – is this a case of black police officers and prosecutors just listening to the version of the black protestors, because the other group is white? Or are the black policemen and prosecutors afraid of the violent black protesters? And now we know how protesters behave in South Africa. They only know one language and that is violence, burning tyres, loot, rape, attack and kill. The complainants in front of the court also indicated that a group of protesters went to Pampoenkraal to chase away the current workers, because they are seasonal workers. They do not like the seasonal workers (blacks) at all. But seasonal workers also gave lots of problems. Therefore, they acknowledged how violent they are. The protesters want permanent residence on the farms so that no one can get them down there again. As they say: “We want the land”. It is also their leaders that told them to do so.

Their motive was NOT job search as the State claims. How is any person going to look for work with aggression and weapons, which intimidates and threatens the Boers and their workers? The prosecutor in the case (a black man) also offered hearsay evidence by picking up a statement from one of the protesters, in which he referred to what an aunt of one of the protesters had told the protesters. Again, an instigator was “planted” like that many workers know exactly what is going on at farms and their houses.*


Hilton Ratcliffe

Reported the following on his facebook page:

The official line handed out by the SAPS is that the farmers “brutally gunned down” two black brothers who were part of a group of about twenty traditionally armed blacks who were “looking for work”.

The deceased were members of a group of some 20 land-grabbers who had earlier been involved in a violent fracas at the black labourers’ compound They told the workers that they were there to take the farm away from the white owner and use the land for their own benefit. The labourers were told that the invaders were their new bosses, and should follow their instructions. Several farm workers were assaulted, some seriously, by the panga- and knobkerrie-wielding gang of thugs.

Four armed white men confronted the belligerent mob while Mr Malan tried to reason with them. He was suddenly attacked with an iron bar, sustaining very serious head wounds. He fell to the ground and his pistol came out of its holster. One of the deceased grapped the fallen weapon and began firing wildly. One of these bullets struck his own brother, killing him. One of the white farmers immediately engaged with his firearm, and the man with the stolen gun was killed. The case was postponed until 19 April, and bail was refused.

*

https://www.facebook.com/EzoMphakathi/posts/899544697547042


*

https://www.news24.com/news24/video/southafrica/news/watch-piet-retief-protesters-stone-86-year-old-mans-car-20210421

WATCH | Piet Retief protesters stone 86-year-old man's car | News24More photos
https://citizen.co.za/multimedia/2476572/24-hours-in-pictures-19-april-2021/

Een gedagte oor “Piet Retief – Pampoenkraal and Dirkiesdorp”

  1. […] nooit gevang of toegesluit nie?   Hoeveel moorde en aanvalle, rooftogte is onopgelos?Lees ook Piet Retief – Pampoenkraal and Dirkiesdorp*The questions are – who voted in previous elections for their councillors in South Africa?  […]

    Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s