Informal fruit trade sector – Corona lockdown

Gewone besighede moet hul deure sluit, veral die klein sakesektor wat ook 'n groot hoeveelheid arbeid gebruik om te werk.  Mag hierdie werkers dus ook nie meer 'n bestaan maak om te oorleef nie.    Enige besigheid wat in bedryf is, is juis geskep, sommige al vir etlike dekades, sodat werkers ook 'n inkomste kan… Continue reading Informal fruit trade sector – Corona lockdown