Kinder misbruik en handel- Child trafficking

Daar is en word al vir jare hewige onregte teenoor veral minderjariges en kinders gepleeg deur veral bekendes en hooggeplaastes.   Hierdie kinders en sommige vandag volwassenes, wat so misbruik is, het soveel pyn en lyding ervaar dat dit menslik gesproke onmoontlik is om ooit te herstel.   Hoe herstel enige persoon 'n lewe waar daar soveel… Continue reading Kinder misbruik en handel- Child trafficking