Longest train SA langste trein

Sonder die vorige regering en belastingbetalers se bydraes sou dit nie moontlik gewees het nie.  Die sogenaamde “apartheid”, waar destyds alle moontlike tegnologie ingespan is en ook ‘n rekord opgestel het, wat met tyd verbeter het, veral vir die bou van hierdie konstruksie en spoorlyn, ‘n belangrike groeipunt Sishen-Saldanha-Vredenburg, nie net hierdie spoorlyn nie maar ook die uitvoerhawe, sou hierdie prestasie nie moontlik gewees het nie.    Vredenburg en Saldanha kan inderdaad spog met hul groeipunt vandag, wat saam spog oor hierdie unieke swaarvrag trein met haar vrag.  Weens die versiendheid van ons vorige regering en betrokke staatsamptenare en ingenieurswerke, is dit moontlik gemaak vir ‘n nog prestasie.

Image result for Transnet Freight Rail now operates a four-kilometer longest train

*

Without the contributions of the previous government and taxpayers it was not possible.   The so-called “apartheid”, where all the technology that was used at that time, a record was set during 1989, which has improved over time, especially for the heavy construction railroad of this important growth point of Sishen-Saldanha-Vredenburg.   Not only this railway, but also the export Vredenburg-Saldanha port.    This achievement would not have been possible without previous contributions.  Indeed, Vredenburg and Saldanha can be very proud of the growth point today, which together boasts this unique heavy freight train, with her cargo and technology.  Due to the foresight of our previous government and involvement of civil servants and engineers, this was made possible for another good performance.

*

Transnet het op 24 Oktober 2019 ‘n mangaan-trein van 375 wa bekendgestel, wat ‘n produksietrein is met die meeste waens ter wêreld.  Die trein wat vier kilometer lank is,  loop oor ‘n afstand van ongeveer 861 km, van Sishen na Saldanha. Die trein sal Transnet Freight Rail (TFR’s) se eie rekord en ‘n wêreldrekord van die 342-wa-ysterertsproduksie trein breek.  ‘n Goeie prestasie en baanbrekerswerk inderdaad – gelukwensing aan die projekspanne wat dit moontlik gemaak het.

*

Dankie “apartheid” sonder die Sishen-Saldanha spoor of hawe kon niks bereik word nie. Die langste trein kronkel deur die dorre wêreld soos ‘n ellelange duisendpoot – op die rug ‘n swaar vrag mangaan na die hawe van Saldanha. Die klank van yster op yster wat voortsnel na ‘n eindbestemming. Inderdaad ‘n baie lang trein en oortref die vorige rekords. Gaan terug na 1989 waar die eerste spoor geloop het. In South Africa railway men do things big and it doesn’t get bigger than the Sishen-Saldanha line. In 1989 the longest and heaviest train in the world made an historic trip down the line.

*

Om so ‘n trein te bestuur, beteken dat rollende materiaal sowel as infrastruktuur opgegradeer moes word tot 30 ton per as op die gedeelte tussen Hotazel en Sishen.    Die waens is van 312 na 375 waens verhoog, wat die mangaanvolume verhoog het van  19 656 ton tot 23 625 ton per trein.

Die waarnemende uitvoerende hoof van TFR, Lloyd Tobias, het gesê: “Dit is in ooreenstemming met TFR se besigheidsdoelwit om die bedryfs-, onderhouds-, ontwerp-, konstruksie- en beste praktykbeginsels vir swaar vaart op algemene vragbedrywighede toe te pas, en die Transnet-strategie om die verkeer van pad na spoor te vervoer” .

Hierdie groei het die onlangse sluiting van die Mangaan-uitvoer kapasiteit toekenningsooreenkomste ondersteun, waarvan die laaste in September vanjaar onderteken is.

Transnet het tien ooreenkomste met mangaanuitvoerders in die land gesluit. Die projek sal die mangaanvolumes maksimeer deur die gebruik van bestaande bates, lokomotiewe en waens binne die geïnstalleerde infrastruktuurbeperkings te optimaliseer en effektief aanwend met wat tans beskikbaar is. Verder word die swaar vervoer tegnologie en radiodistribusie energie, gebruik in ooreenstemming met die huidige wêreldtegnologie, wat die bestuur van lang treine moontlik en makliker maak.

Die hoofbestuurder van die TFR vir die eenheid vir ystererts en mangaan, mnr. Russell Baatjies, het verduidelik dat daar opsies is om Mangaan se spoorkapasiteit te vergroot om beter op die vraag van kliënte te reageer deur die bestaande spoorwegvoerlyne op te gradeer en nuwe rollende voorraad te bou.

Die opsie is egter duur en sou aansienlike kapitaal gekos het. Die projekspan is uitgedaag om die gebruik van tegnologie deur middel van die bedryf 4.0-oplossings te ondersoek om dieselfde doelwit teen minimum koste te bereik.   Die toepassing van verspreide kragtegnologie om die treinlengte tot 375 waens te verhoog, sal kapitaalvereistes met meer as 90% van die aanvanklike skatting verminder. ”

Na suksesvolle toetsings van die trein verlede jaar, het Transnet sedertdien voortgegaan om die 4-kilometer-trein te operasionaliseer, wat bedoel is om in die behoeftes van mangaankliënte in die Hotazel-omgewing, en dié van opkomende mynwerkers te voorsien.    Brian Monakali, die TFR-hoofbestuurder,  wat ook die voormalige voorsitter van die Internationale swaar vervoer vereniging is, het gesê dit is nog ‘n deurbraak vir die swaar vervoerbedryf.

Rio Tinto, Australië, het onlangs begin met die implementering van drywerlose treine in hul Iron Ore-spoorwegstelsel.

Image result for Transnet Freight Rail now operates a four-kilometer long train with the highest number of wagons in the world. And at the helm of it all is a lone lady driver.

*

Transnet SOC Limited officially launched a 375-wagon manganese train, which is a production train with the most number of wagons in the world.    The train runs over a distance of around 861 km, from Sishen to Saldanha and is four kilometers long.   The train will break  Transnet Freight Rail’s (TFR’s) own record and a world record of the 342-wagon iron-ore production train.

Running such a train means that rolling stock, as well as some infrastructure, needed to be upgraded to 30 tons per axle on the section between Hotazel and Sishen.   The wagons were increased from 312 to 375 wagons, increasing manganese volume from 19 656 tons to 23 625 tons per train.    TFR’s Acting Chief Executive Lloyd Tobias said, “This is in line with TFR’s business objective of applying the heavy haul operating, maintenance, design, construction and best practice principles on General Freight operations, and the   Transnet Strategy of migrating traffic from road to rail”.

This growth has supported the recent conclusion of the Manganese Export Capacity Allocation agreements, the last of which was signed in September this year.  Transnet has signed take-or-pay agreements with 10 manganese exporters in the country.   The project will maximise the manganese volumes by optimising the use of existing assets, locomotives and wagons, within the installed infrastructure constraints, doing more with what is currently available. Furthermore, the Heavy Haul Technology, Radio Distributed Power, is used in line with the current global strategy, which is to enable the running of long trains.

The TFR General Manager for the Iron Ore and Manganese Business Unit, Mr. Russell Baatjies explained that there was an option of increasing Manganese’s Rail capacity to respond to customer demand by upgrading the existing railway feeder lines and build new rolling stock.

“That option would have cost us significant capital. The project team was challenged to explore the use of technology through Industry 4.0 solutions, to achieve the same objective at minimum cost. Applying distributed power technology to increase the train length to 375 wagons will reduce capital requirements by over 90% of the initial estimate”.

Following this successful execution of the test train last year, Transnet has since   operationalised the 4-kilometre train, which is meant to meet the needs of manganese customers within the Hotazel area, and that of emerging miners.

The TFR General Manager, Brian Monakali who is also the former Chairman of International Heavy Haul Association said, “This is another breakthrough for the Heavy Haul Railway Industry. Rio Tinto, Australia, recently started with the implementation of Driverless trains in their Iron Ore railway system.

Transnet has now successfully operationalised the 375 wagon train. The collaboration on technical research and sharing of best practice by Heavy Haul operations worldwide will surely keep pushing the operations, safety and rail capacity envelop to new levels through application of breakthrough technology”.

Transnet’s share of export manganese has been growing exponentially from 5mt in 2012/13 to a record-breaking 15.1mt in 2018/19.

https://www.iol.co.za/business-report/economy/watch-transnet-launches-the-worlds-longest-train-with-the-most-wagons-35800474

*

Transnet launches the longest manganese train in the world.

*

Transnet Freight Rail now operates a four-kilometer long train with the highest number of wagons in the world. And at the helm of it all is a lone lady driver.   Driver and assistance.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s