‘n Slang in die gras

Slangvangers moet maar twee keer dink voor hul reageer as dit vanaf sommige polisiebeamptes afkomstig is.   Lees en keer maar die agterroede.  Slange is en bly slange, maar daar is ander met knopkieries en klippe wat nog erger optree.  Los die slang net daar, dat die wat gekla het, dit self uitsorteer en as hulle… Continue reading ‘n Slang in die gras

Advertisements