Durban City Centre – bad buildings

Verskeie geboue wat nie aan die gesondheidstandaarde voldoen in die middestad van Durban, wat gebruik is vir onwettige akkommodasie en onwettige aansluitings op munisipale dienste (water, elektrisiteit en sanitasie), is op 27 September 2019 deur polisie- en stadskantore geïnspekteer.   Sommige van die geboue was onwettig betrek of gekaap deur krot buurtes te skep en klein… Continue reading Durban City Centre – bad buildings