Mikrogolf – microwave

  Daar is net op hierdie een artikel heelwat besprekings oor die gebruik van die mikrogolf, verskillende artikels waarna verwys word en universiteite / persone wat reageer het.    Just for information - there are more.   Lots of debate on this. Some interesting publications listed below. * It all started with Hans Hertel. The Swiss… Continue reading Mikrogolf – microwave